MENÜ

Oldalszám: 59
2014.02.12.

A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk, a kukorica vetésterülete az elmúlt évben csupán néhány százalékot csökkent, így továbbra is jelentős arányt képvisel szántóföldjeinken. Előveteményre nem különösebben érzékeny, bár meghálálja, ha kalászos vagy önmaga után kerül. A leszűkült vetésszerkezet és a jelentős részarány miatt azonban a legtöbbször kukoricát kukorica után vetünk, a kukorica-
övezetben akár többéves monokultúrában is, megfelelő tápanyagellátást biztosítva.

A kalászos-kukorica bikultúra, illetve a kukorica-kukorica monokultúra esetén azonban mindig számolnunk kell azzal, hogy a vetésforgó hiányában annak kórokozó- és kártevőgyérítő hatása nem érvényesül. Egyes talajból fertőző kórokozók (fuzárium, rostosüszög stb.) illetve a talajlakó kártevők (terrikolok) megjelenésével már a kukorica csíranövény korában számolnunk kell. Ezek ellen a korai károsítók ellen a vetőmag csávázása, illetve a talaj kezelése („fertőtlenítése”) adhat megfelelő védelmet.

 

Talajfertőtlenítés az unióban

A nemzetgazdaságunk máig jelentős hányadát kitevő mezőgazdaság, illetve azon belül a növénytermesztés a következő években komoly technológiai változáson kell, hogy keresztül menjen. A növényvédelmi technológiák a kezdeti drasztikus beavatkozásoktól letisztulva a közelmúltra kifinomodtak, a folyamatos hatóanyag-fejlesztésnek és az erős szakemberképzésnek köszönhetően mind a környezetre, mind a fogyasztóra nézve alacsony, kezelhető kockázatot jelentettek. Az Európai Unió mindezt felülbírálva, a kockázatot eleve veszélyként értékelve sorra von ki korábban technológiai elemként használt növényvédő szer hatóanyagokat. Legutóbbi, nagy vihart kavart rendeletével (485/2013/EU) három, a kukoricatermesztés biztonságát jelentő rovarölő hatóanyag használatát tiltotta meg, illetve korlátozta be (imidakloprid, klotianidin és tiametoxam). Ezek a hatóanyagok korábban a talajlakók elleni védelemben jelentős szerepet játszottak csávázószerként, illetve talajfertőtlenítő szerként.

 

 59-1Pyrinex

 

Nem marad védtelen

A csávázásnál jóval nagyobb hatékonysággal alkalmazható talajfertőtlenítésre szerencsére továbbra is van megoldás: a Pyrinex. 
A Makhteshim által kidolgozott Pyrinex I.S. Technológia alkalmazásával sikeresen védekezhetünk mind a talajból támadó drótférgek, áldrótférgek, pajorok, mind pedig a kukoricabogár lárvája ellen. A kezelés ugyanakkor védelmet nyújt a korai levélkártevők, bolhák, barkók ellen is. Így a kukorica továbbra is védve marad a csírázás és kelés folyamán.

 

Mi az I.S. Technológia?

A legkülönbözőbb körülmények között felhasználható, rugalmas talajfertőtlenítő megoldás. Ereje és sokoldalúsága a Pyrinex 48 EC (48% klórpirifosz) előnyös tulajdonságainak és a kiforrott, könnyen alkalmazható technológiának köszönhető. Folyékony formulációja lehetővé teszi, hogy az erős gáztenzió révén a talaj szilárd frakciói közti járatokat átgőzölje. A dózis, a kijuttatás időpontja és eszközei a helyi igényekhez és adottságokhoz nagymértékben adaptálhatók, így rendkívül rugalmas, megbízható és költséghatékony megoldást jelent.

Hogyan használjuk?

  1. Teljes felületre, bedolgozva. Ez esetben különleges kijuttató eszközt nem igényel, a legnagyobb egyedszámú kártevőket is hatékonyan irtja. A vetés előkészítés technológiai sorába jól illeszkedik, a technológia költségszintje nem haladja meg egy átlagos, sorba adagolt granulátumos talajfertőtlenítés költségét.
  2. Sorkezelés formájában történő talajfertőtlenítés: a vetéssel egy menetben, a vetőgép sorpermetező adapterével 
(Pyrinex pumpa) az egyenletes kijuttatáshoz szükséges minimális hígítással (20 liter/ha vízmennyiség) kell elvégezni. 
A Pyrinex pumpát, amely bármely vetőgépre vagy sorközművelő kultivátorra könnyen felszerelhető precíziós adagoló pumpa – vásárlási limithez kötötten –, cégünk bocsátja a termelők rendelkezésére.

    Kukoricában a sorkezelés nem csak a vetéssel egy menetben történhet, hanem – célzottan az amerikai kukoricabogár lárvája ellen – a kukorica 6–8 leveles állapotában is. Kelés után legfeljebb négy hétig, a kultivátorozással egy menetben kell elvégezni. A folyékony formulációnak köszönhetően a talajoldattal a gyökérhez eljutva így is teljes védelmet nyújt.
  3. Kapcsolt technológiával, folyékony műtrágyákkal vagy baktériumkészítményekkel egy menetben, azok kijuttató eszközein keresztül. (Vizsgálataink során sem a Pyrinex 48 EC, sem a vele tankkombinációban kijuttatott termékek hatáscsökkenését vagy fizikai kicsapódását nem tapasztaltuk, de természetesen konkrét felhasználás esetén keverési próba elvégzése, és a partnertermék gyártója véleményének figyelembe vétele szükséges).

Számoljon, megéri!

További információkért keresse kereskedelmi képviselőinket vagy látogasson el a www.mahun.hu oldalra!

Dr. Lukács Domonkos, fejlesztési menedzser

Makhteshim Agan Hungary Zrt.