MENÜ

Erdészeti támogatások

Oldalszám: 31
Dr. Weisz Miklós 2014.07.02.

2014. július 31-ig van lehetőség támogatási kérelem benyújtására az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás, az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás és az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatási jogcímek esetében. (Forrás: VM, MVH)

Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás

A jogcímrendelet alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célprogramokhoz:

a.) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram,

b.) szálaló erdőgazdálkodás célprogram,

c.) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,

d.) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram,

e.) speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:

       ea.) mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,

       eb.) a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,

       ec.) erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,

f.) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram,

g.) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,

h.) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,

i.) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

 

A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a 2014. évben július 2. és július 31. között lehet benyújtani. Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet lehet benyújtani. Egy támogatási kérelemben több célprogramot és azokon belül több erdőrészletet is meg lehet jelölni.

További részletek: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet és 94/2014. (VI. 18.) MVH Közlemény.

 

Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás

A támogatás célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó nem termelő beruházások támogatása a leromlott szerkezetű vagy idegenhonos fafajokból álló erdőtársulások tájhonos, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása, valamint a megfelelő elegyesség, illetve több szintes állományszerkezet kialakítása révén.

Normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi tevékenységek elvégzésére:

a.) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás;

b.) tarvágást követő szerkezetátalakítás

      ba.) fafajcserével,

      bb.) fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,

      bc.) fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel;

c.) állománykiegészítéssel történő szerkezet-
átalakítás.

 

A támogatás mértéke

a.) erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetén 1400 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

b.) tarvágást követő szerkezetátalakítás

       ba.) fafajcsere esetén 1019 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,

       bb.) fafajcsere, tuskózás, gyökérfésülés esetén 1670 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként,

       bc.) fafajcsere, fainjektálás vagy tuskókenés esetén 2090 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként;

c.) állománykiegészítéssel történő szerkezet-
átalakítás esetén 496 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.

 

A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2014. évben július 2. és július 31. között lehet benyújtani.

További részletek: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet és 95/2014. (VI. 18.) MVH Közlemény.

 

Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás

Normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe közepesen és nagymértékben tűzveszélyes erdőterületeken

a) „A” típusú keskeny tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;

b) „B” típusú járható tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;

c) „C” típusú széles tűzpászta kialakítására vagy fenntartására;

d) tisztításból származó faanyag eltávolítására;

e) „A” típusú víznyerőhely kialakítására;

f) „B” típusú víznyerőhely kialakítására;

g) „C” típusú víznyerőhely kialakítására.

 

Nem igényelhető támogatás

  • karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;
  • fás szárú energetikai célú ültetvényre;
  • 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
  • az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőre.

A támogatás mértéke a jogcímrendelet 2. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási kérelmenkénti minimálisan igénybe vehető támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelmet egy példányban az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az erdőrészlet elhelyezkedés szerinti területileg illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2014. július 2.-július 31.

Kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek maradéktalan megvalósítását követően, a 2015. évben az egységes kérelem részeként elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak szerinti határidőben lehet benyújtani.

További részletek: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet és 99/2014. (VI. 20.) MVH Közlemény.

 

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda