MENÜ

Adóügy-Év végi teendők, határidők

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2013.12.19.

A decemberi hónap nagyon fontos időszak minden vállalkozás számára, hiszen közeledik az év vége. Először is ajánlott felkeresni a könyvelőjét, hogy tájékozódjon arról, milyen eredményesen gazdálkodott az év első tizenegy hónapjában. Ehhez az összeghez már hozzátudja kalkulálni a decemberi hónapban várható bevételeit és kiadásait, ezzel nagyjából tisztában lesz, hogy a 2013. adóévben várhatóan mennyi eredménye és adófizetési kötelezettsége lesz. 

- Azoknál az egyéni és társas vállalkozásoknál, ahol áru-, termék- vagy anyagkészlet marad raktáron az évfordulón, mennyiségi és értékbeli leltárt kell készíteniük december 31-i fordulónappal. A társas vállalkozásoknál ezen készlet értékének eredménynövelő hatása van, míg az egyéni vállalkozóknál csak tájékoztató adat a személyi jövedelemadó bevallásban.

- Eredményt módosító hatása van még a támogatások elszámolásának is. Fontos, hogy a költségek fedezetére vagy fejlesztésre kapott támogatásnak csak az az összeg minősül, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. A jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően, a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást a jövedelem kiszámításánál bevételként nem kell figyelembe venni, feltéve, hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) egyáltalán nem számolt el. Amikor a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, a támogatás összegét meghaladó kiadás az általános szabályok figyelembevételével költségként (értékcsökkenési leírásként) érvényesíthető.

Amennyiben a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra előre folyósított és az adóévet megelőzően bevételként elszámolt támogatást részben vagy egészben vissza kell fizetni, akkor a már elszámolt bevétel önellenőrzés benyújtásával helyesbíthető. Ilyenkor a visszafizetési kötelezettség miatt felszámított késedelmi kamat, késedelmi pótlék, vagy más hasonló jogkövetkezmény címén teljesített kiadás költségként nem érvényesíthető.

Őstermelők esetében fontos megvizsgálni, hogy a következő évre megmaradhat-e a kompenzációs felárra való jogosultságuk, vagy annak megszűnését legkésőbb január 15-ig jelezniük kell-e a 13T101 számú nyomtatványon.

Mint tudjuk: az áfatörvény rendelkezései szerint az olyan áfa adóalanyra, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat, különös szabályok vonatkoznak. E különös szabályok alapján mezőgazdasági tevékenysége tekintetében az adóalany kompenzációs rendszer szerint köteles adózni akkor, ha a törvényi feltételeknek megfelel és az e feltételeknek való megfelelése okán fennálló különleges jogállását nem változtatta meg, vagyis a kompenzációs rendszer alkalmazásáról nem mondott le (és a mezőgazdasági tevékenységére a kompenzációs rendszer helyett nem választott általános szabályok szerinti adózást vagy alanyi adómentességet).

- Az adóalany akkor minősül különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak, ha:

- gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön, és

- egészben, vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

- mikrovállalkozásnak minősül, és

- önálló vállalkozásnak minősül, és

- nem élt a különleges jogállása megváltoztatásának a jogával.

Ezeket a kritériumokat meg kell vizsgálni a jogosultság fenntartásához.

2013.12.20: azoknak a kettős könyvvitelt vezető belföldi társas vállalkozásoknak, amelyeknek az előző (2012) adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, a társasági- és iparűzési adó előlegeiket az éves várható fizetendő adó összegére, de legalább annak 90%-ára ki kell egészíteniük és ennek a kiegészítésnek összegéről (még ha az nulla forint is) bevallást is kell beküldeniük mindkét hatóság részére december 20-ig. A NAV részére a 1301. számú bevallással, az iparűzési adó kiegészítési kötelezettségének bevallásához a helyi Önkormányzatok által kiküldött vagy letölthető bevallás beküldésével tudnak eleget tenni.

Az EVA-alanyoknak szintén ki kell egészíteniük december 20-ig az éves várható EVA összegének legalább 90%-ára az év közben befizetett adóelőlegeik összegét és a kiegészítés összegéről az 1343. számú bevallást kell küldeniük az adóhatóság részére.

Amennyiben az előbbiekben felsorolt adózók nem tesznek eleget az adófeltöltési kötelezettségüknek, a befizetett előleg és az éves tényleges adó összegének 90%-a közötti összegre 20%-os mulasztási bírságot szabhatnak (szabnak) ki az adóhatóságok.

Szintén december 20-i határidőhöz kötött a 2014. adóévre vonatkozó EVA adózás alá történő bejelentkezés, vagy abból való kilépés jelzése az adóhatóság felé.

2013.12.31: fontos még, hogy az általános forgalmi adóhoz kapcsolódó adózási mód következő évre történő változtatása csak december 31-ig tehető meg társas vállalkozások esetén a 13T201T. számú, egyéni vállalkozóknak a 13T101E. számú, őstermelők és adószámos magánszemélyek esetén pedig a 13T101. számú nyomtatványon. Ilyen például az áfafizetési kötelezettség alól kilépés és alanyi áfamentes körre való áttérés (ha a feltételeknek megfelel), vagy alanyi mentesség helyett áfafizetési kötelezettség választása, továbbá az ingatlan eladáshoz és bérbeadáshoz kapcsolódó áfaalanyiság választása.

Krenovszkyné Lovász Andrea

reg. okl. adószakértő