MENÜ

A szaktanácsadó válaszol Januárban

Oldalszám: 13
2014.01.20.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Mi az előhaszonbérletre jogosultak új földtörvény szerinti sorrendje?

Az előhaszonbérleti sorrend jelenleg már az új szabályozás szerint kerül meghatározásra, mely a következőképp alakul:

I. Az erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet

1. aki helyben lakó szomszédnak, illetve amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül,

2. aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy

3. akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magán-
úton legfeljebb 20 km távolságra van.

Ha az erdő közös tulajdonban áll, az előző pontokban meghatározott előhaszonbérletre jogosultakat követően előhaszonbérleti jog illeti meg a földműves tulajdonostársat.

II. Az erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg:

1. a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet, aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;

2. az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;

3. az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;

4. az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;

5. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül;

6. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségűnek minősül;

7. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A közös tulajdonban álló föld esetében az előző bekezdés 2–7. pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultakat – az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében – megelőzi a földműves tulajdonostárs.

Tehát a tulajdonostárs az 1. és 2. pont közé, azaz a volt haszonbérlő után közvetlenül léphet be a sorrendbe.

A fenti bekezdésekben meghatározott előhaszonbérletre jogosultakat – az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében – megelőzi

- a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, aki, vagy amely a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a haszonbérlet célja az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása;

- a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az a helyben lakó földműves, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet, aki számára a haszonbérlet célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás folytatása.

Tehát az állattartó telep üzemeltetője és/vagy a földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítója, feldolgozója, továbbá a biogazdálkodó mindenkit megelőzve első helyre léphet elő a sorrendben.

Amennyiben az állattartó telep üzemeltetője az adott földbérlettel túllépné az újonnan megállapított 1200 hektáros megengedett birtokmaximumot, úgy hektáronként legalább fél állategység átlagos állatsűrűséggel kell rendelkeznie a bérleti szerződés megkötéséhez. (Az így elérhető kedvezményes birtokmaximum 1800 ha.)

A fenti 2., 3. és 4. (helyben lakó szomszéd, helyben lakó, 20 km-en belüli) pontban szereplő, valamint a tulajdonostárs, állattartó telep üzemeltető, eredetmegjelöléssel ellátott termék előállító, feldolgozó és biogazdálkodó földművesek (csak a földművesek!) egymás közötti sorrendje az alábbi, másodlagos sorrend szerint kerül megállapításra:

1. a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja,

2. fiatal földműves,

3. pályakezdő gazdálkodó.

Ez a másodlagos sorrend akkor lesz irányadó, ha két földműves az elsődleges sorrend szerint ugyanazon a helyen áll.

A szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld eladása vagy haszonbérbe adása esetén elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett.

A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg.

 

III. Előhaszonbérleti jog nem áll fenn

- a közeli hozzátartozók közötti,

- a föld használati jogosultságának támogatás feltételeként más részére való átadásával megvalósuló,

- a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti,

- erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti,

- tanya haszonbérletére irányuló haszonbérlet esetén.   

 euroeco