MENÜ

Aktuális támogatások Februárban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.02.18.

A nemzeti agrárgazdasági kamarához tartozó falugazdászok továbbra is érvényesítik az őstermelői igazolványokat, ami január 1-jétől, új kamarai szolgáltatásként ingyenes. A NATURA 2000, az AKG és a húsmarha szerkezetátalakítási támogatásokat igénylőknek célszerű a NAKVI honlapján feltüntetett kötelező képzések időpontjait nyomon követniük, hogy a támogatási feltételeknek meg tudjanak felelni.

Az MVH 20/2014. (I. 22.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztési létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani.

 

Az MVH 19/2014. (I. 22.) számú közleménye

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani.

 

Az MVH 18/2014. (I. 22.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában a MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani.

A támogatási rendelet I. alapján ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

Az utolsó kifizetési kérelmet a támogatási rendelet I. alapján igénybe vett támogatás esetén legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, a támogatási rendelet II. alapján igénybe vett támogatás esetén legkésőbb a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

 

Az MVH 17/2014. (I. 22.) számú közleménye

A baromfitelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

 

Az MVH 16/2014. (I. 22.) számú közleménye

Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani.

ÁTK I-II. jogcím esetében ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

ÁTK III. jogcím esetében az ÁTK I-III. támogatási rendelet 2013. július. 29. napjával hatályba lépett módosítása szerint ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül.

ÁTK IV. jogcím esetében az ÁTK IV. támogatási rendelet szerint ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokon belül.

 

Az MVH 12/2014. (I. 22.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

 

Az MVH 11/2014. (I. 22.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetési kérelmet az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül jogosultak benyújtani.

 

Az MVH 2/2014 (I. 21.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások igénybevételéről

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az erdők gazdasági értékét növelő

a) befejezett ápolás,

b) tisztítás,

c) törzsnyesés

céljára, a támogatási rendeletben meghatározott feltételek szerint.

A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint. Az ügyfél a felsorolt tevékenységeket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

A támogatási kérelmet az MVH által, jelen közlemény mellékleteiként rendszeresített nyomtatványokon, az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz postai úton kell benyújtani egy példányban. 
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2014. február 1.–2014. február 28.

A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 
20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez. A kifizetési kérelem benyújtható akkor is, ha az ügyfél még nem rendelkezik jóváhagyó támogatási határozattal.

 

1/2014. (I. 21.) számú MVH-közlemény

A nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

A kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM-rendelet alapján a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény kihirdetésétől 2014. március 14-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.

A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: a közlemény kihirdetésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2014. március 14-ig. A kérelem a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K1000-2013/14. számú, „A 2013/14. kvótaévre vonatkozó, a nemzeti kvótatartalékból történő kvótaigénylés” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére (1450 Budapest, Pf. 31.) postai úton. 

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu