MENÜ

Szaktanácsadó válaszol 2015. májusban

Oldalszám: 9
2015.05.06.

Az Euro-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érintenek. Lapunknak rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Társaságunk árbevételének csak egy kisebb hányada származik mezőgazdasági tevékenységből. Emiatt nem kerültünk bejegyzésre mezőgazdasági termelőszervezetként a földműves nyilvántartásba. Ettől még igényelhetünk területalapú támogatást az általunk használt földekre?

Egységes területalapú támogatást (SAPS) kizárólag a termelő által jogszerűen használt területre lehet igényelni, mely az alábbi okiratokkal igazolható:

  • földhasználati lap,
  • a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás,

    haszonbérleti szerződés,
  • közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azon ügyfél vonatkozásában, akinek az adott földterületre fennálló használata a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot igazoló okirat.

Ha ezek közül egyikkel sem tudják igazolni a jogszerű földhasználatot, úgy az érintett földre nem lehet támogatást igényelni.

Csak olyan földműves vagy termelőszervezet tud használatba venni új földterületet (azaz újonnan vehet vagy bérelhet), aki/amely szerepel a földműves nyilvántartásban.

Amennyiben a társaságukat nem jegyzik be (pl. az árbevételi kritérium miatt) a nyilvántartásba, úgy nem fognak tudni új területeket bérelni, jogszerűen használatba venni, de attól még a jelenleg jogszerűen használatban lévő földekre (pl. még él a bérleti szerződés) igényelhetnek támogatást, ehhez nem feltétel a földműves nyilvántartás.

Natura 2000 és KAT támogatás esetén a jogszerű földhasználatra még az alábbi szabály is vonatkozik:

Alapesetben az ügyfél köteles a gazdálkodási év első napjától annak utolsó napjáig a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásban (nem földműves nyilvántartás!) bejegyzett földhasználóként szerepelni. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha

  • az igénylő rendelkezik olyan földhasználati jogosultságot igazoló okirattal (pl. haszonbérleti- vagy NFA-s szerződés), amely alapján a földhasználatra való jogosultság kezdő időpontja nem későbbi a gazdálkodási év első napjánál, megszűnésének időpontja pedig a gazdálkodási év utolsó napja, vagy annál későbbi időpont és a földterületet az időtartam alatt ténylegesen műveli, vagy
  • a termelő családi gazdálkodó és olyan területre igényli a támogatást, amely a vezetése alatt álló családi gazdasághoz tartozik, és amelyre a bejegyzett földhasználó az adott családi gazdasághoz tartozó gazdálkodó család tagja, aki az adott évben, az adott területre vonatkozóan nem nyújtott be kérelmet a kérdéses támogatási jogcímre.

 

Március végével megszűnt a tejkvóta rendszer. Ez azt is jelenti, hogy már nem kell jelentéseket küldeni az MVH-nak a kvótával kapcsolatban?

Mint ismert, 2015. március 31. napjával az egész unió területén megszűnt a tejkvóta-rendszer, azonban a tejpiaci szereplők jelentési kötelezettsége jelenleg még fennáll az utolsó kvótaévre vonatkozóan.

A közvetlen értékesítési kvótával rendelkező tejtermelőnek az elmúlt kvótaévre vonatkozó összesített kimutatást az MVH részére legkésőbb 2015. május 14-ig kell megküldenie.

A felvásárlók szintén legkésőbb 2015. május 14-én éjfélig kötelesek az általuk a megelőző kvótaév során átvett tejmennyiségekről és azok tényleges zsírtartalmáról összegző, illetve tejtermelőnkénti bontásban kimutatást küldeni az MVH részére.

Kapcsolódó téma továbbá, hogy aki a jövő évben és azt követően is igényelni kívánja az anyatehéntartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatását, annak már az idei évben jelentéseket kell küldenie az MVH-nak a tejértékesítésekről. Az első havi jelentést (mely 2015. április havára vonatkozik) 2015. május 15-ig kell beadni, majd a továbbiakban ugyanígy, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. Az éves jelentést (mely a 2015. április 1.–2016. március 31. közötti időszakra szól) pedig 2016. május 15-ig kell benyújtani.

 

Szeretnék belépni a mezőgazdasági kistermelői támogatás rendszerébe. Ez esetben idén már nem is kell egységes kérelmet benyújtanom?

A támogatás 2015–2020 közötti időszakra történő igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a 2015. évben egységes területalapú támogatást is igényel. Tehát előbb be kell adni az idei egységes kérelmet, benne a jogos támogatási igényekkel, majd ezt követően be kell jelenteni a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékot az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen legkésőbb 2015. augusztus 15-ig.

 

 euroeco

 

Amennyiben Önnek is kérdése merülne fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” nevet! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését.