MENÜ

A szaktanácsadó válaszol Augusztusban

Oldalszám: 11
2014.08.05.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai 
országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, 
amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják 
olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

Mekkora befogadóképességű tartályos pótkocsi használható folyékony műtrágya szállítására?

Folyékony műtrágya és üzemanyag küldeménydarabban, valamint rögzített vagy leszerelhető tartányban (tartány: pl. tankkonténer, mobil tartály, pótkocsis tartály) szállítható.

A tartányos pótkocsi akkor használható üzemanyag vagy folyékony műtrágya szállítására, ha befogadóképessége legfeljebb 6500 liter.

 

Milyen feliratokat kell elhelyezni a pótkocsin mezőgazdasági vegyszer szállítása esetén?

A szállítóegységet a következők szerint kell jelölni:

  • mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni;
  • gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítása esetén az előző pontban előírt táblán kívül a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni;
  • üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „TŰZVESZÉLYES” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.

 

Milyen tűzvédelmi távolságokra kell ügyelni egy szántóföldi szalmakazal esetében?

A mezőn (határban) összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

  • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 méter,
  • „C”–„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 100 méter,
  • vasúti vágányoktól és a vasútállomástól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 méter,
  • közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter,
  • nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tűztávolságot kell tartani.

A határban összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

 

Vonatkozik-e a traktorral történő árutovábbítás esetére is az áruszállítási fel- és lerakóhelyek szállítási engedély-megőrzési kötelezettsége?

A közelmúltban életbe lépett azon új szabályozás, mely – nemzetközi áruszállítás esetén – az áruk fel- és lerakóhelyein megőrzendő, szállításhoz kapcsolódó dokumentumok körét érintette.

Az áru felrakásának helyén a feladó, a lerakásának helyén a címzett is köteles vizsgálni az engedélyek meglétét, időbeli hatályát és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését.

Ha az engedély hiányzik, nem érvényes, hiányos vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, a feladó vagy a címzett köteles azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, illetve a rendőrségnek bejelenteni.

Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.

A felrakás helyén a feladónak, a lerakás helyén a címzettnek az engedélyre rá kell vezetnie a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását is.

Ezt követően a feladónak és/vagy a címzettnek a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot kell készítenie, és azt a felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy évig meg kell őriznie, valamint a hatóság kérésére be kell mutatni.

Fontos azonban, hogy a fent részletezett előírások (áruszállítási engedélyek ellenőrzése, megőrzése) csak tehergépjárművekre vonatkoznak, tehát mezőgazdasági vontatókra vagy lassú járművekre (pótkocsikkal együtt) nem érvényesek.

Vagyis, ha egy termelő traktorral vontatott pótkocsin szállítja át a határon az áruját (pl. ott is van telephelye, vagy külföldi a vevő/eladó), akkor nem szükséges külön engedély, és a fel- vagy lerakás helyén nem kell megőrizni az áruszállítási engedélyek másolatait. Ebben az esetben ezeket nem ellenőrzi az illetékes hatóság.

Természetesen az egyéb, megszokott dokumentumoknak továbbra is megfelelően rendelkezésre kell állniuk a telephelyeken, illetve a jármű vezetőjénél (pl. vezetői- és műszaki engedélyek, áru eredetének igazolhatósága, számlák, a telep ki- és beszállítási dokumentációi stb.). Viszont, ha a nemzetközi áruszállítás tehergépjárművel történik (pl. kamion, egyéb teherautó), úgy meg kell felelni a fenti feltételeknek.

 

Van-e lehetőség díjköteles útszakaszon almatermény díjmentes szállítására kamionnal?

Nincs, mivel egyrészt a kamion tehergépjárműnek számít, másrészt a mezőgazdasági termelők számára elérhető útdíjmentesség csak a következő termények betakarítására, szállítására vonatkozik: zöldségek, dinnye, gabonafélék, olajos magvak. Ezen körbe az alma, illetve más gyümölcsök sem tartoznak bele.

Az almát csak úgy lehetne útdíjjal érintett útszakaszon díjmentesen szállítani, ha mezőgazdasági vontatóval (pl. traktor) vagy egyéb lassú járművel végeznék a szállítást, mivel ezek nem számítanak tehergépjárműnek (mint a kamion), így eleve nem tartoznak az útdíjfizetési kötelezettség alá.

 

Hány állat részére elegendő férőhelyű betegelkülönítő istállót kell kialakítani egy tehenészeti telepen?

Tehenészeti telepen a tehénállomány legalább egy százaléka részére elegendő férőhelyű betegelkülönítő istállót kell kialakítani. Például egy 300 szarvasmarha tartására alkalmas tehenészeti telepen legalább három állat elhelyezésére alkalmas elkülönítő szükséges.

Ez létrehozható valamelyik állattartó épületből leválasztott külön bejáratú helyiségben is, tehát nem kötelező külön épületet berendezni.          

euroeco

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az “Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!