MENÜ

A lucerna betakarításának aktuális kérdései

Oldalszám: 143-145
Dr. Orosz Szilvia 2015.04.04.

Ha az alapok rendben vannak….

A gazdaságos és költséghatékony tejtermelés kulcsa a jó minőségű tömegtakarmány. Különösen igaz ez 2015-re. A tejpiaci kilátások nem biztatóak. De még időben vagyunk...

A fehérje a szó szoros értelmében a lábunk előtt hever, és kizárólag rajtunk múlik, hogy lehajolunk-e érte! A szója kétségkívül az egyik legértékesebb, és egyben a legdrágább fehérjehordozó. De csak egy komponens az adagban. Miközben a lucernafehérjét évtizedek óta pazaroljuk! Pedig a lucerna a ’tömegtakarmányok királynője’. Nem érdemtelenül!

 

Táplálóanyag-tartalom

A lucernaszilázsok átlagos nyersfehérje-tartalma az ÁT Kft. adatai szerint 2013. március és 2014. december között 190194 g/kg sza. volt (541 db minta). A mért átlagérték a közepes minőségnek felel meg.

Az 1. táblázatban az erjesztett lucerna táplálóanyag-tartalma látható a 2013-2014. folyamán beérkezett mintákra vonatkozóan.

 

143.lucerna1
Nagyításhoz katt a táblázatra

 

Az USA szabvány csak a rostalkotókat veszi figyelembe (2. táblázat). Az RFV (relative feed value) a lucerna NDF- és ADF-tartalma alapján értékeli a minőséget. Ezen két adat egyértelműen utal a betakarítás fenológiai fázisára, meghatározza a táplálóanyagok emészthetőségét és a lucerna energiatartalmát. Ez az adat az alapja a tőzsdén a lucernaszéna és -szilázs kereskedelmi árának.

 

144.2.
Nagyításhoz katt a képre!

 

A hazai lucernaszénák és lucernaszilázsok/szenázsok USA szabvány szerinti minősítése a 3. táblázatban látható. Tehát a nemzetközi szabvány szerint, a hazai átlagos minőségű lucernaszénát termelő tehenekkel nem is lenne szabad etetni, legfeljebb növendékekkel!

144.3.
Nagyításhoz katt a képre!

 

Lucernaszilázsaink/szenázsaink minősége kedvezőbb, mint a szénáé, de nem optimális. A minősítés a 4. táblázatban látható. A nemzetközi szabvány szerint a minták 43%-a gyenge minőségű, 34% éri el a közepes minőséget és összességében 23% javasolt etetésre tejelő tehenekkel. Lucernaszilázsaink/szenázsainknak mindössze 9%-a érte el a kedvező minősítést.

144.4.
Nagyításhoz katt a képre!

 

Amikor az adatokat alaposabban átnézzük, látjuk, hogy a szárazabb lucernaszenázsoknak nem gyengébb a táplálóanyag-tartalma és táplálóértéke, sőt még kedvezőbb is, mint a vizes alapanyagoké. Ez nem várt eredmény, mivel a levélpergés a rend tetején lévő, megszáradt lucernaszálak esetében természetes folyamat lenne a sze-

názsok nagy szárazanyag-tartományában.  A levélpergés együtt jár a fehérjeveszteség és a rosttartalom emelkedésével, valamint az emészthetőség romlásával. Ez a folyamat nem igazolható az adatokkal.

Továbbá megállapítható, hogy a hazai minták (541 minta, 2013-2014) 15%-a volt vizes, 38%-a volt optimális tartományban, míg 47% esett a szárazabb kategóriába.

Ez az arány örvendetes, ha a vizes lucerna kis arányát és várhatóan rossz erjedését vesszük alapul. Az ideálisnak tartott 30-40%-os tartományban mért 38% arány jelentős, de lehetne több is. Ez az a tartomány (30–35%) ugyanis, ahol az erjedés kedvező, adalékanyagokkal még javítható a fermentáció lefolyása, továbbá a tömörítési nehézségek még nem jelentősek. A 40% feletti szárazanyag-tartalom mindenképpen nehézkesebb tömöríthetőséget, illetve nagyobb porozitást és a karamellizáció veszélyét vonja maga után. A bemelegedés hatására pedig elveszíthetjük az emészthető fehérjének akár a 20%-át!

 

Az erjedés minősége

A Nyitrai Egyetem egy nagyobb léptékű pályázati munka keretében vizsgálta az erjesztett lucerna erjedésének minőségét a szárazanyag-tartalom függvényében (1–3. ábra). Évente 86–93 mintát vizsgáltak meg hagyományos kémiai analitikai módszerekkel (gáz- és folyadék kromatográf).

Az eredmények megerősítettek abban a meggyőződésben, hogy a lucerna erjedésének elsősorban két ellensége van, a levegő és a víz. A 30% alatti tartomány veszélyes a kémhatás, az ecetsav-, a vajsav- és az ammóniatartalom vonatkozásában. Adalékanyag nélkül bizony komoly erjedési problémák fognak felmerülni a 30% alatti tartományban. Ezért üzemi körülmények között kerülendő ez a kategória! Hogyan?

Az ábrák adatai alapján a 30–40% szárazanyag-tartományon belül a 30–35% szárazanyag-tartalom kedvezőbb kémhatást és tejsavtartalmat eredményezett a 35–40%-hoz képest. A különbség azonban nem jelentős. Ezzel szemben az ecetsav-termelődés kockázata kiugróan magas volt a 3035% tartományon belül a 3540%-hoz képest!

144.1.ábra
Nagyításhoz katt a képre!

 

Nagyításhoz katt a képre!
Nagyításhoz katt a képre!

A 40% feletti tartományban kevésbé intenzív az erjedés, mégis stabil a szenázs. Ennek az az oka, hogy a vajsav- és ecetsav-termelő baktériumok nem viselik el a nagy szárazanyag-tartalom esetében fellépő ozmotikus viszonyokat, míg a tejsavtermelő baktériumok ún. ozmotoleránsak. Ebben a szárazanyag-tartományban inkább a levélpergési veszteség és a tömörítési nehézségek jelentették (eddigi ismereteink) szerint a hátrányokat. A fenti adatok azonban azt sugallják, hogy a táplálóanyag-veszteség még üzemi körülmények között sem feltétlenül igazolható a nagyobb szárazanyag-tartományban. Ezért további vizsgálatok szükségesek ennek helyes megítélésére.

Nagyításhoz katt a képre!
Nagyításhoz katt a képre!

 

A legfőbb ellenség, a 30% alatti szárazanyag-tartalom megelőzésének szántóföldi feltételei az alábbiak:

 1. Akkor kaszáljunk, amikor a lábon álló lucernából már felszáradt a harmat (akár 9 órakor). Mert a renden fekvő anyagból, a rend belsejéből nehezen párolog el a felületi víz.
 2. Vizes talajra ne tegyünk le rendet, mert lassabban fog fonnyadni.
 3. Lehetőleg 6–10 cm-es legyen a tarlómagasság, mert így alulról is szellőzik az anyag.
 4. Gumihengeres szársértőt alkalmazzunk az intenzívebb fonnyadás érdekében.

  A szársértő egyébként csökkenti a szár és a levél száradása közötti különbséget is, ezért egyenletesebb lesz az alapanyag. A levél kisebb eséllyel pereg le a rend felületén.
 5. Azonnali rendterítést alkalmazzunk merev ujjas rendterítővel a fonnyadás gyorsítására, amennyiben az időjárás azt lehetővé teszi.
 6. Ne mozgassuk az anyagot, amíg el nem éri a 35% szárazanyag-tartalmat, amennyiben az időjárás kedvező.
 7. Ha borús az idő, a szőnyegrendet szűk rendre össze kell rakni vezérelt ujjas rendképzővel, hogy az eső kisebb felületen érje a lucernát. Majd szétdobni, hogy száradjon ki a felületi víz. Tudjuk azonban, hogy minden mozgatás taposási és levélpergési veszteséget okoz.
 8. A fonnyasztás ne hosszú legyen, hanem intenzív. 72 óránál tovább ne legyen a renden a lucerna még májusban sem, mert akkor nagyobb az esélye a Clostridium és aerob baktérium/gomba fertőzésnek a szilázsban. A rend táptalajként működik a szántóföldön: ahol a talaj az oltóanyag (a káros mikroorganizmusok forrása) és rendelkezésre áll a cukor, a levegő, valamint a víz.

  Az idő az egyetlen eszköz a kezünkben, az egyetlen korlátozó tényezője annak, hogy felszaporítsuk a lucernában a káros gombákat és baktériumokat még kinn a szántóföldön. Ezen mikrobák közül több az anaerob szilázsban, vagy a széleken, a felületen, a silófalban tovább tud szaporodni!
 9. A rendet a vezérelt ujjas rendképzővel 35% szárazanyag-tartalomnál érdemes összerakni. Ezt követi majd a rendfelszedés. A szecskázott és jól megtaposott lucerna biztosabban, kisebb kockázattal erjed.

 

Jó időt kívánunk ezen célok megvalósulásához!

Dr. Orosz Szilvia

ÁT Kft., Gödöllő