MENÜ

Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében kötelező adatszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

Oldalszám: 97-98
Várszegi Gábor 2014.04.06.

A Tanács 91/676/EGK irányelve minden Európai Uniós tagállamban előírja a vizek mezőgazdasági eredetű szennyezésének a csökkentését, valamint a további szennyezések megelőzését. 

Az irányelv a nitrátérzékeny területekre vonatkozóan határoz meg előírásokat. Magyarországon a nitrátérzékeny területeknek a MEPAR szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete tartalmazza a kijelölt területeket.

A fenti közösségi szabályozás céljainak Magyarország a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben meghatározott szabályok betartatásával kíván eleget tenni. A szabályok közül kiemelendő a tápanyag-gazdálkodással és az állattartással kapcsolatos tevékenységekről vezetendő folyamatos nyilvántartási kötelezettség a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak. Ezen nyilvántartás alapján a rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében a 6. mellékletben található nitrát adatlapot kell beküldeni a hatóságnak minden gazdálkodási évet követően szeptember 1. és december 31. között. A nitrátérzékeny területen gazdálkodókon kívül az egy háztartás igényét meghaladó mértékben állattartást végzőknek is kell adatszolgáltatást teljesíteniük.

A nitrát adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére 2010 óta van lehetőség az érintett gazdálkodók számára.

A 2013. november 1-jétől hatályba lépő, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXIX. törvény 28. §-a alapján a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus úton kötelesek teljesíteni.

Ezen törvényi felhatalmazás jelentős változást jelent a nitrát adatlapok beküldésére vonatkozó kötelezettség tekintetében, ugyanis korábban az elektronikus beküldés csak lehetőség volt, mostantól viszont kizárólagos beküldési forma, így a jövőben a hatóságok nem fogadhatják el a papír alapon beküldött nitrát adatlapokat.

A törvény ezen rendelkezése 2014. szeptember 1-től hatályos, tehát a 2013. szeptember 1. előtt is nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak 2014 szeptembertől már csak elektronikusan lehet a nitrát adatlapot beküldeniük. A 2013. szeptember 1-től nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait 2014. szeptember 1-től kell elkezdeniük betartani, így nekik az első adatszolgáltatási időszak, amit kizárólag elektronikusan teljesíthetnek 2015. szeptember 1-től kezdődik.

Az elektronikus teljesítés 
az alábbi módokon tehető meg

ÁNYK

Az Általános nyomtatványkitöltő program keretében az adatlapot az adóbevalláshoz hasonló formában lehet benyújtani. Ebben az esetben rendelkezni kell ügyfélkapus azonosítóval, melynek segítségével a NÉBIH honlapjáról (https://www.nebih.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok) letölthető formanyomtatvány a magyarorszag.hu portálon keresztül beküldhető. A nyomtatvány választható kódlistákat, valamint beépített ellenőrzéseket is tartalmaz, melyek a helyes kitöltést segítik.

Az Általános nyomtatványkitöltő program használatához telepíteni kell a legfrissebb Java futtatókörnyezetet. Ezt követően le kell tölteni az ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a NÉBIH honlapjáról, majd telepíteni kell azt. Jellemző hiba szokott lenni a beküldések során az, hogy nem töltik le a NÉBIH honlapjáról minden évben az aktuális nyomtatvány verziót, hanem a tavalyit küldik be, azonban ez sok esetben már nem megfelelő nyomtatvány, és így nem teljesíti a gazdálkodó a beküldési kötelezettségét. Fontos, hogy minden egyes beküldés előtt töltsük le a legfrissebb nyomtatványt, hogy ebből adódóan a későbbiekben ne legyen kellemetlensége az ügyfélnek.

A https://www.nebih.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok linken elérhető táblázatból le kell tölteni az aktuális nitrát adatlap nyomtatványt, majd telepíteni kell azt. A fent leírtak szerint telepített ÁNYK-program segítségével meg lehet nyitni, majd kitölteni a telepített aktuális nitrát adatlapot. Kitöltés után elő kell készíteni a nyomtatványt elküldésre, melyet a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldése menüpontra kattintva lehet megtenni. A kitöltött nyomtatvány helyét és nevét a későbbi beazonosíthatóság végett jegyezzük fel.

Amennyiben hibátlan a nyomtatvány kitöltése, akkor a Kapcsolat az ügyfélkapuval/A nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül menüpontra kell kattintani. Ezt követően a felugró ablakban kell megadni az ügyfélkapus azonosítót és jelszót.

A beküldés akkor sikeres, ha két üzenet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre (vagy e-mail fiókba). Az elsőt a magyarorszag.hu ügyfélkapuja küldi. Ez azt tartalmazza, hogy a feladott nyomtatványt továbbították a NÉBIH felé. Ezután a NÉBIH rendszere fog egy visszaigazolást küldeni.

Ebben a visszaigazolásban az alábbi szöveg olvasható: „A(z) 1000000000 regisztrációs számú ügyfél ÁNYK nitrát adatlap nyomtatványának beküldése sikeres volt. Egyedi azonosító: 8a8082a8320179ca0132058276e701c7”

Az utolsó számsor azonosítja a beérkezett adatlapot. Amennyiben a második visszaigazolást nem kapja meg az ügyfél, akkor a beküldés valamilyen okból sikertelen volt, ebben az esetben újra ki kell tölteni a NÉBIH honlapjáról letölthető nyomtatványt, vagy az [email protected] e-mail címen fel kell venni a kapcsolatot a NÉBIH-el a probléma megoldása érdekében.

XML

Amennyiben nyilvántartásai vezetésére olyan szoftvert vesz igénybe a gazdálkodó, amely rendelkezik azzal a funkcióval, hogy xml formátumban képes előállítani az adatlapot, akkor a NÉBIH honlapján keresztül beküldhető. Amennyiben valaki a saját nitrát adatlapját kívánja feltölteni, akkor a NÉBIH honlapján történt bejelentkezést követően megjelenő listából a bizonylatkitöltés saját jogon elemet kell választani, amennyiben meghatalmazottként más adatlapját kívánjuk feltölteni, akkor a bizonylatkitöltés meghatalmazottként elemet kell választani a listából. A fenti két lehetőség közül a megfelelő kiválasztását követően a megjelenő nyomtatványok közül a nitrát e-adatlapot kell kiválasztani. Továbbiakban a megjelenő oldalon az „Xml feltöltés” gombra kattintva lehet kiválasztani az Adat típusa mezőnél a legördülő listából a nitrát e-adatlapot. Ezt követően a „tallózás…” gombbal kell megkeresni a feltöltendő xml fájlt a saját számítógépen, majd a „Feltöltés” gombra kattintva lehet elküldeni a fájlt. Elküldést követően visszaigazolást küld a rendszer a képernyőn keresztül. A visszaigazolás egyedi, melynek segítségével a feltöltött fájl beazonosítható a későbbiek során. A rendszer más 
visszaigazolást nem küld, ezt a képernyőn megjelenő üzenetet képernyőképként kell elmenteni és megőrizni az esetleges későbbi beküldéssel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében.

Amennyiben a fenti két lehetőség közül egyikkel sem tudja valaki a nitrát adatlapot feltölteni, akkor lehetőség van a területileg illetékes falugazdásztól segítséget kérni a kötelezettség teljesítésére.

Az elektronikus nitrát adatlap beküldésével kapcsolatban a NÉBIH honlapján az alábbi linkeken talál hasznos információkat:

Amennyiben az elektronikus nitrát adatlap beküldésével kapcsolatban a fenti linkeken található információk ellenére továbbra is kérdés merülne fel, kérjük azt az [email protected] e-mail címre küldjék meg, ahol a NÉBIH munkatársaitól kérhetnek segítséget.

Várszegi Gábor

NÉBIH NTAI