MENÜ

Óriási érték 
a hibridspecifikus ajánlás

Oldalszám: 57
2014.01.20.

Egerszalókon tartotta 2013 decemberében a Monsanto Hungária Kft. 
a hagyományos kereskedelmi nyitó rendezvényét. A hat országot magába 
foglaló kelet-közép-európai régióhoz tartozó Magyarország új kereskedelmi vezetője, Szabó Szilárd 2013. szeptember 1-jétől vette át a kereskedelem irányítását, hiszen Szanyi István a kelet-közép-európai régió 
kereskedelmi vezetői tisztségét tölti be ősz óta.

 

57-1 hibridspecifikus

 

Szabó Szilárd a Monsanto Európát érintő területi felosztását ismertetve kihangsúlyozta Magyarország szerepét – mint mondta, kiemelt értéket képvisel országunk a régióban – nemcsak a 64%-os kukoricatermő terület volumenével, hanem a vertikumot ellátó kukorica vetőmag forgalmazás, a nemesítés, valamint a több éve zajló hibridspecifikus programok elindítása jóvoltából is.

Szabó Szilárd
Szabó Szilárd

Nemesítés

A Monsanto elsők között hozta létre nemesítő bázisát Magyarországon. Tudatosan készültek a szárazság tesztelésekre, melyhez a megfelelő helyet, az ország déli részén, az átmeneti klímával rendelkező Szatymazon találták meg. A szatymazi szárazságnemesítési program nemcsak Magyarország számára, hanem a környező, hasonló klímával rendelkező országok, úgymint Románia, Ukrajna és Szerbia számára is nemesít hibrideket. A nemesítés által kiválogatott, a klímánkhoz leginkább alkalmazkodó hibrideket a fejlesztési csapat a termelőkkel karöltve teszteli, majd ezt követően dönti el, hogy a teljesítmény alapján az adott hibrid bekerülhet-e a Dekalb portfólióba. A szigorú tesztelési és értékelési folyamat után a legjobb szárazságtűrő és egyben nagy terméspotenciállal rendelkező hibridjeiket HD teszt logóval látják el.

Termeltetés

A Monsanto Magyarországon jelenleg 6500 hektáron termeltet kukorica vetőmagot, ezt a volument a jövőben növelni szándékozik a cég oly mértékben, hogy a nálunk felhasznált vetőmag legnagyobb része magyarországi termeltetésből származzon.

Ezt a célt szolgálva első lépésként 2013-ban bővítették a nagyigmándi vetőmagüzemüket, mely nemcsak mennyiségi, hanem minőségi előrelépést is jelent a magyarországi vetőmag feldolgozásban (a nagyigmándi invesztíciókról az Agro Napló 2013/12 számában olvashat). Fejlesztéseik sorában a következő lépés a nagyigmándi vetőmagüzem kapacitásának további növelése – hangsúlyozta a vezető.

Hibridspecifikus ajánlás

A kukoricanemesítő cégek közül Magyarországon egyedül a Monsantónak van hibridspecifikus tesztelése, mely segítségével az egyes hibridekhez megfelelő ajánlásokat tudnak adni a termelők részére tőszám, vetésidő és tápanyag-reakció terén, törekedve a termelési biztonság növelésére. Az évekkel ezelőtt erre a célra kiépített kísérleti rendszerük és fejlesztési csapatuk valósítja meg e valódi értéket hordozó szolgáltatást.

Fontos célkitűzésük, hogy olyan technológiai ajánlást kínáljanak a termelőknek, mely az eddiginél több termést képes realizálni. Ismerősen cseng már a 2012 óta futó +1 tonna programjuk, amely tulajdonképpen termesztéstechnológiai menedzselést jelent azáltal, hogy már a tervezési időszakban „kézen fogják” a termelőt, közösen meghatározzák a termelési célt, s attól kezdve a betakarításig el sem engedik a gazda kezét. Az adott termelői környezet felmérését követően egyedi ajánlást adnak nemcsak a hibridösszetételre vonatkozóan, hanem ezzel párhuzamosan egy-egy technológiai elem megváltoztatására is, természetesen a komplexitás elvét szem előtt tartva. A Monsanto cég partnere e programban több nagyvállalat is, név szerint a BASF, a Timac Agro, és gépesítés terén az Amazone. A programba eddig 200 partnert sikerült bevonni, a 2013-as évben a bevont területek mintegy 90%-án a korábbinál jobb terméseredményt értek el, 46%-án pedig sikerült realizálni a +1 tonna eredményt.

A fent felsorolt futó projektjeik sikerét tükrözik a független kukorica kísérletek eredményei is, amelyekben évek óta vezető pozíciót töltenek be a Dekalb hibridek. Ezekben a kísérletekben elsősorban a termés, a vízleadás és a stabilitás terén mutatnak kiváló eredményeket. A Kleffmann független mérései szerint pedig a legnagyobb piaci részesedéssel bíró tíz hibrid közül öt Dekalb hibrid.

A korábban fejlesztési vezetőként dolgozó Szabó Szilárd szerint a hibridek sikerét ma Magyarországon, illetve ebben a régióban nem a terméspotenciál határozza meg elsősorban, hanem egyrészt a hibrid évjárat stabilitása, vagyis, hogy eltérő, avagy szélsőséges időjárási körülmények között is az átlag felett, a legjobbak között végezzen az adott hibrid, másfelől a termőhelyi stabilitásra hívta fel a figyelmet, ami azt jelenti, hogy az országban bárhol elvetve konzekvensen a legjobbak között szerepeljen. A Dekalb nemesítési programja is ebbe az irányba fókuszál.

g.a.

Dekalb hibridek eredményei a független kísérletekben