MENÜ

Aktualitások egyes nemzeti támogatásokról

Oldalszám: 37
2014.12.11.

A 2014. évi nemzeti és uniós támogatások igénylésének főbb szabályai már az év elején hatályba léptek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az uniós jogcímekhez kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások mértékét a szaktárca csak novemberben hirdette meg. A döntően állattenyésztőket érintő összegek mellett a juh és kecske ágazatban elérhető csekély összegű támogatásokról szóló jogszabály is megjelent. Így a 2014. évben elérhető valamennyi támogatás esetében ismertek az igénylés feltételei és az elérhető támogatás összege is. 

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2020-ig tartó szakaszában, az átalakuló uniós támogatási lehetőségek közepette továbbra is nagy jelentősége lesz a nemzeti forrásból finanszírozott támogatásoknak. Ezek sorában is meghatározó az Európai Unió (EU) által rögzített keretek között működő, az uniós jogcímekhez kapcsolódó nemzeti jogcímek.

Hazánk uniós csatlakozási folyamatának eredményeként alkalmazott, az uniós támogatások alacsony összegét a csatlakozást követő években megnövelő, úgynevezett kiegészítő nemzeti támogatások (top-up) az elmúlt időszakban is igazolták létjogosultságukat. Ezek a jogcímek az úgynevezett érzékeny ágazatok (a szarvasmarha, tej, juh és dohány) számára érhető el. A konstrukció lényege, hogy a 2004 után csatlakozott tagállamok esetében az EU csak fokozatosan biztosította a támogatások forrását, így a számunkra is megítélt fajlagos- és keretösszegek alacsony szintről indulva, évente fokozatosan növekvő mértékben, növekedtek. A tagállami termelők helyzetének javítása és tagállamok közötti támogatási különbségek csökkentése miatt nemzeti költségvetésből ki lehetett egészíteni az uniós forrásokat. Eredetileg ezeket a jogcímeket, az uniós összegek évenkénti fokozatos emelkedéséig, 2012-ig lehetett folyósítani. Ezt követően az EU 2014-ig, majd egészen 2020-ig lehetőséget biztosított, hogy ezek a jogcímek – más elnevezésen – továbbra is működtethetőek legyenek. Fontos látni azonban, hogy a 2013-tól átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) néven meghirdethető támogatások működését az EU csak fokozatosan csökkenő mértékben engedi meg. Így egyfajta évről évre megvalósuló kivezetési program keretében a 2013. évi támogatási keret legfeljebb 80%-át lehet 2014-ben kiosztani. Az elkövetkező időszakban pedig további mérséklést kell alkalmazni. Ennek következtében 2015-ben már csak a tavalyi keret 75%-át hirdetheti meg a szaktárca.

2014. november 3-án jelent meg a 2014. évi ÁNT-k mértékéről szóló rendelet. A 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet a 2014-ben meghirdetésre került átmeneti nemzeti támogatások forintban kifejezett maximális fajlagos értékét, valamint az egyes jogcímekre felhasználható keret-
összeget meghatározta. A rendelet nyolc jogcím esetében rögzíti az értékeket. A rendelet által közölt, az egyes jogcímekhez kapcsoló értékeket a táblázat tartalmazza.

Az átmeneti nemzeti támogatások szerepe továbbra is jelentős lesz a következő években. A „Több munkahelyet a mezőgazdaságba” elnevezésű program keretében az állattenyésztést érintő átmeneti nemzeti támogatások 2020-ig történő további alkalmazásáról döntött a kormány. Ennek révén, az évtized végéig, évente közel 33 Mrd forinttal több támogatást kapnak az állattartók. A programban szereplő egyéb jogcímek 
mellett a hús és tejelő marha valamint a juh ágazatok számára az ÁNT jogcímek következtében az idei évhez képest 2015-ben közel 20,1 milliárd forinttal több támogatás áll majd rendelkezésre.

 37.1.tábl

 

2014. november 20-án két másik nemzeti támogatásról szóló jogszabály jelent meg. Az anyajuhtartás csekély összegű („de minimis”) támogatásáról szóló 25/2014. (XI. 20.) FM rendelet valamint az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet. Az állattartók által várt jogszabályok esetében a korábbi évek gyakorlatának megfelelő feltételekkel lehet támogatást igényelni.

Az anyajuhtartás esetében a támogatás mértéke 3000 forint/anyajuh egyedenként. A 2014. évre vonatkozóan országos szinten legfeljebb 870 000 egyed után nyújtható be támogatási kérelem.

 Az anyakecsketartás támogatási mértéke 5000 forint/anyakecske egyedenként. Ennél a jogcímnél országos szinten legfeljebb 20 000 egyed után adható be kérelem.

A csekély összegű támogatások esetében fő szabály, hogy a támogatás mezőgazdasági termelőnként a tárgyévben egy alkalommal nyújtható, és ennek összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg éves szinten az 5000 eurót. A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2014. december 31-éig kell benyújtani. A támogatás egyösszegű kifizetésére 2015. június 30-áig kerül sor. A támogatási összeg keretének túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával lesz csökkentve.