MENÜ

Aktuális 
támogatások 2015 február

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2015.02.15.

A februári hónapban a gazdálkodóknak a 2014. évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylésére is lehetőségük nyílik elektronikus úton. 
A zöld színű őstermelői igazolványokat továbbra is a falugazdász hivatalokban le kell cserélni az érvényes barna színű igazolványokra.

A következőkben az EMVA korszerűsítés támogatások kifizetési kérelmeinek benyújtásával kapcsolatos szabályait olvashatják.

 

Az MVH 17/2015. (I. 23.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. Az általános benyújtási időszak: 2015. február 1.–augusztus 31.

Az általános benyújtási időszak augusztus 31-i zárása ellenére az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet I. esetében a megvalósítást követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújthatják be azon ügyfelek, akiknek a támogatási rendelet I. 8/A.§ és 8/C. § alapján arra még van lehetőségük.

A támogatási rendelet II. esetében az utolsó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb 2015. május 31. napjáig van lehetőség a támogatási rendelet II. 8/B.§ alapján.

Ha az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között járt le, a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja.

A kifizetési kérelem benyújtásához ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az elektronikus kifizetési kérelem benyújtás módjáról részletesebb felvilágosítást jelen közlemény 2. számú mellékletét képező dokumentumban talál.

  

Az MVH 16/2015. (I. 23.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak: 2015. február 1.–augusztus 31.

Az általános benyújtási időszak augusztus 31-i zárása ellenére az utolsó kifizetési kérelmet jelen jogcím esetében legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújthatják be az ügyfelek.

  

Az MVH 13/2015. (I. 23.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. Az általános benyújtási időszak: 2015. február 1.–augusztus 31.

ÁTK. I-II. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban – de legkésőbb 2015. május 31-ig – kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!

ÁTK. III-IV. jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31. napjáig kell benyújtani.

Ha az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között járt le, a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja.

A kifizetési kérelem benyújtásához ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az elektronikus kifizetési kérelem benyújtás módjáról részletesebb felvilágosítást jelen közlemény 2. számú mellékletében talál.

  

Az MVH 12/2015. (I. 23.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 
Az általános benyújtási időszak: 2015. február 1.
–augusztus 31.

Az általános benyújtási időszak augusztus 31-i zárása ellenére az utolsó kifizetési kérelmet jelen jogcím esetében a megvalósítást követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig nyújthatják be azon ügyfelek, akiknek a támogatási rendelet 8/A.§ alapján arra még van lehetőségük.

Ha az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között járt le, kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja.

  

Az MVH 10/2015. (I. 23.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak: 2015. február 1.–augusztus 31.

A TBB jogcím 1. és 2. célterület esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.

Ha az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1–31. között járt le, kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja.

  

Az MVH 7/2015. (I. 23.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak: 2015. február 1.–augusztus 31.

Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.

Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet abban a kifizetési időszakban – de legkésőbb 2015. május 31-ig – kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!

Az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1–31. között járt le, a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja.

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu