MENÜ

2014. évi fontosabb adótörvény-változások – II.

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.03.10.

Bővebben az áfatörvény változásáról

Mint az előző számban írtam: 2014. január 1-jén léptek hatályba az általános forgalmi adóról szóló törvénynek (továbbiakban: áfatörvény) azok a módosított rendelkezései, melyek alapján bizonyos sertéstermékek 5%-os adómérték alá tartoznak. E vámtarifaszám szerint meghatározott termékkör tarifális besorolásával kapcsolatos tájékoztató jelent meg a NAV internetes honlapján, „Egyes, 2014-től az 5%-os adómérték alá tartozó sertéstermékek besorolási szempontjai – tájékoztató az általános forgalmi adó törvény 3. számú melléklet I. részének 19-24. pontjához” címmel. 

Fontos hangsúlyozni, hogy jelentősége van az adott termék besorolásának, mert az 5%-os (bruttó ellenértékből számítva: 4,76%) adómérték nem alkalmazható az áfatörvény 3. számú melléklet I. rész 19–24. pontjaiban szereplő vámtarifaszámok alá nem sorolható más sertéstermékek értékesítése esetén. Így például a hentesnél vagy egyéb üzletben a bontott húsrészek, úgy mint karaj, comb, oldalas, köröm stb. értékesítése során nem alkalmazható az 5%-os adómérték.

Az áfatörvény 82. § (2) bekezdése szerint a 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka.

Az áfatörvény 2014. január 1. napjától hatályos 3. számú melléklet I. részének 19–24. pontja a következők szerint határozza meg az érintett termékek körét:

19.1 Fajtiszta tenyészsertés 0103 1000

20.2 Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével) 0103 9110

21.3 Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével) 0103 9211

22.4 Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg súlyú (a legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú koca, valamint a fajtiszta tenyészsertés kivételével) 0103 9219

23.5 Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve 0203 1110

24.6 Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva 0203 2110

Az egyes sertéstermékek 5%-os áfamértékének alkalmazását hogyan kell alkalmazni az egyes speciális esetekben, mint: a termék közösségen belüli beszerzése, előleg fizetése, továbbá mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany esetében?

Az áfatörvény módosítását azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2014. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

Az áfatörvény 84. § (1) bekezdése szerint a fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Ez az alap eset.

Ettől eltérő a 84. § (2) bekezdés szerint: a termék közösségen belüli beszerzése esete, előleg fizetése esete, és a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany esete.

Az áfatörvény 63. § (1) bekezdése alapján termék közösségen belüli beszerzése esetében a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap tizenötödik napján kell megállapítani.

[A (2) bekezdés szerint termék közösségen belüli beszerzése esetében az adófizetésre kötelezettől, ha a teljesítés és a fizetendő adó – (1) bekezdés szerinti – megállapítása között a) az áfatörvényben szabályozott jogállásában olyan változás következik be, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, vagy b) tartozását ellenérték fejében átvállalják, a fizetendő adót – az (1) bekezdéstől eltérően – a jogállás-változást megelőző napon, illetve a tartozás átvállalásakor kell megállapítani.]

Az előleggel kapcsolatos adófizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó szabályok alapján, az áfatörvény 59. § (1) bekezdés szerint, termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. A (2) bekezdés szerint a jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.

Az áfatörvény XIV. fejezetében foglalt, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok szerint adózó adóalanyok felvásárlónak történő értékesítéseik során nem alkalmazhatják az élő sertésre vonatkozó 5%-os adómértéket, hanem kompenzációs felár megtérítési igényüket érvényesítik, mely az áfatörvény 7. számú melléklete I. részének B pont 1. pontja és a 201. § (2) bekezdés b) pontja alapján 7%.

Krenovszkyné Lovász Andrea