MENÜ

Sertés- és 
marhahúspiaci 
kilátások

Oldalszám: 83-84
Egri Edit 2014.10.07.

Sertéshús

Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) rövid távú előrejelzése szerint a világ sertéshústermelése 1,1 százalékkal 110,7 millió tonnára nőhet 2014-ben az előző évihez képest. Kínában és Oroszországban egyaránt emelkedésre számítanak az elemzők, ami ellensúlyozza az USA és az EU kibocsátásának csökkenését. Kínában javult az állategészségügyi helyzet, ami a vágósertések kínálatának bővülését eredményezte, és a nagyobb vágási súlyra történő hizlalás is növeli a termelés volumenét. 
A hizlaláshoz használt takarmányok jobb minősége szintén hozzájárulhat a hatékonyabb és eredményesebb állattartáshoz. A kínai kormány egy intervenciós programmal segíti a sertéstartókat, ennek keretében felvásárolja azokat a sertéseket, amelyeket a termelők nem tudnak értékesíteni. Oroszországban a sertéstelepek folyamatos bővítését és modernizálását, valamint az állatállomány genetikai javítását a kormány különböző támogatásokkal ösztönzi. A 2014. augusztus 6-án elfogadott, a friss és fagyasztott sertéshúsokra is vonatkozó behozatali tilalom – amely az EU-t, az USA-t, Kanadát, Ausztráliát és Norvégiát sújtja – növelheti a sertéstartási kedvet Oroszországban, így a kibocsátás 6 százalékos bővülése várható az idei évben.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) rövid távú előrejelzése is a sertéshús kibocsátásának 1,1 százalékos emelkedését prognosztizálja világszinten. A növekedést főként a fejlődő országok (a világ sertéshústermeléséből több mint 60 százalékkal részesednek) kibocsátásának bővülése okozza. Emellett a fejlett országokban is nőhet a termelés. A világ sertéshústermelésének csaknem 50 százalékát adó Kína kibocsátása több mint 1,5 százalékkal emelkedhet az idén az erős kereslet és a kormány támogató politikája miatt. Ezenkívül Vietnam, a Fülöp-szigetek, Japán, Thaiföld és Indonézia termelése is növekedhet. A Koreai Köztársaság kibocsátása várhatóan 4 százalékkal mérséklődik a tenyészállatok létszámának csökkenése miatt, továbbá az újonnan bevezetett osztályozási rendszer is arra ösztönzi a vágóhidakat, hogy kisebb súlyú sertéseket vágjanak.

Az USDA prognózisa szerint a globális kereskedelem mérséklődik, a sertéshúsimport 1 százalékkal kevesebb, 6,6 millió tonna lehet az idén. A sertéshúsexport 6,8 millió tonna (-2 százalék) körül alakulhat. A sertéshúsfogyasztás mérséklődhet az USA-ban és Oroszországban, ugyanakkor az EU-ban, Kínában és Brazíliában várhatóan emelkedik.

A FAO szakértői is a globális sertéshús-kereskedelem lanyhulására számítanak, a fő exportáló országok (USA, EU) csökkenő kivitele és a meghatározó importőrök (Kína, Japán, Oroszország) gyengébb kereslete miatt.

Az USDA előrejelzése szerint az Amerikai Egyesült Államok sertéshústermelése 198 ezer tonnával 10,3 millió tonnára esik 2014-ben az előző évihez viszonyítva. Mindkét szervezet (USDA, FAO) szerint a PED vírus okozta malacelhullások jelentenek problémát a sertéságazatban, mivel az a tenyészállat-utánpótlást és a hízóalapanyag kínálatát egyaránt érinti. A szűkülő kínálat árfelhajtó hatása érezhető a külpiaci értékesítés és a fogyasztás csökkenésében is. Mindezek hatására az USA sertéshúsexportja a 2013. évit 3 százalékkal múlhatja alul az idén.

A két kitekintés szerint Brazília az előző évinél több sertéshúst termelhet 2014-ben. A sertéshúsexport jelentősen növekedhet, mivel Oroszország az embargó miatt kieső sertéshús egy részét Brazíliából származóval helyettesítheti. A nemzetközi piacon értékesített brazíliai sertéshús mennyisége magasabb szintet érhet el idén a bővülő kínálat és a mérséklődő takarmányárak miatt.

Az USDA és a FAO prognózisa szerint az Európai Unió sertéshústermelése meghaladhatja a 22 millió tonnát 2014-ben. Az EU sertéshúsexportja az oroszországi importtilalom miatt várhatóan csökken. Az unió fő exportpiaca Kína lehet az idén.

Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,64 euró/kilogramm hasított hideg súly volt 2014 első nyolc hónapjában, 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest (1. ábra). A frankfurti árutőzsdén a sertés szeptemberi határidőre szóló jegyzése stagnált, míg az októberi, a novemberi és a decemberi csökkentek 2014 38. hetének végén.

  

1. ábra
1. ábra

 

A KSH adatai szerint 3,095 millió sertést tartottak Magyarországon 2014. június elsején, az egy évvel korábbinál 7 százalékkal, a 2013. december elsejeinél 2,7 százalékkal többet. Az anyakoca-állomány 3,6 százalékkal 200 ezer egyedre nőtt 2013. június elsejéhez viszonyítva.

Magyarország élősertés-kivitele 25 százalékkal volt kevesebb 2014 első félévében az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiségnél. Az élősertés-behozatal 8 százalékkal mérséklődött. A nemzetközi piacon csaknem 6 százalékkal több sertéshúst értékesítettünk, a sertéshúsimport volumene 1 százalékkal, míg az értéke 3 százalékkal csökkent.

Az AKI PÁIR adatai alapján a vágósertés termelői ára 491 forint/kg hasított súly volt 2014 első nyolc hónapjában, nem változott jelentősen az egy évvel korábbihoz képest (2. ábra). Ugyanakkor a termékpálya további fázisaiban növekedtek az árak. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 1,4 százalékkal volt magasabb 2014 első nyolc hónapjában, mint 2013. január–augusztus között.

 

2. ábra
2. ábra

 

Marhahús

Noha a rövid távú előrejelzések szerint a világ marhahústermelése emelkedik az idén a 2013. évihez képest, a legnagyobb szarvasmarhatartó országok közül az USA-ban és Ausztráliában kisebb kibocsátást prognosztizálnak. Az Egyesült Államokban a nagyobb vágási súlyra való hizlalás sem tudja ellensúlyozni az egy év alatt bekövetkezett csaknem 2 százalékos állománycsökkenést. Ausztráliában a 2013. évi szárazság miatt az állattartók több szarvasmarhát küldtek 
a vágóhidakra, ezért az idei évben kisebb a vágómarha kínálata. A globális marhahústermelés bővülésével a kereskedelem is élénkül. A marhahúsexport és a marhahúsimport 4 százalék körüli emelkedését valószínűsítik a szakértők. Kínában a növekvő marhahúsfogyasztást belső termelésből nem tudják kielégíteni, ezért az ország marhahúsimportja 33 százalékkal 550 ezer tonnára nőhet.

A prognózisok szerint az USA marhahústermelése 4,5 százalékkal 11,2 millió tonnára csökken 2014-ben az előző évi mennyiséghez képest, ez 1994 óta a legkisebb mennyiség lenne. Emiatt a marhahúsimport 3,3 százalékkal erősödhet, ugyanakkor az export 2,6 százalékkal gyengülhet. Az Egyesült Államok főként Mexikóból, Ausztráliából és Kanadából vásárol marhahúst.

Mindkét szervezet előrejelzése szerint Brazília marhahústermelése 9,9 millió tonna, a marhahúsexportja 2 millió tonna (+9,8 százalék) lehet 2014-ben. A brazíliai szarvasmarha-állomány folyamatosan bővül a javuló termelékenység és az egyre jobb genetikai háttérnek köszönhetően. A magasabb exportár a szarvasmarhatartókat arra sarkallja, hogy a száraz időszakban kiegészítő takarmányokat biztosítsanak az állatoknak.

A szakértők szerint az EU marhahústermelése előreláthatóan 1–1,5 százalékos emelkedéssel 7,5 millió tonna körül alakul az idén. Az unió marhahúsexportja az USDA szerint csaknem 1 százalékkal csökken, a FAO szerint pedig hasonló mértékben emelkedik. Abban azonban mindkét szervezet egyetért, hogy az EU az egy évvel korábbinál több marhahúst importálhat.

Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,7 euró/kg hasított hideg súly volt 2014 első nyolc hónapjában, ami 4 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest (3. ábra). A tehén „O3” ára 9 százalékkal, az üsző „R3” ára 4 százalékkal esett a megfigyelt időszakban.

Magyarországon folytatódott a szarvasmarha-állomány bővülése, a KSH legfrissebb adatai szerint 2014. június elsején 789 ezer szarvasmarhát tartottak az országban, 3,4%-kal többet, mint egy évvel korábban. A 2013. decemberihez képest az állomány csaknem 1 százalékkal nőtt.

 

 

3. ábra
3. ábra

 

Magyarország élőmarha-exportja nem változott jelentősen 2014 első hat hónapjában 2013 hasonló időszakához képest. A legtöbb szarvasmarhát Libanonba, Ausztriába, Olaszországba, Görögországba és Horvátországba szállítottuk. Magyarország marhahúsexportja 11%-kal esett a vizsgált időszakban. Az élőmarha-import 37%-kal csökkent január–júniusban a 2013. január–júniusihoz képest. A marhahúsimport volumene 17%-kal nőtt, főként a fagyasztott marhahús mennyisége emelkedett. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 2014 első félévében.

Az AKI PÁIR adatai alapján a fiatal bika termelői ára csaknem 1%-kal mérséklődött 2014. január és augusztus között az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A vágótehén ára 17%-kal, a vágóüszőé 20%-kal esett. A termékpálya további fázisaiban is csökkentek az árak. 
A csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesítési ára 2%-kal, a csontos marhahús frissen negyedben (eleje) termék ára 5%-kal, a csontos marhahús frissen negyedben (hátulja) termék ára 3%-kal volt alacsonyabb a megfigyelt időszakban.

  

Egri Edit

Agrárgazdasági Kutató Intézet