MENÜ

A szaktanácsadó válaszol- Decemberben

Oldalszám: 13
2013.12.19.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

a.) A választott nemzeti program legkésőbb a tárgyévet követő év március 15. napjáig módosítható.

b.) Az évente választható (vagy később ezekre módosítható) nemzeti programok a következők:

- a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 állategység (ÁE) után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2013-ban 2008 munkaóra elismert élőmunka-ráfordítás biztosítása;

- az előző naptári év elismert tevékenységéből (mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint vidékfejlesztési tevékenység) származó árbevétel 10 százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, felújításra, felújításokra vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy azokat – a megfelelő bizonylattal alátámasztva – legkésőbb a következő év március 15-ig befejezik;

- az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a tárgyévet követő év március 15-ig történő befejezése. (Az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a tárgyidőszakban a legutolsó lezárt félév teljesítése fogadható el.)

Mikor lehet legközelebb támogatási kérelmeket benyújtani szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására?

A támogatási kérelmeket legközelebb (az Egyéni tervvel összhangban megvalósított tevékenység befejezését követően) 2014. április 1. és július 15. napja között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a hegyközségi tanács Borvidéki tervet készítsen, valamint a Borvidéki terv alapján az ültetvény használójának Egyéni tervet kell készítenie. Támogatást azon termelő igényelhet, aki Egyéni tervet adott be az MVH felé és azt jóváhagyta a hivatal.

Az AKG – Nádgazdálkodási célprogramban mely időszakban engedélyezett a nád aratása?

Az Agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) Nádgazdálkodási célprogramjában a nád aratása és egyéb tevékenység végzése kizárólag december 1. és február 15. napja között engedélyezett.

Mely állattartó létesítmények kötöttek egységes környezethasználati engedélyhez?

Azon intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre szolgáló létesítmények, ahol: több mint 
40 000 férőhely van baromfi számára; 2000 férőhely van (30 kg-on felüli) sertések számára; 750 férőhely van kocák számára.

Az ország egész területére vonatkozik az elmúlt kárenyhítési évi országos aszályhelyzet kihirdetése?

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) országos aszályhelyzetet hirdetett ki a 2012/2013-as kárenyhítési évre, mely által az év közben szárazság miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelők is részesülhetnek kárenyhítő juttatásban.

A rendelkezés az ország egész területére kiterjed, kivéve a következő kistérségeket (járások): Edelényi, Szikszói, Csurgói, Lenti, Letenyei és Nagykanizsai. (Ezen térségekben nem igényelhető kárenyhítés aszálykár után.)

A vonatkozó jogszabály szerint az aszálykár után akkor fizethető kárenyhítő juttatás, ha

- a termelő az aszálykárt időben bejelentette a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósághoz (az agrárkár-megállapító szervhez),

- az aszálykárt és a hozamcsökkenést az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait felhasználva az agrárkár-megállapító szerv visszaigazolja,

- a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig beérkezőleg (!) maradéktalanul megfizette,

- a gazdálkodó a kárenyhítő juttatás iránti igényét legkésőbb november 30. napjáig benyújtotta,

- az adott termelő hozamérték-csökkenése üzemi szinten mérve a 30%-os mértéket meghaladja,

- az aszályhelyzetről a miniszter a közleményt kiadja (mely a fentiek szerint megtörtént).

Minimálisan mekkora mennyiségű búza ajánlható fel intervenciós felvásárlásra?

Intervenciós felvásárlásra az Európai Unió területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes, legalább 80 tonna mennyiségű búza ajánlható fel, amely megfelel a meghatározott minőségi követelményeknek.

A felajánlási időszak:

2013. november 1.–2014. május 31.

A felajánlott árut az MVH 101,31 euró/tonna alapáron vásárolja fel. A felvásárlási árat a minőségi paraméterek felfelé és lefelé is módosíthatják.

131125_buza@

Amennyiben a Borászati gépek beszerzésének támogatása jogcímmel érintett gép esetében cserére lenne szükség, úgy legkésőbb meddig kell megtörténnie a gép pótlásának?

A közelmúltban módosult a támogatási jogcím feltételeit szabályozó rendelet, melynek értelmében új szabályként bevezetésre került, hogy a gép pótlásának meg kell történnie a gépcsere okának felmerülését követő hat hónapon belül.

Amennyiben a támogatással érintett gép esetében cserére lenne szükség (pl.: lopás, amortizáció, működésképtelenség miatt), úgy azt a csereok bekövetkezésétől számított 30 napon belül az MVH felé be kell jelenteni. A gépcsere megvalósulását legkésőbb 5 nappal a gépcserét követően szintén jelenteni kell.

A szomszéd- és tulajdonjog újonnan bevezetésre kerülő szabályai szerint mely esetben jogosult egy adott ingatlan tulajdonosa a szomszéd ingatlanról áthajló ágak levágására?

Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el.        

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

euroeco