MENÜ

A szaktanácsadó válaszol decemberben

Oldalszám: 7
2014.12.10.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, 
amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják 
olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

Anyajuhokat tartok, és igényeltem rájuk tartáshoz kötött támogatást. Úgy hallottam, hogy azon felül további kiegészítő támogatást is kaphatok. Hogyan és mikor lehet ezt igényelni?

A közelmúltban megjelent minisztériumi rendeletek alapján a 2014. évre is vehetnek igénybe ún. „de minimis” (csekély összegű) támogatást az anyajuh- és anyakecsketartók. Anyajuhtartás esetén a támogatás mértéke 3000 Ft/anyajuh, azonban újabb támogatási kérelmet benyújtani nem kell, a támogatást az érintettek az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása mellé kapják.

Külön támogatási kérelmet csak a kecsketartóknak kell beadniuk. A támogatási kérelmeket anyakecsketartás esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványon, 2014. december 31. napjáig lehet benyújtani. A támogatás mértéke 5000 Ft/anyakecske.

  

Családi gazdaságként részt veszünk a kérődző szerkezetátalakítási programban, és teljesítendő nemzeti feltételként beruházás megvalósítását vállaltuk, mivel gépet kívánunk vásárolni. Csak a gazdaság vezetője nevére szóló számla az elfogadható?

Beruházás megvalósítása esetén nem csak a saját névre szóló számla (vagy egyéb igazoló dokumentum, pl. használatbavételi engedély, adásvételi szerződés stb.) az elfogadott, hanem a tevékenységét közös igazolvány alapján folytató őstermelő esetén a közös igazolványban feltüntetett családtagok valamelyikének nevére szóló, vagy családi gazdaság esetén a családi gazdaság valamely tagja nevére szóló érvényes számla, vagy dokumentum is.

  

Osztatlan közös résztulajdonnal rendelkezem egy táblában. A tulajdonostárs részét megvásárolhatom-e úgy, hogy nem vagyok bejegyzett földműves, sem pedig helyben lakó?

Ebben az esetben is alkalmazni kell a földtörvény rendelkezéseit, tehát csak akkor vásárolhatja meg a tulajdonostárs területét földműves regisztráció nélkül, ha a már tulajdonában lévő és a vásárlással érintett terület együttes mérete nem haladja meg az 1 hektárt. Ha meghaladja, akkor előbb nyilvántartásba kell vetetnie magát földművesként.

Ha az adásvétel elől elhárult a fenti akadály, akkor annyiban válhat egyszerűbbé a vásárlás, hogy tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel esetén elővásárlási jog nem áll fenn, tehát nincs szükség földkifüggesztésre.

Ha nem szűnne meg az adásvétellel a közös tulajdon, a vásárló földműves tulajdonostársnak akkor is elővásárlási joga lenne mindenkivel szemben (még helyben lakókkal is), az állam kivételével.

  

Legkésőbb meddig számolhatom el az ÁTK V pályázatomat?

A pályázat lezárásához több határidőt is figyelembe kell venni.

Legelőször a nyertes pályázó a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül köteles beadni első kifizetési kérelmét (ez nemrég hosszabbodott meg a korábbi, 6 hónapos határidőről), melyben a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő támogatási összeg legalább 10%-ára vonatkozóan elszámol.

Ha valaki csak 1 db gépre pályázott, akkor az első egyben az utolsó kifizetési kérelem is lehet.

A támogatott műveletet legkésőbb 2015. március 31. napjáig kell megvalósítani, vagyis eddig minden beruházásnak meg kell történnie, pl. az összes gépet meg kell venni.

Továbbá az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani, azaz a számlákat legkésőbb eddig lehet beadni elszámolásra.

Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

 

Tulajdonképpen mekkora mértékű területalapú támogatásra számíthatunk a jövő évtől induló, új támogatási rendszerben?

Jövő évtől az egységes területalapú támogatás (SAPS) 2 fő komponensből fog állni: alaptámogatás és zöldítési rész. Az alaptámogatást minden igénylőnek – aki megfelel a jogosultsági feltételeknek – fizetni fogják, a zöldítés viszont csak azoknak kerül kifizetésre, akik többletkötelezettségeket vállalnak el. Ezek a növénydiverzifikálás (mérettől függően többféle kultúra termesztése), ökológia célterületek kijelölése (a szántóterület 5%-ának megfelelő méretben) és az állandó legelők megtartása. Ez utóbbi fenntartása elsősorban állami szinten kerül ellenőrzésre.

Az alaptámogatás mértéke a jelenlegi tervek szerint 144,7, a zöldítésé pedig 81,3 eurónak megfelelő forintösszeg lesz hektáronként, tehát együttesen 226 €/ha területalapú támogatásra számíthatnak azok, akik a zöldítést is vállalják (a gazdaságok többségénél a feltételek már jelenleg is fennállnak).

Nagy gazdaságoknál azonban az alaptámogatás elvonásával is számolni kell (a zöldítés részre nem vonatkozik) az alábbiak szerint:

  • 1037 hektáros birtokméretig nincs elvonás, azaz mind az 1037 hektárra kifizetik az alaptámogatás 100%-át (amennyiben a jogosultság fennáll).

Az ennél nagyobb területen gazdálkodó termelőknek 2015-től a következő elvonásokkal kell számolniuk:

  • 1037 hektárnyi területig esetükben sincs megvonás,
  • az 1037 és 1200 ha közötti területre vonatkozó alaptámogatás összegéből 5%-ot vonnak el, tehát az ezen értékek közé eső hektárokra az alaptámogatás 95%-a kerül kifizetésre,
  • az 1200 ha feletti területrészre vonatkozóan 100%-os az elvonás, azaz arra már nem jár alaptámogatás.

A fentiek mellett a fiatal termelőnek minősülő gazdálkodók többletjuttatásban is részesülhetnek, melynek mértéke a tervek szerint 67,5 €/ha lesz. Ez legfeljebb 5 éven keresztül lesz nyújtható, felső területi korlátja 90 hektár lesz.

Továbbá számítani lehet egyes kultúrák esetén termeléshez kötött támogatásra is.

euroeco

 

 Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az “Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!