MENÜ

Új köntösben a DEKALB

Oldalszám: 54-55
2014.10.07.

Megújult arculattal várta a gazdálkodókat a DEKALB csapat a + 1 tonna program agárdi bemutató helyszínén szeptember közepén. Egy szenvedéllyel felvértezett fejlesztő csapat rendkívül impozáns bemutatója által sikerült a mintegy 600 érdeklődőnek bizonyítani azt, amit Szitai Ádám új kereskedelmi vezető is kiemelt köszöntő beszédében, vagyis azt a teljesítményt, amivel egységnyi területről minél kevesebb energia- és vízfelhasználás mellett a legtöbb termést tudjuk realizálni. A DEKALB márka sikerét bizonyító tények mögött odaadó szakmai munka folyik, töretlen az innováció, melyet a DEKALB márka évekig hirdetett szlogenjében is, amely most szintén megváltozik a DEKALB arculattal egyetemben. 

Kökény Benő  termékmenedzser
Kökény Benő

termékmenedzser

De miért volt szükség a változásra, melyek az új értékek, üzenetek? – kérdeztük Kökény Benő termékmenedzsert:

A kérdésre egy újabb kérdéssel reagálok: Miért és mikor érdemes megújítani egy márka arculatát? Akkor van értelme egy ilyen változtatásnak, ha tartalmi változás áll mögötte, ha a régi arculat már nem fejezi ki a változás üzenetét. A DEKALB esetében változott a tartalom, változott a megközelítés. Hazánkban ugyan kezdettől fogva aktív kapcsolat áll fenn az értékesítő csapat és a termelők között, a világon még nem mindenhol jellemző ez a „szimbiózis”. A vállalat 100 esztendő örökségét, értékeit, szellemiségét kész tovább vinni úgy, hogy a partnerséget helyezi előtérbe, mely által kész megismerni a termelők igényeit, s a környezeti kihívások fényében segíti azt megvalósítani a megfelelő termékekkel, innovatív megoldásokkal, egyéb szolgáltatásokkal.

 

Szellemiségében túljutott a Dekalb márka a már jól ismert „Innovation always on” elsősorban a produktumokat előtérbe helyező vonulaton, bár az innováció változatlanul mozgatórugója a Dekalb márkának, viszont azt valljuk, hogy ennek a partnerség és a teljesítmény kereszttüzében van csak valódi létjogosultsága. Koncentrálnunk kell a teljesítménynövelésre, biztosítva ezzel a jövedelmezőséget, garantálva ezzel a termelőink sikerét: DEKALB Seed your success!, ami azt jelenti, hogy legyen sikeres Ön is a DEKALB által!

A teljesítménynövelés céljából indítottuk három évvel ezelőtt a +1 tonna programunkat, mellyel célunk, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy a megfelelő hibrid- és technológiaválasztással hogyan mérsékelhetjük a környezet terméscsökkentő hatásait, milyen módon érhetünk el jelenlegi eredményeinkhez képest akár +1 tonna terméstöbbletet? Az elmúlt húsz évben évente 75 kg/ha terméseredményt tud biztosítani a nemesítés, így 1,5 tonna/ha növekedést tudtunk elérni ez idő alatt. Viszont egy termelőnek nincs húsz éve, hogy várjon erre, ő hamarabb szeretné ezt a többletet tábláin realizálni. A DEKALB vetőmagokkal, a fejlesztő csapat által elgondolt technológiai változtatásokkal akár egy év alatt is el lehet érni ezt a többletet.

Az új hibridekkel az elmúlt évek legütőképessebb portfóliója lett a DEKALB-nak

 A hibrideket Fehérvári  Sándor, a fejlesztési csapat  vezetője mutatta be
A hibrideket Fehérvári

Sándor, a fejlesztési csapat

vezetője mutatta be

A fejlesztés legfontosabb része az új, nagy jövő előtt álló hibridek kifejlesztése. Ebben a régióban a legfontosabb kihívás az aszály, Szatymazon található a vállalat aszálynemesítési központja. A nemesítés szárnyai alól kikerült hibrideket a fejlesztő csapat tovább teszteli, az üzemi körülményeket reprezentálva, 0,1 hektár kísérleti területeken, termelői technológiával, különböző talajtípusú területek kiválasztására törekedve. Így tudják megfelelően választani azokat a hibrideket, melyek az adott talajtípuson a legkiválóbban teljesítenek, csökkentve ezzel a termelő rizikóját.

A legnagyobb terméspotenciálú igen korai hibrid a DKC 3623, melyet abban az esetben ajánlják, ha szeretné valaki kihasználni a rövid tenyészidő előnyeit, ugyanakkor nem akarja elveszíteni a nagy termés lehetőségét. Korai silónak, vagy másodvetésnek is kiváló.

A DKC 4631 a magyar aszálycentrumból való, 100%-ban magyar nemesítés eredménye, mely Könczöl Péter nevéhez fűződik. A hazai termesztési körülményekhez tökéletesen alkalmazkodó hibrid széles tőszámoptimummal és rendkívüli termésstabilitással rendelkezik.

A FAO 300-as éréscsoportban magasabb tőszámokon és termés-
szinteken eddig gyakorlatilag verhetetlen volt a DKC 4795, a kísérletek viszont azt bizonyítják, hogy a DKC 4541 képes jobban teljesíteni minden termésszinten.

  

55.kukorica

  

Még alig kezdődött el a hibrid forgalmazása, azonnal rendkívüli népszerűségre tett szert a DKC4717, mely 2014-ben a 7. legnagyobb területen termesztett hibrid volt Magyarországon. Azoknak ajánlják, akik nagyobb termést szeretnének, de nem feltétlenül vállalnák a magas tőszám kockázatát.

A FAO 400 eleji érésidőben egy hiánypótló hibrid a vastag, hengeres csövű, magas termőképességgel, kiváló vízleadással, valamint kiváló aszálytűrő képességgel rendelkező DKC 4943.

A termelési kockázat csökkentését garantálja a kiváló magminőséggel rendelkező DKC5031, mely jó adottságú helyeken DKC5276 szintjén terem, viszont stresszes körülmények között jobb teljesítményre képes.

  

Hajdu Attila fejlesztő
Hajdu Attila fejlesztő

Vetéstechnika

A vetés minősége az egyik legkritikusabb tényező azon technológiai elemek sorában, amelyek leginkább meghatározói a homogén kelésnek. A vetésmélységet és a vetési sebességet fókuszba állítva mondta el tapasztalatait Hajdu Attila fejlesztő. A vetésmélységet két alapvető tényező határozza meg: egyrészt a talajban lévő nedvesség elhelyezkedése, másrészt a vetőmag mérete, azaz a frakció. Ahhoz, hogy megfelelően biztosítsuk a kelést, utána kell mennünk a talajnedvességnek. A vetésmélység beállításnál fontosabb tényező az, hogy mindvégig egységes, homogén legyen a vetésmélység, vagyis, hogy a vetőgépek mélységtartása garantált legyen. Mit jelent ez termésmennyiségben? Akár 20–25% többlettermést is jelenthet az egységes vetésmélység általi homogén kelés.

 

Természetesen a vetési sebesség is hatást gyakorol a vetésmélység tartására. Ahogy növeljük a vetési sebességet, annál inkább változhat a vetésmélység és a kivetett mag mennyisége. A vetési sebességgel befolyásolni tudjuk a tőszámot, illetve a tő eloszlását. Fontos, hogy állandó vetésmélységet és egyenletes tőszámot biztosító vetési sebességet határozzunk meg, ügyeljünk, hogy ne legyenek kihagyások, duplázások, vagy triplázások, ez utóbbiak esetében ugyanis termésdepresszió következik be. Az egységes homogén tőszám meghatározható a szingulációs százalék elnevezésű értékszámmal. Ez azt jelenti, hogy a vetőtárcsán lévő furatoknál minden egyes helyen egyetlen darab mag van, amit a vetőgép kivet. Ekkor beszélünk 100%-os szingulációs pontosságról. Amennyiben nő a duplázások, vagy kihagyások aránya, a szingulációs érték csökken. 2013-ban végzett kísérleteink azt bizonyítják, hogy 1% szingulációs pontosság 10%-ban járul hozzá a terméseredményhez. Szingulációs kihívás továbbá a magágykészítés minősége, a vetőmag minősége és homo-
genitása. A vetés minél tökéletesebb kivitelezése céljából vizsgálják az egyes népszerű vetőgépek viselkedését a talajviszonyokhoz, vetőmag paraméterekhez, ezáltal igyekeznek megtalálni azokat a fogásokat, melyek alkalmazásával a legjobb vetésminőséget érhetjük el.

 55. tábl

 

  

A +1 tonna program meghódította Amerikát

55. díj

A magyar kezdeményezésű 
+ 1 tonna program közép-európai projektként elismerésben részesült 
az USA-ban. 
Erről kérdeztem 
Szanyi Istvánt, 
a Monsanto kelet-közép-európai vezetőjét:

  • A Monsanto minden esztendőben pályázatot hirdet a fenntartható mezőgazdaságot támogató kezdeményezések elismerésére. 
A SYPA (Sustainable Yield Pledge Award) egy globális díj, mely azokat a projekteket díjazza, amelyek hozzájárulnak a világ növekvő népességének élelmiszer-, takarmány-, bioüzemanyag- és rostigényének kielégítésére. Fontos kritérium a magasabb termésszint mellett a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználása és a világ mezőgazdasági termelőinek életszínvonalának javítása.
  • A világ minden tájáról több mint 130 nevezés érkezett, amelyből 8 kategóriában hírdettek győztest. A Monsanto Hungária Kft. + 1 t/ha kezdeményezése a „Termeljünk többet” kategóriában nyerte el a független, külső bírálókból álló bizottság elismerését.
  • A +1 t/ha programban részt vevő 239 termelő (a pár hektárostól egészen a 4 ezer ha-ig) közel 100 ezer hektárt képvisel a magyarországi kukorica vetésterületből. 
A programban részt vevő gazdák a Monsanto, BASF, Timac Agro, Amazone szakértői csoportjának tanácsadása révén közel 1 tonna (910 kg) termésnövekedést értek el hektáronként a nagyüzemi kísérleti parcellákon.
  • A program jelentős hatással bír a magyar kukorica termesztés színvonalának emelésében és a gazdák eredményességének növelésében.
  • A díjat a Monsanto elnök vezérigazgatója, Hugh Grant (jobb oldalon) adta át a cég St. Louis-i központjában a Magyar leányvállalat vezetőinek (Fehérvári Sándor fejlesztési vezető, Könczöl Péter nemesítő, Szanyi István ügyvezető, Kökény Benő marketing menedzser).
  • A szakmai elismerés mellett a +1 t/ha program 10 000 USD (2,4 millió Ft) pénzjutalomban is részesült, amelyet karitatív célra a Magyar Élelmiszerbank Egyesület részére adományoztunk.