MENÜ

AKTUÁLIS TÁMOGATÁSOK Szeptemberben

Oldalszám:
Hegedûs Szilvia 2013.09.21.

Az MVH 151/2013. (VIII. 22.) számú közleménye

Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről

A támogatás jellege, célterülete

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ÚMVP Képző Szervezet (továbbiakban: Képző Szervezet) által a támogatási rendelet alapján megvalósított, a VM által előírt képzési programoknak megfelelő, felnőttképzési szerződésbe foglalt támogatott képzésekre.

 

A támogatás igénybevételének további feltételei

Az ügyfél a támogatási rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képzések közül egy adott képzés tekintetében csak egy képzésben részt vevő után egyszer részesülhet támogatásban. Az ügyfél az 1. célterület szerinti képzésekre vonatkozóan egy naptári évben legfeljebb 4 képzésre nyújthat be kérelmet. Csak az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el az elszámoláshoz.

Fontos, hogy kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 6. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani a 6 időszakot.

Az ügyfél által benyújtott bizonylatmásolatokon az „eredetivel megegyező másolat” szövegnek és az ügyfél eredeti (cégszerű) aláírásának szerepelnie kell.

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

Az 1. célterületre vonatkozóan a kérelmet a legkésőbb 2013. augusztus 21-én lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában 2013. szeptember 1. – október 31. között lehet benyújtani elektronikus űrlapon az MVH-hoz.

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen (http://e-kerelem.mvh.gov.hu) tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

 

 

Az MVH 150/2013. (VIII. 22.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó 2013. évi támogatás igényléséről

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelmet az MVH által jelen közleményben rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban. A támogatási kérelem benyújtására 2013. szeptember 1. és szeptember 30. között nyílik lehetőség.

 

A támogatási kérelem nyomtatványai:

Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, támogatási kérelem főlap (D0600-07) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint; Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás, támogatási kérelem betétlap (D0601-07) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint.

 

Csatolandó mellékletek:

Elismerési okirat hiteles másolata; Éves beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás) másolata; Analitikus nyilvántartás.

 

 

Az MVH 146/2013. (VIII. 15.) számú közleménye

A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok, ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2013. évi kifizetési kérelem benyújtásáról

 

A támogatás célja

A támogatási rendelet 1. mellékletében felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad és rokon fajai és fajtái megőrzése, felszaporítása, és a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzése.

 

A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet 2013. szeptember 1. és szeptember 30. között lehet postai úton benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez, az alábbi címre: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1095 Budapest, Soroksári út 22–24. Közvetlen Támogatások Igazgatósága, Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Támogatások Osztály.

 

 

Az MVH 138/2013. (VIII. 5.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet az MVH-hoz benyújtani.

 

A benyújtás ideje:

2013. augusztus 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18. 18:00 óráig.

Forráskimerülés esetén az IH vezetője kis értékű és nagy értékű beszerzésekre vonatkozóan külön IH-közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztéséről és újranyitásáról, ebben az esetben, ha ez korábbi, mint a fentebb meghatározott végső időpont, a lezárást követően nem nyújtható be támogatási kérelem. Az IH-közleményeket a www.kormany.hu honlapon lehet megtekinteni.

Az Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a támogatási kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni a kérelemhez. Az elektronikus benyújtás során szkennelt formátumban feltöltendő dokumentumok listáját a közlemény V. fejezete tartalmazza.

A támogatási rendelet 5. § (4) bekezdései alapján az ügyfél a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig nyújthatja be kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be, azonban újabb belépést követően újabb kérelem formájában – az újabb belépést követő ötödik nap végéig – benyújtható.

Kérjük, hogy az elektronikus formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kérelem kitöltését segítő, jelen közlemény 2. számú mellékletét képező E-Kertészeti gépbeszerzés felület használata 2013 című dokumentumot.

Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye.

 

 

A vidékfejlesztési miniszter 66/2012. (VII. 10.) VM rendelete

A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

A támogatási kérelmet az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon tárgyév október 1. és október 31-e között postai úton kell benyújtani az MVH-hoz.

 

 

Hegedűs Szilvia

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu