MENÜ

A szaktanácsadó válaszol októberben

Oldalszám: 7
2014.10.06.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, 
amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják 
olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

Mekkora időtartamra engedélyezhető a szennyvíziszap felhasználása egy adott mezőgazdasági területen?

Mezőgazdasági területen csak az alábbiaknak megfelelő szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt használható fel:

  • szennyvíz: szennyvíztisztító művekben a szennyvíz szennyező anyagainak eltávolítása, illetve lebontása után keletkező, szennyezőanyag tartalmú víz;
  • szennyvíziszap: biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel vagy más megfelelő eljárással (szennyvíziszap felhasználásával történő biogáz-előállítás), továbbá a települési folyékony hulladék tartós, legalább 6 hónapig tartó tárolásával vagy kémiai kezelésével nyert olyan iszapok, amelyekben a kezelés hatására a fekál coli és a fekál streptococcus szám iszap ml-ben mért mennyisége az eredeti érték tíz százaléka alá csökken;
  • szennyvíziszap komposzt: olyan szenny-
víziszap, amelyhez biohulladékot és ásványi eredetű adalékokat kevertek, és az komposztáló telepen kerül előállításra.

A szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználása engedélyhez kötött tevékenység, amit a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (talajvédelmi hatóság) talajvédelmi hatósági jogkörben engedélyez.

Felhasználásuk adott mezőgazdasági területre legfeljebb ötéves időtartamra engedélyezhető.

A talajvédelmi hatóság határozatában csak a földhasználó hozzájárulásával felhasználásra tervezett területre engedélyezi a szenny-
víz, szennyvíziszap vagy szennyvíziszap komposzt kijuttatását, és egyidejűleg előírja annak feltételeit. Ha a föld használója és a tulajdonosa nem azonos, akkor a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges.

 

Az állatjóléti felelős képesítést milyen gyakran kell megújítani?

Annak az állattartónak, aki legalább ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét, harminc lovat, ötven szarvasmarhát, száz sertést, száz futómadarat, száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer-előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt, kétszáz juhot, kétszáz kecskét, kétszázötven anyanyulat, kétszázötven prémes állatot, háromszázötven tojótyúkot, ötszáz egyéb baromfit (kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét), ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben, ezer hízónyulat, vagy ötezer fácánt zárt térben tart, az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie.

Állatjóléti felelős bárki lehet, aki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által szervezett ingyenes képzésre jelentkezik, azon részt vesz, és a képzés végén sikeres vizsgát tesz.

A képesítési bizonyítványt megszerző személy valamennyi állattartó telepen végezhet állatjóléti felelősi tevékenységet.

A bizonyítványt annak kiadásától számított 5 éven belül meg kell újítani, új állatvédelmi képzésen kell részt venni.

 

Meg szeretném vásárolni a szomszédom tanyáját, melyen nem folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. A jelenleg tulajdonomban lévő földterülettel együtt nem haladná meg az 1 ha-t az összes birtokom. Az lenne a kérdésem, vonatkozik-e rá az új földtörvény, ki kell-e függeszteni az ingatlant?

Kérdésére a válasz attól függ, hogy a tanya miként van nyilvántartva a földhivatalnál. Ha nem tanyaként és nem is mezőgazdasági hasznosítású területként (ennek meghatározását alább olvashatja) szerepel a földhivatali nyilvántartásban, akkor nem vonatkozik rá a földtörvény hatálya, azaz a földkifüggesztési procedúra elkerülhető.

Ha tanyaként (fogalma alább) vagy mezőgazdasági hasznosítású területként van nyilvántartva, akkor az adásvételt ki kell függesztetni, és meg kell felelni a föld adásvétel további feltételeinek.

Azonban mindkét esetben elmondható, hogy a földműves nyilvántartásba nem szükséges regisztrálnia magát a vásárláshoz, mivel 1 ha alatti területtel rendelkezik.

Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

Tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

Ez utóbbi mondatrész a mérvadó, mely szerint akkor is tanyának minősül, ha ugyan nincs mezőgazdasági tevékenység, de az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

 

Az elmúlt 5 évben részt vettem az AKG – Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban. Sajnálatos módon az egyik érintett területemen elmulasztottam a kötelező zöldtrágyázást megvalósítani. Van mód még ennek a pótlására?

A következő AKG-s célprogramokkal érintett területeken volt kötelező a zöldtrágyázás megvalósítása:

  • Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram;
  • Tanyás gazdálkodás célprogram;
  • Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram;
  • Vízerózió elleni célprogram.

Mulasztás esetén megoldást jelenthet még azon szabály, mely szerint, ha a 2013/2014., azaz az ötödik AKG-s gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágyanövény beforgatása legkésőbb 2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást megvalósítottnak kell tekinteni, tehát eddig a határidőig lehet pótolni az elmaradt zöldtrágyázást az érintett területeken.

A zöldtrágyázási kötelezettség alól mentesülnek azon területek, melyeken a teljes támogatási időszak alatt évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történt.

  

euroeco

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az “Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!