MENÜ

Adóügy: A mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésének fontosabb változásai

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.20.

A legjelentősebb változások 2013-ban léptek életbe a mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatban. Mivel a 2013. évi visszaigénylés, illetve az előzetes negyedéves visszatérítésekkel történő elszámolás 2014. január 15-től érvényesíthető, így a változások ismerete most aktuális.

 

Ekkortól a hagyományos gázolaj jövedéki adó visszaigénylés benyújtása során ügyelni kell arra is, hogy a „de minimis” azaz csekély összegű támogatások igénylése (melyeket szőlő- és gyümölcsös tulajdonosok vehetnek igénybe) egy időben történik az alap visszaigényléssel.

Az alap rendelet a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet, melyet 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet illetve 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelete módosított. A „de minimis” rendelet integrálva lett a kérelem megalkotása során, ennek szabályozója a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a Magyar Közlöny 2012. évi 113. számában jelent meg. Továbbá a Magyar Közlöny 168. számában jelent meg az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete, melynek 26. §.-a a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló rendelkezésével 3 évről újra 5 évre emelte az elszámolás lehetőségét, illetve a 6. évben még elvégezhető az önellenőrzés vagy esetleges helyesbítés. Ezen információk tekintetében 2013. december 31-ig helyesbítés, pótlás, önellenőrzés még a 2007-es elszámolásra végezhető.

A legfontosabb 2013. évi változások

- A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadás megszűnik.

- A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik.

- A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak.

- A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből.

- A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat. 2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket!

- A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen. (Forrás: www.nav.gov.hu)

Az igénylés menete az előző évekhez képest abban módosul, hogy az ügyfelek a bevallást közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell küldjék a tárgyévet követő január 15-től, ott a földhivatali adatbázisban szereplő adatok alapján ellenőrzik a bejegyzett földhasználatot, nem kell földhasználati lapot kérni a földhivatalból. A falugazdászok nem állítanak ki igazolást az elvégzett munkaműveletekről, erről a termelő nyilatkozik a bevallásban. A gázolaj számlákat nem kell mellékelni a bevalláshoz, csak az adatait rögzíteni az „FG” lapon és eredetiben megőrizni köteles. Az adóbevallás benyújtásának feltétele, hogy az alany rendelkezzen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott ún. VPID-számmal. A VPID-szám igénylésére, módosítására vonatkozó eljárási szabályok a következő elérési úton ismerhetőek meg: http://www.vam.gov.hu/dokumentumtár/VPID adatlap-kitöltési útmutató.

2014-től az igénylés már csak elektronikus úton nyújtható be. Ehhez lehetőség van a NAV oldaláról letölteni a BEV_J04 számú nyomtatványt, melynek alapja az ÁNYK kitöltő program. Az elektronikus rendszerben történő igénylés során ne feledkezzünk meg a VPOP_R01 nyomtatványról sem, mely az ügyfélkapus jogosultságunkat vonja össze a NAV által kezelt ügylettípusainkkal.

Adóbevallások elektronikus úton történő teljesítésének előnyei

- A mezőgazdasági visszaigénylők tevékenységüket költséghatékonyabban végezhetik, mivel az internet alkalmazásával csökken a papír- és a postaköltség.

- Az interneten megjelenített nyomtatványkitöltő program, és a vámhatósághoz történő elküldés lehetősége a nap 24 órájában elérhető, illetve rendelkezésére áll. A jogszabályban előírt, gyakran jelentős mennyiségű mellékletet nem kell csatolni és beküldeni a vámhatóság részére, azt csupán az elévülési időn belül (5 év) kell megőrizni.

- Az adóbevallás kitöltéséhez használatos számítástechnikai program ellenőrzi a rögzített adatok számszaki helyességét, mellyel elősegíti a kitöltést, és csökkenti a téves rögzítést.

- A számszaki ellenőrzés nagymértékben támogatást nyújt a visszatérítéshez szükséges litermennyiség feltüntetésében. Az esetlegesen előforduló hibás adatszolgáltatást a vámhatóság azonnal kiszűrheti, és a hiánypótlás, javítás iránt gyorsan intézkedik. Az adóbevallás feldolgozása gördülékenyebbé, egyszerűbbé válik, ami a gyorsabb kiutalást segíti.

- Az adminisztrációs teher csökkentését és a gyors ügyintézést példával szemléltetve a papír alapú bevallás esetében – amennyiben hiánypótlás szükséges és az érinti az adóalapot – a javítás az Art. hatályos rendelkezései alapján kizárólag az adózó közreműködésével végezhető, mely azonban azt eredményezi, hogy a vámhatóság hivatalos helyiségében az adózónak személyesen meg kell jelennie. Az elektronikus bevallás esetében mindez egy e-mail útján történő üzenettel elkerülhető.  

Krenovszkyné Lovász Andrea