MENÜ

Szaktanácsadó válaszol 2015. júniusban

Oldalszám: 7
2015.06.03.

Az Euro-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érintenek. Lapunknak rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Az idén április 30-ig volt csak lehetőség a tárgyévi tejágazati állatjóléti támogatás igénylésére?

Ez év tavaszán a tejágazati állatjóléti támogatásra vonatkozó határidőkkel, illetve főként azzal kapcsolatban, hogy mikor is kell igényelni az idei évre vonatkozó kifizetést, sokan tévesen értesültek.

Április 30. napja a támogatási jogcím kötelezettségátadására vonatkozó határidő volt!

Emellett a támogatással érintett gazdálkodók május 1-jéig rendezhették

  • a támogatható állatállomány tartási helyére vonatkozó kapacitásadatokat (istálló/karám m2) a TIR nyilvántartásban (a tartási helyen négyzetméterenként maximálisan 0,24 ÁE tartható!),
  • és – a természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalás esetén – az esetlegesen elmaradt földhasználati bejelentéseket.

Egyébként a tejágazati állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtási időszaka évente június 1–30.! Tehát a támogatás tárgyévi kifizetését június hónap folyamán lehet igényelni az MVH-tól.

 

Azt hallottam, hogy a zártkerti ingatlanokkal kapcsolatban törvénymódosítás történt. Így már nem vonatkozik rájuk a földforgalmi törvény?

A közelmúltban módosult az ingatlan-nyilvántartás szabályait megállapító törvény.

A változtatás elsősorban a zártkerti földek tulajdonosait illetően írt elő fontos határidőt. Az új rendelkezés alapján a tulajdonos legkésőbb 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területre történő változtatása a terület egy meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes lesz.

A zártkert művelés alól kivett területre történő átvezetésének részleteit külön rendelet fogja szabályozni.

Tehát nem a földforgalmi törvény hatálya alól kerültek ki a zártkertek, hanem határidőt állapítottak meg arra, ha valaki ki akarja vonni a művelés alól a zártkerti ingatlant, mely így már nem minősülne termőföldnek.

 

Szeretnék igénybe venni termeléshez kötött támogatást ipari zöldségnövényre, de a minősített vetőmag-szállítmány még nem érkezett meg. Hogyan igazolhatom ez esetben, hogy minősített vetőmagot használok?

A minősített vetőmag-használat igazolásának szabályai megváltoztak, ezáltal egyszerűbb lett az igazolások megtétele, továbbá egyes speciális esetek is kezelhetővé váltak az alábbiak szerint.

Eltekintenek a vetőmagcímke csatolásának szükségességétől abban az esetben, ha a termelő nevére kiállított számla tartalmazza a fémzárszámra vonatkozó adatokat, továbbá kibővítésre került a csatolható dokumentumok köre a szállítólevéllel és a minőségi bizonyítvánnyal is.

Az egységes kérelemre vonatkozó határidők meghosszabbításával a minősített vetőmag használatát igazoló dokumentumok (számla, szállítólevél, minőségi bizonyítvány stb.) csatolására 2015. június 15-ig van lehetőség, mely így a korábban már benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosításának fog minősülni.

Kizárólag az ipari zöldségnövények (pl. csemegekukorica, zöldborsó) esetében további segítséget jelent az a módosítás, mely lehetővé teszi a minősített vetőmag használatának igazolását 2015. június 15-ét követően is, ha a vetőmag késedelmes szállítása igazolhatóan a termelő önhibáján kívüli okból történt.

Ebben az esetben a termelőnek a vetőmag szállítását követő 5 munkanapon belül pótolnia kell a minősített vetőmag igazolását szolgáló dokumentumokat az egységes kérelem felületen.

Emellett a termelőnek vis maior eljárás keretében igazolási kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz, melyhez csatolja az ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak – a részére történő – késedelmes szállítását igazoló dokumentum másolatát (szállítólevél, átvételei elismervény).

 

Saját beszerzés esetén egyébként az alábbi módokon igazolható a minősített vetőmag használata:

  • saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra vonatkozó adatokat tartalmazó számlával, vagy
  • ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza az előző pontban meghatározott adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával és a minősített szaporítóanyag címkéjével, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolással, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevéllel,  vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvánnyal.

 

A zöldítési ökológiai jelentőségű másodvetést is be kell jelenteni az MVH felé?

Igen, az ügyfélnek az egységes kérelemben bejelentett tábláin történt másodvetésről és a zöldítésben szereplő ökológiai jelentőségű másodvetésről is annak megtörténtét követő 15 napon belül – és ezzel egyidejűleg az elővetemény betakarításának idejéről – értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen. Tehát nemcsak a másodvetést, hanem az azt megelőző betakarítási időpontot is be kell jelenteni.

 13_2_Szaktanacsado_valaszol_Euro_Eco_logoAmennyiben Önnek is kérdése merülne fel, azt várjuk a szaktanácsadá[email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” nevet! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését.