MENÜ

Szaktanácsadó válaszol - 2015 január

Oldalszám: 9
2015.01.14.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, 
amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják 
olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Állattartó telepet üzemeltetünk. Történt-e esetleg változás a tűzvédelmi előírásokban az év végén megjelent új országos tűzvédelmi szabályzat alapján, mely az istállókat érinti?

Az új országos tűzvédelmi szabályzat 2015. március 5-én lép hatályba. A speciálisan az állattartásra vonatkozó előírások alapvetően nem módosultak. Amennyiben eddig megfeleltek a tűzvédelmi szabályzatnak, úgy az eddigiek mellett (pl. tűzoltó vízforrások, oltóvíz-intenzitás, feliratok stb.) az alábbi új előírás meglévő feltételeit javasolt ellenőrizni a telepen: Az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű, állattartásra szolgáló építmények esetében az állatok mentésére legalább az építmény két ellentétes oldalán ki kell alakítani egy-egy, legalább 2 méter széles ajtót.

 

Részt vettem az EMVA-s pályázatunkhoz kapcsolódóan előírt kötelező képzésen. Van még lehetőség támogatást igényelni a tanfolyam díjához?

A Miniszterelnökség az év végén kétszer is módosította az ÚMVP intézkedéseihez (EMVA támogatások) kapcsolódó képzésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendeletet. Az EMVA-s pályázatok kötelező képzéseihez, illetve más, szabadon választható tanfolyamokhoz támogatás igénylésére 2015-ben is van lehetőség (a támogatás mértéke a képzés díjának 100%-a), de változott a támogatásigénylési időszak az alábbiak szerint.

Az eredeti, csak januári kérelmezési időszak helyett az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket 2015-ben az alábbi napokon lehet benyújtani:

  • január 15-től február 13-ig,
  • június 1-jétől június 30-ig.

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de legkésőbb 2015. június 30-ig lehet benyújtani. (Tehát két évnél régebbi képzés díjához már nem vehető igénybe támogatás.)

Szintén fontos határidő-változás, hogy ha a képzésre kötelezett a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert az arra meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor a képzéseket koordináló szervezet köteles biztosítani részére a kötelező képzésen való részvétel lehetőségét legkésőbb 2015. május 15-ig. 
(A korábbi határidő 2014. december 15., majd 2015. március 31. napja volt.) Vagyis azon termelők, akik támogatásukkal kapcsolatban képzés elvégzésére kötelezettek, de ennek teljesítését elmulasztották, várhatóan a jövő év elején még pótolhatják azt, amennyiben a képzés elvégzésére előírt feltételeknek megfelelnek, elsősorban annak, hogy a képzést az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kell teljesíteni.

 

Korábban támogatást nyertem bemutató üzemi programok megvalósításához, azonban a projekttervem teljesítését elmulasztottam az előírt, tavalyi időszakban. Van-e még mód ennek pótlására, hogy ne essek el a támogatástól?

Mind az első, mind a második projekttervre vonatkozó teljesítési időszak 2015. január 31-ig meghosszabbításra került, tehát eddig van lehetőség a megvalósításra.

A bemutató üzem az adott teljesítési időszakban – az eredetileg megjelölt témakörtől való eltérés nélkül – módosíthatja a projekttervét a programok témája, illetve időpontja tekintetében a még meg nem valósított programokra vonatkozóan. A módosítási kérelmet írásban, a módosítás szükségességét megfelelő indokolással alátámasztva, postai úton kell megküldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) részére.

A 2014. évi első és második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának új határideje együttesen 2015. március 31.

Ha a bemutató üzem azért nem tudja a fenti határidőben benyújtani a kifizetési kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még nem rendelkezik elsőfokú helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, akkor az eljárás eredményétől függően 2015. február 1. és május 31. között nyújthatja be kifizetési kérelmét.

 

Mivel a korábban megállapított nyertes ponthatárt leszállították, így én is támogatást nyertem a 2014 májusában benyújtott fiatal gazda pályázaton. Mi az elsődleges teendőm, hogy hozzájuthassak a támogatáshoz?

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának (IH) közleménye szerint az új minimális ponthatár 90 pont (a korábbi 103 pont helyett), tehát, aki a pályázatával elérte ezen pontértéket, jogosult lesz a fiatal gazda támogatásra. (Még abban az esetben is, ha korábban már elutasító határozatot kapott a kevés pontja miatt.)

A nyertesek legelső teendője, hogy a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől (a határozat átvételét követő 15. nap) számított 90 napon belül be kell adniuk a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmüket.

Ennek elmulasztása a támogatás elvesztésével jár!

A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem beküldésével egyidejűleg mellékletként csatolni kell

  • az egyéni vállalkozói tevékenységről kiállított igazolás eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amely tartalmazza a főtevékenység kezdeti dátumát (tehát a benyújtáskor már egyéni vállalkozónak kell lenni);
  • a támogatási kérelemben jelzett, illetve vállalt csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen az elismert termelői csoport vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja (tehát ennek vállalása esetén a benyújtáskor már tagnak kell lenni).

 

euroeco

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az “Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!