MENÜ

Aktuális támogatások Augusztusban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.08.05.

Az agrár-környezetgazdálkodásban résztvevő gazdálkodóknak, a kedvezőtlen adottságú szántóterületekkel és a NATURA 2000 gyepterületekkel rendelkező termelőknek a gazdálkodási naplóban foglalt kötelezettségeiket a 2013-2014. gazdálkodási év végéig teljesíteniük kell. A különböző EMVA-finanszírozású támogatások kifizetési kérelmének benyújtására augusztustól van lehetőség.

Az MVH 104/2014. (VII. 22.) számú közleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani.

 

Az MVH 123/2014 (VII. 22.) számú közleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

A 23/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet, valamint a lágy szárú rendelet, illetve a fás szárú rendelet alapján a támogatási kérelmet jóváhagyó, ill. részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási időszakban évente kifizetési kérelmet nyújthatnak be. Az ügyfél a beruházást a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül köteles megvalósítani. Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének a 2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén legalább 50%-át, a 2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén legalább 80%-át köteles teljesíteni. A 2014. évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: 2014. augusztus 1–31.

 

Az MVH 122/2014 számú közleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

A 23/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet, valamint az ültetvényrendelet alapján a támogatási kérelmet jóváhagyó, ill. részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási időszakban évente kifizetési kérelmet nyújthatnak be. Az ügyfél a beruházást a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül köteles megvalósítani. 
Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének a 2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén legalább 50%-át, a 2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén legalább 80%-át köteles teljesíteni.

A 2014. évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: 2014. augusztus 1–31.

 

Az MVH 121/2014 (VII. 22.) számú közleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez, nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

A 23/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet, valamint az ültetvényrendelet alapján a támogatási kérelmet jóváhagyó, ill. részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási időszakban évente kifizetési kérelmet nyújthatnak be. Az ügyfél a beruházást a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 24 hónapon belül köteles megvalósítani.

Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át köteles teljesíteni.

A 2014. évi kifizetési kérelemhez kapcsolódó utólagos elszámolás benyújtására nyitva álló időszak: 2014. augusztus 1–31.

 

Az MVH 111/2014. (VII. 22.) számú közleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

 

Az MVH 109/2014. (VII. 22.) számú közleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

 

Az MVH 107/2014. (VII. 22.) számú közleménye – Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani.

  • ÁTK I-II. jogcím esetében a Vhr. 17. § (2) bekezdése szerint ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

  • ÁTK III. jogcím esetében az ÁTK I-III. támogatási rendelet 2013. július. 29. napjával hatályba lépett módosítása szerint a támogatási rendelet 9. § (1) bekezdése szerint ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül.

  • ÁTK IV. jogcím esetében az ÁTK IV. támogatási rendelet 9. § (3) bekezdése szerint ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül.

  • ÁTK III-IV. jogcím esetében két kifizetési kérelem benyújtása között legalább 3 hónapnak el kell telnie. A 3 hónap leteltét megelőzően benyújtott kifizetési kérelmek érdemi vizsgálattal elutasításra kerülnek.

Amennyiben az ügyfél a fenti jogcímen több jogerős támogatási határozattal is rendelkezik, úgy kifizetési kérelmet támogatási határozatonként külön-külön kell előterjesztenie. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

 

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu

Hegedűs Szilvia