MENÜ

A szaktanácsadó válaszol-Október

Oldalszám: 13
2013.10.15.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programon belül, az Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés, valamint az Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogramban részt vevő gazdálkodóknak kell évente levélanalízist végeztetniük.

Borászati melléktermékek lepárlásánál mekkora költségtérítési összeget kaphat az, aki szőlőtörkölyt szállít be a lepárlóüzembe?

A 2013/2014. borpiaci évre az alábbi költségtérítési összegeket hagyták jóvá azon borászati melléktermékekre, amelyeket a kötelezettek maguk szállítanak be olyan lepárlóüzembe, amely a borászati melléktermékek lepárlásához közösségi támogatást kíván igénybe venni:

Fuvarköltség:

13_1 SZAKTANACSADO VALASZOL

Rakodási költség:

A szőlőtörköly rakodási költségtérítése: 500 Ft/tonna, borseprő esetében rakodási költségtérítés nincs.

Mennyi nitrogén-hatóanyag juttatható ki nitrátérzékeny területen?

Az 59/2008 FVM rendelet 3. számú melléklete alapján növényenként és termőhelyenként a talaj tápanyag-ellátottságának függvényében került meghatározásra a kijuttatható nitrogén-hatóanyag mennyisége. Jogszabályváltozás következtében az értékek csökkentek a korábbiakhoz képest, ezért javasoljuk a hivatkozott rendelet és melléklete alapos tanulmányozását.

13_2 SZAKTANACSADO VALASZOL

Hány éves időtartamra szólnak a nemzeti parkok által kiírt állami földbérleti pályázatok?

A nemzeti parkok által megjelentetett földbérleti pályázatok elsősorban abban különböznek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) felhívásaitól, hogy 20 év helyett általában 10 éves bérleti időtartamra szólnak, valamint védett természeti területeket (többségében gyepek, de szántók is találhatók a pályázatokban), s emiatt speciális területkezelési előírásokat is tartalmazhatnak.

AKG-s talajminta-vételezésnél hány átlag talajmintát kell venni és beküldeni vizsgálatra egy 11 ha-os KET esetében?

Az AKG-ban részt vevő termelők – szántóföldi és ültetvényes célprogramok esetén – kötelesek a támogatási időszak utolsó évében a támogatásba bevont területre vonatkozóan bővített talajvizsgálatot végeztetni. Egy átlagminta legfeljebb öt hektár nagyságú területet fedhet le. Öt hektárnál kisebb kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET) esetében legalább egy mintavétel szükséges. A 11 ha-os KET esetében tehát 3 db átlag talajmintát kell venni és beküldeni vizsgálatra.

Ha valaki új földterületen kezd el gazdálkodni, meddig kell bejelentenie földhasználatát a földhivatal felé?

A használat megkezdésétől számított harminc napon belül.

Meddig fizeti ki az MVH a Halastavi Környezetgazdálkodási Program támogatási összegét azon termelőknek, akik 2013 szeptemberében adták be kifizetési kérelmüket?

Az MVH a Halastavi Környezetgazdálkodási Program címén járó támogatást 2013. november 30-ig folyósítja a kedvezményezettnek a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatnak megfelelően.

Mennyi ideig veheti igénybe egy termelői csoport a Termelői csoportok létrehozása és működése jogcím alapján elnyert támogatást?

A támogatás átalányösszegű támogatásként, éves részletekben vehető igénybe, a termelői csoport elismerésének napját követő első öt éven keresztül.

Mi a legvégső határidő egy nitrátérzékeny területen üzemelő szarvasmarhatelep esetében a nitrátérzékeny követelményeknek megfelelő trágyatároló kialakítására?

A vonatkozó rendelet szerint a nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatároló, -feldolgozó műtárgyainak kialakítására vonatkozó követelmények végrehajtásának határideje az egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött tevékenységek (a szarvasmarhatelep is ilyen) esetében – a korábbi, 2011. december 31-i határidőt elmulasztók részére – 2014. december 31. napja. (Tehát a határidőt kitolták jövő év végéig.)

Ha egy NFA-s földbérleti pályázat esetében hirdetmény jelenik meg arról, hogy több nyertest fog kihirdetni az NFA, úgy a korábban a pályázatukat már benyújtó gazdálkodók meddig léphetnek vissza az adott pályázattól (amennyiben szándékukban áll visszavonni azt)?

Ha több nyertest szándékozik kihirdetni az NFA egy pályázatnál, úgy arról hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon értesíti a pályázókat (önkormányzati kifüggesztés).

A pályázók a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a benyújtott pályázatukat visszavonhatják (a pályázati biztosítékot és a regisztrációs díjat visszakapják).

Ha a pályázó határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a pályázatát fenntartja.