MENÜ

Adóügy Júniusban

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.06.05.

A személyi jövedelemadó törvény módosításai
Fontosabb társadalombiztosítási járulék törvény módosítások
A gazdasági társaságokról szóló törvény változása
2014. évtől érvényes minimálbér

 • Az új szabályozás pontosítja az utalvány fogalmát, és kizárja a béren kívüli juttatások köréből a visszaváltható utalványokat. Ez a rendelkezés nem érinti a munkáltató által fel nem használt (például dolgozóknak ki nem osztott) utalványok visszaváltását.
 • Összeghatártól függetlenül adómentesen adható a magánszemélynek a sportról szóló törvény hatálya aló tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. Az eddigi 50 ezer forintos adómentes keret a kulturális szolgáltatásokat illetően megmarad.
 • Emelkedik az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetések utáni adóról szóló rendelkezés felső korlátja. A biztosítópénztári számlán jóváírható kedvezmény mértéke személyenként összesen évi 150 ezer forintra nő. Új elemként bevezetik a nyugdíjbiztosítás magánszemély által fizetett díja utáni adóról szóló rendelkezés lehetőségét. A nyugdíjbiztosító számlán jóváírható kedvezmény mértéke a magánszemély által befizetett összeg 20 százaléka, de évente legfeljebb 130 ezer forint. 
A kedvezmény csak a 2013. december 31-ét követően megkötött szerződések után fizetett díjakra vonatkozik.
 • Megszűnik az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program kötelező nyilvántartásba vétele, és egyúttal annak elnevezése is változik. Törvényben határozzák meg a program szervezőjét, amely alatt a programot működtető gazdasági társaság, fióktelep, kereskedelmi képviselet és jogutódja értendő. A feltételek egyebekben változatlanok maradnak.
 • Magánszemély a tartós befektetési számláját adókötelezettség keletkezése nélkül helyezheti át egyik befektetési szolgáltatótól a másikhoz. Ez a lehetőség a már meglévő számlák esetén is alkalmazható.
 • Január 15. helyett a január 10-ig kifizetett munkaviszonyból származó, előző évre vonatkozó bevételt, társadalombiztosítási ellátást lehet az előző naptári év jövedelmeként figyelembe venni.
 • A pénzügyi intézmény független féllel szemben fennálló, bármilyen pénzkölcsön nyújtásából származó követelést (így nem csak a korábbi szabályozás szerinti zálogjoggal biztosított deviza alapú kölcsönszerződés szerinti kötelezettséget) belső szabályzat alapján adómentesen engedhet el, és kamatkedvezményből származó jövedelmet sem kell megállapítania.
 • A munkáltatói adómentes lakáscélú vissza nem térítendő támogatás a jövőben a munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez is nyújtható lesz.
 • Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást nem lehet költségként elszámolni a személyi jövedelemadó szempontjából.
 • A kkv-k által tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására 2014. január 1-jétől felvett hitel kamata után érvényesíthető adókedvezmény mértéke 60 százalékra emelkedik. Továbbá az általuk igénybe vehető adóalap-csökkentő tételek körét kiterjesztik a szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értékére is.

 

Fontosabb társadalombiztosítási járulék törvény módosítások

 • A családi kedvezmény személyi jövedelemadóban igénybe nem vett része levonható lesz a 4 százalék mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékból, annak felhasználása után 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékból, majd a 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékból. A munkáltatói járulékigazoláson járuléknemenként fel kell tüntetni az év közben érvényesített családi járulékkedvezmény összegét is. Az igénybe vett családi járulékkedvezmény nem csökkenti a biztosított ellátásra való jogosultságát.
 • Harmadik állam állampolgárai folyamatban lévő kiküldetései esetén a kétéves mentességi időtartamot 2013. január 1-jétől kell számítani az egyéni járulékok és a szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség esetén. A harmadik állam állampolgárai, mint kiküldöttek mentesülnek az egyéni járulékfizetés alól a két évnél hosszabb kiküldetés esetén is, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem látható okból a kiküldetés első évének letelte után kerül sor, és erről a munkavállaló 8 napon belül bejelentést tesz az adóhatóságnak. 
A 27 százalék mértékű szociális hozzájárulási adót azonban fizetni kell.
 • A magánszemélynek – a személyi jövedelemadóval megegyezően – nem kell bevallania a kifizetőtől származó kamatjövedelmet terhelő 6 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást (eho-t). Tartós befektetési számla hároméves lekötési időszakának lejárat előtti megszakítása esetén – az előzőekkel ellentétben – a magánszemélynek be kell vallania a lekötési hozamot terhelő 6 százalék mértékű eho-t.
 • Az országgyűlés a tervek szerint külön törvényben biztosítaná a három vagy több gyermeket nevelő foglalkoztatott után igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény kiterjesztését az eddigi 3 évről 5 évre.
 • A nem biztosított magánszemélyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6810 forintra (napi összege 227 forintra) emelkedik, amelyet a nyugdíjas egyéni és társas vállalkozóknak már nem kell megfizetnie.

 

A gazdasági társaságokról szóló törvény változása

Az új Ptk. 2013. február 11-i elfogadása  óta már biztosan tudjuk, hogy 2014. március 15-től kft.-t már csak 3 millió forint minimális jegyzett tőkével, törzstőkével lehet csak alapítani. A meglévő kft.-k jegyzett tőkéjét is fel kell emelni 3 millió forintra. A jogszabály szerint a már működő társaságoknak 2016. március 15-ig kell eleget tenniük az új Ptk. rendelkezéseinek, eddig kell taggyűlési határozatnak születnie a további új Ptk. konform működés elhatározásáról, és természetesen – ha kell – ekkor kell benyújtani a változásbejegyzési kérelmet is az esetleges változásról.

A módosítás szerint nem kell fizetni se illetéket, se közzétételi költségtérítést – csak ügyvédi díjat – akkor, ha a cégbíróság felé benyújtott változásbejegyzési kérelem az új Ptk. hatálybalépéséhez köthető kötelező változáson kívül nem tartalmaz más változást.

2014. évtől érvényes minimálbér

2013. december 2-án született megállapodás értelmében a minimálbér 2014. január 1-jétől havi 101 500 Ft lesz (2013-ban: 98 000 Ft volt). A legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben kötelezően fizetendő bér (garantált bérminimum) havi összege pedig 
114 000 Ft-ról 118 000 Ft-ra emelkedik.

Krenovszkyné Lovász Andrea