MENÜ

Logisztika, szállítás, rakodási munkák műszaki háttere

Oldalszám: 68-69
Dr. Kelemen Zsolt 2013.12.19.

A mezőgazdasági anyagok rakodásának, szállításának logisztikájánál meghatározó elemek a gazdaság vagy vállalkozás ökológiai adottságai (termőterület, termelési volumen, termelési szerkezet), műszaki feltételek, meglévő vagy bérelhető gépkapacitás (szállító-, rakodó géppark összetétele, szállítóeszközök teherbírása, konstrukciója).

A mezőgazdasági anyagok rakodásának, szállításának logisztikájánál meghatározó elemek a gazdaság vagy vállalkozás ökológiai adottságai (termőterület, termelési volumen, termelési szerkezet), műszaki feltételek, meglévő vagy bérelhető gépkapacitás (szállító-, rakodó géppark összetétele, szállítóeszközök teherbírása, konstrukciója). A különböző mezőgazdasági anyagmozgatási feladat éppen ezért bonyolult szállítási körfolyamatként oldható meg – melyet az ábra szemléltet –, ahol a folyamat egyes elemeinek, teljesítményeinek, a rakodási-szállítási-ürítési teljesítményeknek összhangban kell lenniük. A szállítási teljesítmény teljes körfolyamatra vonatkozó nagyságát a következő tényezők befolyásolják:

 

 

Mezőgazdasági anyagok szállításának körfolyamata
Mezőgazdasági anyagok szállításának körfolyamata

-a szállítási távolság, a szállítási útvonal hossza, összetétele (terep, földút, épített út) aránya;

- a szállítóeszköz teherbírása, konstrukciója, járószerkezeti kialakítása;

- vontatótraktor motorteljesítménye, konstrukciója;

- rakodási, ürítési idő;

- betakarítás, fogadás, ürítés körülményei;

- az adott technológia kiszolgálása.

A szállítási körfolyamat teljesítményét a következő, egyszerűnek tűnő képlettel lehet megállapítani:

 

 68-2

 

 

 

 

ahol:     Q = a szállított anyag tömege (t);

            T = fordulóidő (min).

 

A fordulóidő a blokkvázlat szerint a rakodás, az üres- és a terhelt menet, valamint az ürítés, lerakodás időszükségletéből tevődik össze, vagyis

            T = tr + tsz + tf

 

ahol:     tr = a rakodási idő (min);

            tsz = terhelt és üresmenet ideje (min);

            tf = fogadás, lerakás, ürítés ideje (min).

 

A rakodási időszükséglet a rakodógép emelőképességének, a pótkocsi teherbírásának arányától, a rakodógép manőverező képességétől, hidraulikus teljesítményétől, vagyis a rakodási ciklusidőtől és a rakodási ciklusok számától függ. Éppen a rakodási teljesítmények növelése, és a rakodási ciklusidő csökkentése céljából a gépek beépített hidraulikus teljesítményét növelik és egyre korszerűbb berendezéseket, pl. változtatható folyadékmennyiség-szállítású szivattyúkat építenek be. Minek következtében, pl. a teleszkópos rakodógép, egyszerre akár három munkaműveletet is el tud végezni.

68-3
Ateleszkópos rakodógépek univerzálisan használhatók a mezőgazdasági anyagok rakodására

 

Betakarítógépek esetében – szakaszos ürítés esetén – az ürítőcsiga folyamatos töltéskor (pl. szecskázógépek) a betakarítógép teljesítményétől függ.

A szállítás: az üres- és terhelt menet időszükségletét is számos tényező befolyásolja, ezek közül a legfontosabb a szállítási útvonal már említett összetétele, és az üzemeltető traktor motorteljesítménye, melyek befolyásolják a megengedett maximális vontatási sebességen belül elérhető átlagos menetsebességet.

A szállítási teljesítmény ismeretében pedig meghatározhatjuk a szállítóeszköz darabszámát a következők szerint:

 

 68-4

 

 

 

ahol:     nsz =  a szállítóeszközök darabszáma (db)

            Wbetak =  betakarítási teljesítmény (t/h)

            Wsz = szállítási körfolyamat teljesítménye (t/h)

A traktoros pótkocsi szerelvényekre megengedett max. 40 km/h vontatási sebességtartomány következtében a merev felfüggesztésű, egytengelyes futóművek alkalmazása háttérbe szorul. Még a kisebb, 4–8 t teherbírású pótkocsik esetén is az alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt egytengelyes tandem futóművek vagy rugózott ikertengelyes futóművek, illetve rugózott kéttengelyes futóművek alkalmazása a legelterjedtebb.

A nagyobb, 10–14 t teherbírásig, ami 18 t összgördülő-tömeget jelent kizárólag tandem és rugózott ikertengelyes futóművet alkalmaznak, ebben az esetben az együttes tengelyterhelés nem haladhatja meg a 16 t-át, a vonórúdterhelés pedig a vontató traktor vonóberendezésétől függően 2 t körüli lehet. A kéttengelyes rugózott futóműves pótkocsik esetében pedig elérheti a 20 t összgördülő-tömeget.

A háromtengelyes pótkocsik esetén a három tengely együttes terhelése max. 24 t lehet – ehhez még 2 t vonórúdterhelést számítva –, az összgördülő-tömeg nem lehet több, mint 26 t.

A mezőgazdasági viszonyok között alkalmazott tridem rendszerű pótkocsik a tandem, illetve ikertengelyes változatokhoz képest bonyolultabb szerkezeti kialakításúak. A rosszabb talajviszonyok között a kanyarodáskori vonóerő-növekedés és a gumiabroncsok radírozásának elkerülésére kormányzott futóműveket alkalmaznak.

A mezőgazdaságban alkalmazott pótkocsikat többnyire alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelik fel. A mezőgazdasági pótkocsikra szerelt gumiabroncsokat 4 bar tömlőnyomásig tekintjük alacsony nyomásúnak. Az alacsony nyomású gumiabroncsok azonos tengelyterhelés esetén kisebb fajlagos talajnyomást, ezzel kisebb talajtömörödést okoznak és a vontatási teljesítményigény is kedvezőbb.

 

A nagy teherbírású pótkocsik kormányzott tridem tengelyes futóművei következtében kisebb vonóhorog teljesítménnyel üzemeltethetők
A nagy teherbírású pótkocsik kormányzott tridem tengelyes futóművei következtében kisebb vonóhorog teljesítménnyel üzemeltethetők

A megengedett legnagyobb tengelyterhelés értékének megfelelően kell megválasztani a megfelelő teherbírású gumiabroncsot. Ez azt jelenti, hogy kéttengelyes futóművel szerelt pótkocsi esetében az 5000 kg, míg tandem futóműves vagy iker, illetve háromtengelyes pótkocsi esetében 4000 kg.

 

A szállítási eszközök üzemeltetéséhez szükséges motorteljesítmény a billenőszekrényes pótkocsiknál a gördülési ellenállás legyőzéséhez szükséges, és az alábbi képlet szerint lehet kiszámítani:

 

68-6
 

 

 

ahol:     Nm     = a szükséges motorteljesítmény (kW/LE);

            F =    a szükséges vonóerő (kN);

            vh =   a haladási sebesség (km/h);

            ηvh=   a vontatási hatásfok

 

Azokban a szállítási körfolyamatokban, ahol a szállítóeszköz technológiai munkafolyamatot is végez (pl. trágyaszóráskor) a szükséges motorteljesítmény meghatározásánál a funkcionális elemek működtetéséhez szükséges teljesítményt is figyelembe kell venni. A szervestrágya szállítása és szórása során szükséges motorteljesítmény a következő képlettel számítható ki:

 

 68-7

 

 

ahol:     Nm =  a szükséges motorteljesítmény (kW/LE);

            Nvh = a vonóhorog teljesítmény (kW/LE);

            NTLT = kardán teljesítményigény (kW/LE);

            Nh =  a szükséges hidraulikus teljesítmény (kW/LE);

            ηvh =  vontatási hatásfok       – betonúton       0,65

                                                          – földúton         0,60

                                                          – k.k. talajon     0,55

            ηÁT = áttételi hatásfok                               0,99

            ηH =  hidraulikus rendszer hatásfoka              0,59

 

A szórószerkezet hajtásához a TLT tengelycsonkon leadott teljesítmény a következőképpen számítható:

 

 68-8

 

 

ahol:

  NTLT =  a szórószerkezet hajtásához szükséges teljesítmény (kW/LE);

  M =  a hajtónyomaték (nM/mkp);

  n =  a TLT fordulatszám (1/min).

 

A hidrosztatikusan hajtott lehordószerkezet hajtási teljesítményigénye pedig a meghajtó hidromotorra folyó hidraulikaolaj mennyiségétől és nyomásától függ a következők szerint:

 

 68-9

 

 

ahol:     Nh =  a szükséges hidraulikus teljesítmény (kW/LE);

            pmax =     a maximális üzemnyomás (bar/kp/cm2);

            Qü =  a hidromotorra folyó olajmennyiség (dm3/h)

 

Energetikai szempontból a következőképp optimalizálhatjuk a szállító pótkocsi és traktor kapcsolatot:

 

- az 55–88 kW motorteljesítményű traktorsorozathoz a mezőgazdasági körülményekhez jól illeszkedő 18–19 t összgördülő-tömegű és 13-14 t hasznos teherbírású, tandem tengelyelrendezésű futóművel szerelt pótkocsik illeszkednek optimálisan;

- a 96–110 kW motorteljesítményű traktoroknál a 27–28 t vontatható összgördülő-tömeg csak háromtengelyes, illetve 2 db kéttengelyes szállítóeszközzel használható ki. A mezőgazdasági felépítmények alkalmazására azonban a többletberuházás és bonyolultabb futómű ellenére is a háromtengelyes futóművel szerelt alvázak, illetve az így kialakított pótkocsik az előnyösebbek;

- a 125–191 kW motorteljesítményű traktorok által vontatható össz-
gördülő-tömeg azonban már (a magyarországi előírások szerint) minden esetben megköveteli a 2 db kéttengelyes szerelvényből álló szállítóeszközök alkalmazását. A kéttengelyes, két pótkocsis szerelvények alkalmazása azonban már korlátozott. Ezen feladatok ellátására nagy teherbírású, háromtengelyes speciális szerelvények szükségesek;

- a mezőgazdasági termények szántóföldön menet közben történő átvétele, és a közúti szállítóeszközre történő átrakásán alapuló kétfázisú szállítási technológiákban pedig a csigás, vagy letolólapos és láncos, kaparóléces átrakó berendezésekkel szerelt gyűjtő-átrakó kocsik használata mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a „dolly” futóműhöz kapcsolható – közúton és terepen egyaránt használható – kamionvontatású pótkocsik.

dr. Kelemen Zsolt