MENÜ

Támogatásokkal kapcsolatos 
aktualitások

Oldalszám: 57
Dr. Weisz Miklós 2014.04.08.

A termelői csoportok, az AKG- és KAT-támogatások, illetve a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához nyújtandó támogatással kapcsolatban közlünk híreket és felhívjuk a figyelmet a határidőkre. Továbbá a földművesek, termelőszervezetek és üzemközpontok nyilvántartásába történő bejelentési kötelezettséget ismertetjük.

Termelői csoportok

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 6/2014. számú (II. 13.) közleménye szól a termelői csoportok létrehozásának 2014. évi támogatásáról.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelethez kapcsolódóan az IH tájékoztatja az érintetteket, hogy az Európai Bizottság átmeneti szabályokról szóló tájékoztatása alapján a termelői csoportok létrehozásának támogatása jogcím 2014. évben történő megnyitása nem várható.

A jogcímrendelet kapcsolódó módosítása előkészítés alatt áll, amely alapján a 2014. évben új támogatási kérelmek benyújtására nincs lehetőség.

AKG-kódok

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 11/2014. (III. 13.) közleménye az AKG-rendelet egyes célprogramjai keretében támogatásra jogosult növényfajok és növényfajták 2013/2014. gazdálkodási évben igénybe vehető hasznosítási kódjairól. Az EMVA AKG-támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 42. § (7) bekezdése alapján, a 2013/2014. gazdálkodási évben az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében támogatásra jogosult növényfajok és növényfajták hasznosítási kódjai a közleményhez csatolt dokumentumban olvashatók.

KAT-kódok

Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 12/2014. (III. 13.) közleménye a 2013/2014. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódokról. Az EMVA kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a 2013/2014. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódok a közleményhez mellékelt dokumentumban találhatóak.

Szőlő szerkezetátalakítás

A 39/2014. (III. 6.) MVH közlemény szól a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2013/2014. borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet (Rendelet) értelmében az MVH által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető. A Rendelet 16. § (3) bekezdése értelmében támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel.

A közlemény 1. számú melléklete szerinti B3050 kódszámú támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2014. április 1. és 2014. július 15-e között kell benyújtani postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére az alábbi címre:

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1476 Budapest Pf. 407.

Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani. Támogatási kérelmet az egyéni tervnek helyt adó/részben helyt adó határozat mellékletében szereplő Területazonosítónként kell benyújtani. Egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat. A Rendelet 16. § (5) bekezdése értelmében a támogatási kérelemhez csatolni kell:

  • az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot (a támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját);
  • a Rendelet 5. számú melléklete szerinti „Ültetvényleltár”-t, amelynek nyomtatványa megtalálható e közlemény 2. számú mellékletében;
  • szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a certifikációs címke, vagy származási igazolás másolatát;
  • amennyiben az egyéni tervhez mellékelt tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolatát.

A 2014/2015 borpiaci évben megvalósuló tevékenységekre vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásának rendjéről az MVH önálló közleményt jelentet meg a későbbiekben.

Földművesek, termelőszervezetek és üzemközpontok nyilvántartása

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet állapítja meg a 2013. évi CXXII. törvényben (Földforgalmi tv.) meghatározott

a) földművesnek minősülő természetes személyekről,

b) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősülő szervezetekről,

c) a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról (ingatlan) vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba vételi eljárás, és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás szabályait.

A fentiekben meghatározott természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz. A kérelem adattartalmát a rendelet 1–3. melléklete határozza meg.

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda