MENÜ

Hatékony megoldási lehetőségek a kalászosok tavaszi gyomirtásában, eltérő gyomirtási helyzetekre

Oldalszám: 123
2015.02.15.

Az elmúlt években „szinte” már hozzászokhattunk ahhoz, hogy a szeszélyes őszi-téli időjárás minden tavaszra tartogat számunkra valami váratlan, sokszor rendkívüli helyzetet, évről évre újabb kihívások elé állítva ezzel a hazai növénytermesztést, különösen a növényvédős társadalmat.

Balra kezeletlen kontroll, jobbra Dream Team-S kezelés.
Balra kezeletlen kontroll, jobbra Dream Team-S kezelés.

Ha az őszi kalászos vetéseink állapotát vesszük górcső alá, akkor a fenti megállapításhoz nyugodtan hozzáfűzhetjük, hogy sajnos ez az idén sem lesz másképpen. Sok helyütt kényszerűségből elmaradtak a tervezett őszi gyomirtások, a kedvező hőmérsékleti és csapadékviszonyoknak köszönhetően a gabonagyomok tavaszi és nyár eleji aspektusának fajai korán megjelentek és helyenként már túlfejlettekké váltak. Vannak azonban olyan területek is szép számban, amelyek a lehullott sok csapadék miatt még sokáig „megközelíthetetlenek” lehetnek, ezért gyomirtásuk várhatóan időben is jelentősen elhúzódik majd. Mindezek közben a gyomflóra folyamatos átalakulásának kedvezőtlen kihatásaival (pl. a veronika-félék, fekete üröm, sebforrasztó zsombor stb. előretörése) is időről időre meg kell küzdenünk.

Felvetődik tehát a kérdés, tudjuk-e a fenti problémákat orvosolni a gyakorlatban, és ha igen, akkor hogyan? Nem könnyű erre választ adni – gondolhatnánk joggal –, hiszen már csak a probléma összetettsége miatt sem lehetne az, ám mégis nyugodt szívvel állíthatjuk, a Sumi Agro széles kalászos gabona gyomirtó szer palettája kiváló alternatívákat kínál az ilyen jellegű, nehezen kezelhető gyomirtási helyzetek hatékony megoldásához is.

DreamTeam-S dobozi@
Ezek közül első helyen említhetjük – az évek hosszú során, már szinte minden időjárási körülmények közepette bizonyított – széles hatásspektrumú Dream Team-S gyomirtó szer gyűjtőcsomagunkat, amely egyedi hatóanyag-összetételének köszönhetően (piraflufen-etil, metszulfuron-metil és mecoprop) három eltérő ponton hatva állítja le az érzékeny gyomnövények életműködését. Óriási előnye, hogy a kezelt területen előforduló, nehezen irtható gyomfajok vonatkozásában is legalább két hatóanyag összehangolt és markáns hatásával számolhatunk, ugyanakkor a rezisztencia kialakulásának esélyét hosszú távon is minimálisra csökkenthetjük használatával. 
A Dream Team-S kiválóan egyesíti magában a gyors levélen keresztüli gyomirtó hatást a talajon keresztüli tartamhatással. Így egyaránt 
alkalmas a már kikelt fejlettebb és a később kelő kétszikű gyomnövények irtására. Sikeresen kontrollálja a gyomosító repce és napraforgó (IMI-, SU-toleránst egyaránt) árva keléseket valamint az egyre nagyobb jelentőséggel bíró, helyenként tömeges mezei acat és fekete üröm egyedeit is. Gyakorlati tapasztalatok alapján a veronika fajok fejlettebb, akár már virágzó példányai ellen, 2-3 kg/ha ammóniumnitrát műtrágya (vagy hatóanyag tartalmával megegyező N-tartalmú más mű-
trágya) hozzáadásával a védekezés eredményessége még tovább fokozható. A Dream Team-S egészen a kultúrnövény szárba indulásának kezdetéig kijuttatható, kedvező tartamossága pedig a betakarítást követően rendszerint „tiszta” tarlót biztosít, e tulajdonsága azonban nem korlátozza a vetésváltást!

image description
Másik megoldási lehetőség a fent vázolt problémákra az ugyancsak három hatóanyagot (metszulfuron-metil, tifenszulfuron-metil, fluroxipir) tartalmazó készítményünk, az 
Ergon Star. Legfőbb ismertető jegye, hogy két jól ismert, bevált szulfonil-karbamid hatóanyagot egyedülálló kombinációban tartalmaz, mindezt kiemelkedően magas hatóanyag-tartalommal. Széles gyomirtási spektrumára jellemző, hogy hazánk 20 legfontosabbnak tartott gabona gyomnövénye közül egyedül az évelő egyszikű tarackbúza ellen korlátozott a hatékonysága. Így a közönséges széles levelű gabonagyomok mellett jól irtja pl. az ugari szulákpohánka, az apró szulák, a parlagfű, a vadkender, a fehér libatop és a szarkaláb fajokat is. Külön erőssége, hogy a rendkívül alacsony kártételi küszöbértékkel rendelkező ragadós galaj fejlettebb példányait is kiváló hatékonysággal pusztítja. Ergon Star további erénye a rugalmasságában rejlik. Az őszi búza mellett ugyanis felhasználható még őszi és tavaszi árpában, rozsban és tritikáléban, ráadásul rendkívül széles felhasználási időszakban, a kultúrnövény 3 leveles fejlettségétől egészen a zászlóslevél kiterüléséig. Így a megkésett tavaszi gyomirtások eredményes végrehajtásában is hasznos segítőtársunk lehet. A készítmény gyomirtó hatása a permetléhez adagolt Spur (0,1 l/ha) hozzáadásával tovább fokozható. Tartamhatása révén utóveteményként őszi káposztarepcét 120 nap után, forgatásos talajművelést követően javasolt vetni.

Mindent egybevetve a Dream Team-S és az Ergon Star kedvező tulajdonságainak köszönhetően nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő módon tudjuk kezelni a tavaszi gyomirtási időszak kritikus szituációit. Eközben persze gabonavetéseink rendületlenül vívják „harcukat” a természettel, segítsük hát őket jó döntésünkkel!

Dr. Magyar László, Sumi Agro Hungary Kft.