MENÜ

Fiatal gazdákat érintő EMVA rendelet módosítások

Oldalszám: 30-31
Dr. Weisz Miklós 2015.03.05.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet számos EMVA jogcím esetében módosításokat vezetett be. Ezek alapvetően a megvalósítási és elszámolási határidők kitolására, a szankciók enyhítésére vonatkoznak. Összesen 50 rendelet módosult. A cikk ezek közül a fiatal gazdák induló támogatása jogcímek fontosabb módosításait mutatja be, összefoglalóan. A részleteket és a pontos feltételeket a 7/2015. MvM rendelet tartalmazza.

Fiatal gazda támogatási rendeletek

Mind a négy támogatási jogcímrendelet módosult. Mivel az egyes rendeletekben eltérőek a szövegezések, javasoljuk alapos áttanulmányozásukat, a módosítások után.

Mentesül az ügyfél a vonatkozó szankció alól, ha a vállalt tagságát a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt nem tudja fenntartani, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

Mentesül az ügyfél a vonatkozó szankció alól, ha a vállalt tagságát azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

Ha a 4. és 5. évre vállalt árbevétel (mg-i termelő tevékenységből származó bevétel) összegétől 40%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb (évente) a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

3. és 4. körös pályázóknál: Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több mint fél éves elmaradásban van, az MVH határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására. Amennyiben az ügyfél a fenti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni.

 

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (Fiatal gazda rendelet 1.)

Amennyiben az ügyfél üzemének mérete az utolsó kifizetést követően a 4. évre vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni.

Amennyiben az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő naptári évtől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni.

 

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (Fiatal gazda rendelet 2.)

Amennyiben az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 4. naptári év végére vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni.

Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értékből az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni.

 

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet (Fiatal gazda rendelet 3.)

Amennyiben az ügyfél gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak 1. évétől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni.

Amennyiben az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a jogerős támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni.

Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni.

 

4/2014. (IV. 4.) VM rendelet (Fiatal gazda rendelet 4.)

Működtetési időszak: a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak, vagy ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat 2015. január és február hónapokban emelkedik jogerőre, és az ügyfél legkésőbb 2015. március 15-ig nyilatkozik, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket vállalja a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedése évének január 1-jétől, akkor a működtetési időszak első napja a támogatási határozat jogerőssé válása évének január 1-je és a működtetési időszak az e naptól számított ötéves időtartam.

Az ügyfél az érintett év vonatkozásában köteles a jelen bekezdésben meghatározott elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni az üzemmérettől való elmaradás esetén; ha

  1. gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak első három évében az üzleti tervben az adott évre vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el;
  2. gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a jogerős támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el.

Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen felüli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át; de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy a főállásban foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől – az ügyfelet bele nem számítva –

  1. 1 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;
  2. 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 4%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni; amennyiben 2 főből 1 főt alkalmaz, akkor a támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;
  3. több mint 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 6%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni; amennyiben 1 főt alkalmaz, a támogatási összeg 4%-át, amennyiben 2 főt alkalmaz, a támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

 

A módosítások tehát összességében csökkentették a lehetséges szankciók mértékét.

Az érintetteknek javasolt a jogcímrendeletek újbóli, alapos áttanulmányozása!

 

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda