MENÜ

Sultan Top - Nem költség, befektetés!

Oldalszám: 25
Vanyúr György, Német Károly 2014.08.05.

Az őszi káposztarepce napjainkban újra reneszánszát éli. Az elvetett őszi káposztarepce országos területe az utóbbi években rendre meghaladja 200 000 ha-t és az országos termésátlagok is átlépik a hektáronkénti 2 tonnát, természetesen régiónként jelentős eltérésekkel. A termesztés technológiában is jelentős változások zajlottak le az elmúlt 15–20 évben, a korábbi extenzív technológiával szemben az intenzív technológiák kerültek előtérbe – talajművelési rendszerek változása (forgatás nélküli talajművelés), hibridrepcék térnyerése, sortávolság növelése, vetőmagnorma csökkentése stb. Az intenzív repcetermesztés jövedelmezőségét jelentősen befolyásolja a fajtaválasztás, a magágy minősége, a vetés-
idő, a tőszám, a harmonikus tápanyag ellátás és a szakszerű növényápolás. 

A repce növényvédelmében különösen fontos feladat az őszi gyomirtás. Ennek térnyerését számos körülmény befolyásolta, de talán a legfontosabb, hogy a sortávolság növekedésével (duplagabona, cukorrépa sortávolság), illetve a kivetett vetőmag mennyiségének csökkenésével a kikelt állományok nem rendelkeznek megfelelő talajfedettséggel, ami teret enged a csírázó gyomnövények tömeges kelésének. A védekezés hiányában a megerősödött gyomnövények gátolják a kultúrnövény fejlődését, ezért az őszi gyomkonkurencia korai kiiktatása elengedhetetlen az intenzív repcetermesztésben.

A repce előveteménye legtöbbször kalászos gabona. Mivel a két kultúrnövény (repce, őszi gabona) életciklusa meglehetősen hasonló, ebből adódóan gyomösszetételük is szinte teljesen megegyezik. A vetés körül, és azt követő időszakban az ún. T1-es gyomok (tyúkhúr, pásztortáska, árvacsalánok, veronika félék) csíráznak, illetve ilyenkor jelennek meg a gabona árvakelések is. Később okoznak problémát (októbertől kora tavaszig) a T2-es életformához tartozó gyomnövények (ebszikfű, pipitérfajok, pipacs, ragadós galaj, szarkaláb fajok, kék búzavirág, mezei árvácska, nagy széltippan). Ezek ismeretében fontos, hogy olyan gyomirtási technológiát, illetve készítményt válasszunk, amely rugalmas kijuttathatóságával és hosszú hatástartalmával képes biztosítani a területeink gyommentességét.

Cégünk SULTAN gyomirtási rendszere tökéletesen alkalmazkodik az eltérő gyomviszonyokhoz, a változatos időjárási körülményekhez, és a különböző termelői igényekhez. Ajánlatunkban markánsan elválik a preemergens és a posztemergens technológia. A klasszikus metazaklór hatóanyag tartalmú SULTAN 50 SC hosszú és megbízható tartamhatással rendelkezik, így képes a repcét a vetéstől kezdve gyommentesen tartani.

A tavaly ősszel bevezetett SULTAN TOP a repce gyomirtásban már régóta alkalmazott két hatóanyag, a 375 g/l metazaklór és a 125 g/l quinmerák gyári kombinációja. A SULTAN TOP-ban lévő magas dózisú quinmerak hatóanyag levélen keresztüli hatásának érvényesülése érdekében, a készítményt elsősorban korai posztemergens kezelésekre javasoljuk, 2 l/ha dózisban. A hatóanyagokat a gyomnövények levélen és gyökéren keresztül egyaránt felveszik. A készítmény hatásspektruma a magról kelő egy- és kétszikű gyomokra terjed ki. Érzékeny egyszikű gyomnövények: kakaslábfű-fajok, muhar-fajok, ujjasmuhar-fajok, egynyári perje, parlagi ecsetpázsit, míg kétszikű gyomnövények közül a galajfélék, ebszikfű, kamilla, tyúkhúr, árvacsalán, veronika-fajok, disznóparéj, libatop, pásztortáska, mezei szarkaláb. Fontos a kezelés időzítése, a legerősebb hatást a gyomnövények szik- és kétleveles fejlettségében érhetjük el, a fejlettebb gyomnövények ellen a készítmény hatékonysága csökken. A csapadékosabb időjárás növeli a gyomirtó szer tartamhatását.

 

A SULTAN TOP gyakorlati tapasztalatairól kérdeztük a Zala megyei Tekenyéről Szabó Győző mezőgazdasági vállalkozót:

25.Szabó gy.
450 ha-on gazdálkodom, emellett sertés és baromfi hízlalással is foglalkozom. 2013. őszén 120 ha repcét vetettem. Nálam a repce mindig kalászos után – a tavalyi évben őszi búza után – került. Vetés előtt 200 kg 8-20-20 összetételű komplex műtrágyát, valamint kb. 30 ha-on sertés hígtrágyát juttattam ki. A vetés augusztus végén, szeptember első napjaiban történt meg Horsh Pronto 6 DC vetőgéppel, 1,9 kg/ha vetőmagnormával. A vetést követő egy héten belül 15 mm csapadék hatására a kelés gyors és egyöntetű volt. Gyomirtásban a korai posztemergens technológiát részesítem előnyben, mert ilyenkor már látni lehet a repce sorokat, vagyis első és egyik legnagyobb akadályt – a kelést – már legyőzték a fiatal növények, másrészt a később kijutatott gyomirtó szer tartamhatása kitart a később csirázó gyomok ellen is. Korábban a SULTAN 50 SC alkalmaztam, szintén korai posztemergensen. A tavalyi évben viszont már a teljes repce területen SULTAN TOP gyomirtót használtam 2 l/ha-os dózisban, a repce 3–4 leveles, illetve a gyomok szik 2 leveles korában. A jó időzítés hatására tökéletes gyomirtó hatást tapasztaltam, sőt még a gabona árva kelés ellen sem kellett speciális egyszikű irtót használni. Az ősz folyamán egy inszekticides kezelést, valamint egy regulátoros kezelést – Orius 20 EW, 0,75 l/ha dózisban – iktatottam be, repce 6–8 leveles korában. A telet szinte levélvesztés nélkül vészelték át az állományok és tökéletes kondícióban és egészségi állapotban várták a tavaszt. Sokat elárul a március 12-én készült fotó, amelyen jól látható, hogy a növények már térdig érnek.

Termékeinkről további információért forduljon területi képviselőinkhez, vagy látogasson el a www.mahun.hu honlapra!

 

Vanyúr György területi képviselő

Német Károly szaktanácsadó

ADAMA Hungary Zrt.