MENÜ

Optimalizálni kell az erőforrásokat

Oldalszám: 49-50
Szalai Kornélia 2015.09.02.

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a Timac AGRO Hungária Kft. YIELD SERVICE szolgáltatásának új elemét is bemutató rendezvényét Zimányban a Farkas Kft. telephelyén. A cég a közeljövőben speciális talajszkennerrel is támogatott - idén kísérleti jelleggel bevezetett - szolgáltatását, 2016-ban terjeszti ki országos méretűvé. A szakmai napon a gazdálkodók a precíziós talajjavítás előnyeivel is megismerkedhettek.

A rendezvény bevezető előadásában dr. Németh Tamás akadémikus egyebek mellett arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy a föld felszínének kialakulása óta mindössze 11 százaléka művelhető, s azt sem szabad elfelejteni, hogy az élelmiszer a talajnál kezdődik. Szólt arról is, hogy egyre nagyobb problémát okoznak a tizennyolc-húszezer évvel ezelőtt kialakult talajt érő környezeti hatások, valamint egyéb, annak művelhetőségét veszélyeztető folyamatok. Éppen ezért minél előbb szükség lenne egy ágazati és stratégiai alapokon nyugvó paradigmaváltásra, ugyanis a talajfedés, a tömörödés és szerkezet-leromlás, vagy akár a talaj szervesanyag-készletének csökkenése mind olyan talaj-degradációs folyamat, amelyek rendszerint együtt jelentkeznek, s ezek kezelésére minél előbb megoldást kell találni.

E gondolatokat vitte tovább Major Zoltán, a Timac AGRO Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, aki többek között arról beszélt, hogy a talaj megfelelő tápanyagellátása nélkül nem lehet kihasználni az egyes növények genetikai lehetőségeit és csökkenteni a növénytermesztés éghajlati kitettségét. Szólt arról is, az elmúlt közel két évtizedben nem történt jelentős változás például a kukoricatermesztésben, valamint a műtrágya-felhasználásban. Tény, hogy az uniós támogatások eredményeként jelentős összeget, 1,4 milliárd eurót költöttek a gazdák gépek vásárlására, mellyel korszerűsítették a gépparkjukat. A termésátlagok emelését közvetlenül célzó területeken azonban nem történt érdemleges előrelépés. Nem növekedtek az öntözött területek, s a precíziós tápanyag-gazdálkodást sem alkalmazzák kellő mértékben a gazdálkodók.

- Célul tűztük ki, hogy olyan tápanyagokat ajánlunk, és olyan hatóanyagok használatára hívjuk fel a gazdálkodók figyelmét, amelyek jobban hasznosulnak – hangsúlyozza Major Zoltán. – Németországban például a nitrát törvény mellett - ahol a feltöltő gazdálkodást már kiváltotta a fenntartó tápanyagellátás – rövid időn belül bevezetik a foszforregulációt is, ennek eredményeként csökkent ezen hatóanyagok felhasználásának mértéke. Hazánkban is megszületett már a nitrát törvény és várhatóan foszfortörvény is lesz.

Timac Major Zoltán
Major Zoltán

Kitért arra is, hogy a Timac AGRO Hungária Kft. nem csak műtrágya gyártó és kereskedő cég, hanem a termékeikhez hozzáadott értékként új szolgáltatásokat is bevezetnek. Ilyen a három pilléren nyugvó YIELD SERVICE szolgáltatás, amelynek elsődleges célja a hagyomány és a szerencse alapú tápanyag-gazdálkodási gyakorlattól elmozdítani a gazdálkodókat a mérésen és a szakmai tervezésen nyugvó felé. A projekt magában foglalja a GPS-es talajmintavételt, a bővített talajvizsgálatot, valamint térképes kiértékeléssel együtt járó talaj- és tábla specifikus szaktanácsadást. E rendszer lényege, hogy precíziós mintavételezés alapján kerülnek meghatározásra az egyes földterületek talajjavítási feladatai, valamint a fejtrágyázás is a talaj nitrogénszolgáltató képességének elemzése mellett történik. Mindemellett a szolgáltatás kockázat-elemzéssel is kibővül, a talaj állapota mellett megvizsgálják a hozamokat meghatározó egyéb tényezőket is. Jelenleg több mint 300 partnerrel állnak kapcsolatban a szolgáltatást illetően, akik összesen 50.000 hektáron gazdálkodnak.

A talajjavítás egyre fontosabbá válik, ugyanis fogy a termőterület, többek között a talaj minőségének romlása miatt. Nagy problémát jelent, hogy a termelők jelentős része nem is tudja, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező területen gazdálkodik. A talajsavanyodás mindenki számára tetten érhető folyamat, amelynek következtében romlik a tápanyag-felhasználás hatékonysága, nemcsak a talajban lévőé, hanem bevitté is, nem fejlődnek megfelelő mértékben a növények, csökkennek a hozamok.

- Mindenkinek óriási felelőssége van abban, hogy ne romoljon tovább a termőföldek állapota – hangsúlyozta Raj Péter, a Timac AGRO Hungária Kft. marketing-vezetője. – A talajsavanyodás következményeit legdrasztikusabban a foszfor hatóanyagnál tapasztalhatjuk, 6-os pH értéknél akár a felére is csökkenhet annak felvehetősége. A másik gond a talajszerkezet romlása. Itt első lépésben, a kalcium tartalom kimosódik, e miatt egyre nehezebbé válik a talaj megművelése, ami akár 30 százalékos üzemanyag-növekedéssel is járhat. A talajsavanyodás miatt pedig a gyökér mérete, annak talajba hatolásának mélysége változik, amelynek eredményeként a felvett tápanyag késve jut el a növényhez. Éppen ezért, a talajjavítás fontos minden gazdálkodónak. Sajnos azonban, egyre többször kell szembe néznünk azzal, hogy a gazdálkodók nem akarnak a termőföldbe befektetni, mert nem látják értelmét, mert nem találják alkalmasnak arra, hogy megfelelő hozamokat érjenek el rajta.

A talaj minősége javítható, azonban ehhez meg kell vizsgálni az állapotát, meg kell ismerni a pH értékét. A talajjavítás lényege ugyanis a homogén talajminőség kialakítása, ezért is fontos a termőföld pH értékének, szerves anyag tartalmának, valamint elektromos vezetőképességének mind pontosabb meghatározása. A YIELD SERVICE elemei - a tápanyag-gazdálkodás, a precíziós nitrogén kijuttatás, a talajvédelmi terv, a precíziós talajjavítás – is ezt a célt szolgálja.

Az ehhez alkalmazott műszer traktorra szerelhető, hidraulika nyomja a talajba, ahol a szenzorok megvizsgálják a talaj pH-értékét, a tárcsák az elektromos vezetőképességet, egy optikai szenzor pedig a szerves anyag tartalmat méri. Nagyon fontos elem, hogy a traktoros a fülkében látja a mérés eredményeit. A cég által alkalmazott eljárásban a mintavételezés során mintegy 10 kilométeres óránkénti sebességgel vontatva GPS koordinátákhoz kötve, vételez a műszer talajmintákat, amelynek eredményeként sokkal pontosabb talajminta térkép készíthető, mint az eddig megszokott, 5 hektáronkénti mintavételezési eljárásokkal. A műszer a mért adatsort összesíti és egy térképen ábrázolja, e mellett a kijuttatási terv is készül a kijuttatandó hatóanyag táblán belüli optimális elosztására. Az alkalmazásához szükséges programot a cég maga készíti el, a gazdálkodó pedig annak segítségével végezheti a táblán belül differenciált, talajjavítást és tápanyag-utánpótlását.

 - A műszer alkalmas a táblán belüli magassági viszonyok mérésére is – emeli ki Raj Péter. – Ez azért is fontos, mert a domborzat jelentősen befolyásolja, többek között, a nitrogén hasznosulását, így nem csak a tápanyagtervezésben, hanem például kukorica esetében egy differenciált tőszám meghatározásban is szerepet játszik. A precíziós módszerekkel gyűjtött adatokból a modern térinformatikai módszerekkel pontos talajtérkép készíthető. Ez alapján nagyobb hatékonysággal lehet kijuttatni a műtrágya fejadagokat, amelynek eredményeként egységesebb talajminőség hozható létre.

Timac  Talajszkenner
Talajszkenner

timac_03

Hangsúlyozta, a program fontos eleme a kijuttatási terv, ami alapján mérleges, precíziós műtrágyaszóróval történhet a differenciált talajjavítás. Az adott tábla pH adatainak részletes ismerete lehetővé teszi a kijuttatandó kálcium adagok pontos meghatározását táblán belül. A szervesanyag tartalommal kapcsolatos információk pedig jó alapul szolgálnak a változó herbicid dózisok alkalmazásához a talaj tulajdonságainak függvényében. Például a talaj jelentős szerves anyag tartalma mellett a herbicid hatás csak a gyomnövényen jelentkezik, azonban, ha ennek mértéke alacsony, akkor magát a kultúrnövényt is károsíthatja.

Példaként említette a Lippóban végzett üzemi kísérletet, ahol ugyan feltöltő gazdálkodást folytattak, ennek ellenére nem tudtak nagyobb hozamokat elérni. A talajvizsgálatot követően derült ki, hogy alacsony a talaj pH értéke. A talajsavanyúság csökkentésére Physiomax talajkondicionálót alkalmaztak, s rövid időn belül javultak a termésátlagok. Ez a készítmény ugyanis, a talaj kémiai tulajdonságainak gyors javításán keresztül elősegíti a műtrágya jobb hasznosulását, és az intenzív tápanyag- és vízfelvételt.

Tóth Balázs, a Timac AGRO Hungária Kft. kiemelt ügyfélkapcsolat-kezelője a Timac egyedi termékére, a Physiomax tulajdonságait mutatta be. Ebben a termékben lévő speciális mész alapanyag megőrizte a tengeri üledék porozitását és nagy reakciós felületét, ennek köszönhetően, ezért sokkal gyorsabban hat. Egy gramm 37 négyzetméter reaktív felülettel rendelkezik. A termék bizonyos mennyiségű magnéziumot is tartalmaz, nem poralapú, granulált szemcseszerkezete révén tökéletes szóráskép mellett műtrágyaszóróval is kijuttatható a talajra. Biostimulátor tartalmának, köszönhetően a gyökértömeget intenzíven növeli, segíti a gyökérszőrök kialakulását, ami jelentősen növeli a növény tápanyagfelvevő képességét. Jelentősen nagyobb a öltséghatékonysága is más mészkő vagy dolomit termékekhez képest hiszen a költségek jelentős részét nem a szállításra fizeti ki a termelő, hanem a termék nyújtotta extra hatásokra és a magas fizikai minőségre. Nem utolsó szempont a kijuttatott dózis jelentős csökkentése a mészkőporhoz viszonyítva, amelyre a termék többszörös reaktív felülete ad lehetőséget.

A házigazda a zimányi mintagazdaság tulajdonosa, Farkas László a precíziós tápanyag-gazdálkodásban szerzett tapasztalatait osztotta meg a megjelentekkel, amelyet egyetlen szóval jellemzett, „Működik!” A 780 hektárnyi gyenge minőségű, heterogén területet 2003 óta családi vállalkozásban művelő gazdálkodó az egyes erodált területein elért hozamok növekedésével mutatott rá a precíziós tápanyag-gazdálkodás fontosságára. Szólt arról is, hogy a kezdetektől fogva a precíziós talajjavítást és tápanyag-gazdálkodást folytat szaktanácsadó segítségével. A táblákon belül kezelési egységeket hoztak létre az erodált és kevésbé erodált területekből. Felderítették a talajfolt rendszereket, azokat speciális, egyedi kijuttatási terv alapján javították, javítják fel, amelynek eredményeként jelentősen nőttek ebben az esztendőben a termésátlagaik.

Szalai Kornélia