MENÜ

N-Lock Magazin

Oldalszám: melléklet
2015.02.19.

2015 évben megkez­­dőd­­nek Magyarországon az Európai Unió 2014-2020 költségvetésének a Közös Agrár Politikával kapcsolatos kifizetései.

Ezzel egyidőben életbe lép­­nek azok a jogszabályok amelyek meghatározzák a magyaror­szági gaz­dálkodás egyre szigorodó követelményeit, és eddig nem tapasztalt kihívást jelenthetnek a termelők részére.

A Dow Agrosciences Hungary Kft. jelen kiadványával kíván segítséget nyújtani, hogy az új időszakban előtérbe kerülő környezetmegörző technológiák alkalmazásával a magyar termelők hatékonyan, eredményességük javításával tudjanak helytállni az egyre erősödő versenyben.

Az N-Lock környezetre gyakorolt pozitív hatása a nitrát lemosódás és az üvegházhatású gáz kibocsátás lényeges csökkentésével:

Tapasztalatok a világban

Az Amerikai Egyesült Államokban elvégzett vizsgálatok szerint a nitrogén kimosódása a talajvíz irányába 16 %-al, míg a dinitrogén-oxid (N2O) emissziója 51 %-al csökkent (1.ábra). Franciaországi 2013-as kísérletekben vizsgálták az N-Lock hatását a környezetszennyezés csökkentésére. Ezekben megállapították, hogy a silókukorica termesztésben hígtrágya alkalmazása mellett az N-Lock 33 %-al csökkentette az egységnyi területről kibocsátott N2O mennyiségét, 37 %-al nőtt a nit­rogén visszatartása.

Nlock1

 

Eredmények Magyarországon

Nlock2
A hazai adatok hasonló képet mutatnak, mint a külföldi eredmények. Homoktalajon a talaj felső 30 cm-es rétegében az NH4+ tartalom 167 %-al, míg a NO3- tartalom 50 %-al volt nagyobb az N-Lock-al kezelt területen a kezelést követő 3 hónap múlva (augusztus végén) vetés előtt kijuttatott ammónium-nitrát esetén, mint a kezeletlenen (2. ábra). Vályog talajon a talaj felső 30 cm-es rétegében a NO2—NO3- tartalom 47 %-al volt nagyobb a kezelést követő 3 hónap múlva előző évi szervestrágyázás (30 t/ha szarvasmarha trágya használata mellett) után, mint a kezeletlenen. Tél végi kezelést követően, ha az N-Lock kezelés a nitrosollal egymenetben került kijuttatásra, akkor a kezelést követő 4 hét múlva 28-60 %-al volt nagyobb a talaj 0-90 cm-es rétegében az összes felvehető nitrogén tartalom. A felső 0-30 cm-es rétegében 40-44 %-al volt nagyobb ez az érték. Az összes nitrogén tartalomból a 0-90 cm-es rétegben az N-Lock- al kezeltben 54-55 % volt az ammónium-ionok aránya, míg a kezeletlenben ez az érték csak 28-48 %-volt. A kezelést követő 2 hónap múlva a talaj 0-90 cm-es rétegében a kezeletlenből gyakorlatilag gyakorlatilag eltűnt a nitrogén (csak 0,7 mg/kg NH4- és NO3- -ot találtunk), miközben az N-Lock-al kezeltben még mindig volt 6,3 mg/kg NH4- és NO3- (3. ábra).

Nlock3

 

 

Az n-lock előnyei:

• A hatékony nitrogén felhasználás által biztosítja az optimális terméshozamot

• Kevesebb nitrogénveszteség

• Nagyobb rugalmasság a hígtrágya, szerves trágya, folyékony mutrágya (pl. Nitrosol), karbamid és a fermentációs maradék kijuttatásakor

• Egyszerű felhasználás és hosszú hatástartam

 Dow_AgroSciences_logo