MENÜ

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások aktualitásai

Oldalszám: 136
Dr. Weisz Miklós 2014.01.21.

A cikkben néhány fontos és aktuális támogatási jogcímről közlünk összefoglalót. A részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák. 
A felhasznált források: VM, MVH, NAK, NAKVI, NÉBIH

Méhészeti támogatások

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban minden érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész támogatást vehet igénybe az alábbi intézkedésekre:

- méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;

- varroa atka elleni alternatív védekezés keretében – higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása;

- kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításának és a rendszer fenntartásának támogatása intézkedésen belül a keretek megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása;

- vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;

- a méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása intézkedés keretében a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához nyújtandó támogatás (méhanya támogatás);

- varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása.

A méhészek által igénybe vehető, fenti intézkedések esetében – a méz kinyeréséhez és léptároláshoz, valamint a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása intézkedések keretében, a méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközök kivételével – a támogatási jogosultság alapja:

a.) az adott végrehajtási időszakban az adott végrehajtási évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során – az adott végrehajtási év szeptember 30-ára vonatkozóan – megállapított és

b.) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint megtett és

- a 2013. szeptember 1-je és 2014. augusztus 31-e közötti végrehajtási időszakban (I. időszak) 2014. január 15-éig,

- a 2014. szeptember 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti végrehajtási időszakban (II. időszak) 2014. november 15-éig, valamint

- a 2015. szeptember 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti végrehajtási időszakban (III. időszak) 2015. november 15-éig

- az illetékes állategészségügyi hatósághoz beérkezett bejelentések alapján a miniszteri rendeletben foglalt Tenyészet Információs Rendszer (TIR) szerint nyilvántartásba vett, valamint

c.) a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.

A méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása, valamint a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása intézkedések esetében, a méhcsaládszámhoz nem kötött támogatási eszközökre vonatkozó kifizetési kérelmeknél elegendő a TIR nyilvántartásba vett tenyészetkód megléte.

A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

A támogatás igénybevételéhez a 201/2013. MVH Közlemény 1–4. számú melléklete szerinti megfelelő nyomtatvány(oka)t intézkedésenként külön-külön – az adott intézkedés megjelölésével – postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH-hoz.

A kifizetési kérelmek bírálata a méhanya támogatás intézkedés kivételével, a kérelmek MVH-hoz történő beérkezési sorrendje alapján történik.

A támogatások igénybevételének részletes feltételeit a

- 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet, a

- 201/2013. (XII. 19.) számú MVH Közlemény és a

- 203/2013. (XII. 19.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

Turisztika fejlesztése

Megjelent a 204/2013. (XII. 23) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI. 20.) számú MVH közlemény módosításáról.

A támogatási kérelmek benyújtására 2013. december 20. helyett 2014. január 15-ig van lehetősége az ügyfeleknek.

Anyajuh de minimis támogatás

Megjelent a 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról. A rendelet szerint a támogatás igénybevételére a nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő jogosult, aki a támogatási rendelet (23/2013. (IV. 9.) VM rendelet) 20–24. §-a szerinti anyajuhtartás támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelel.

A támogatás mértéke 2500 Ft/anyajuh. Támogatás országos szinten a 2013. évre vonatkozóan legfeljebb 840 000 egyed után nyújtható.

AKG tiltott hatóanyagok

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 312/2013. (XII. 20.) közleménye szól az agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről és az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 121/2012. (XII. 4.) Közleménye hatályon kívül helyezéséről.

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda