MENÜ

A szaktanácsadó válaszol - szeptember

Oldalszám: 13
2013.10.08.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

Tulajdonostársak (akik nem közeli rokonok) közötti adásvétel esetén van-e valaki „kívülállónak” elővásárlási joga?

Tulajdonostársak közötti adásvétel esetén csak az állam rendelkezik elővásárlási joggal. Ha a vételi ajánlat tulajdonostárstól érkezik, az erre történő utalással az ajánlat egy eredeti példányát csak a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (NFA) kell közölni, az illetékes jegyzővel nem kell.

 

Meddig tart az ÁTK 4 beruházások kötelező üzemeltetési ideje?

Az Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) pályázati jogcím negyedik (azaz a 2013. évi) kiírásában a beruházás üzemeltetési ideje a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételével kezdődik, és az utolsó kifizetési kérelemnek helyt adó határozat közlésétől számított 5 évig tart.

 

Az új szabályozás szerint a szőlőtelepítési jogtartalékból vásárolt újratelepítési jog esetén melyek a jogért fizetendő összeget csökkentő tényezők?

A kiadott újratelepítési jogért fizetendő ellenérték egységösszege legalább 50 000 Ft/ha, de nem haladhatja meg a 150 000 Ftot hektáronként. A 150 000 Ft hektáronkénti összeget csökkentő tényezők a következők: a csökkentés 70 000 Ft hektáronként, amennyiben az újratelepítési jogot I. termő helyi kataszteri osztályba sorolt területen használja fel a kérelmező; a csökkentés 30 000 Ft hektáronként, amennyiben a betelepíteni kívánt terület nagysága meghaladja a másfél hektárt. Ha kérelmező fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, akkor részére a telepítési jogtartalékból az újratelepítési jogot térítésmentesen adják.

 

 13_1 SZAKTANACSADO VALASZOL

 

 

Átruházható-e a szőlőtelepítési jogtartalékból vásárolt újratelepítési jog?

A telepítési jogtartalékból vásárolt újratelepítési jog nem ruházható át, telepítési jogtartalékba nem ajánlható fel.

 

Tejágazati állatjóléti támogatásnál állategységenként minimum hány m2 férőhelyet kell biztosítani?

A tartási helyen négyzetméterenként maximálisan 0,24 ÁE tartható, ami állategységenként (ÁE) 4,17 m2 férőhelyigénynek felel meg.

 

Legalább milyen gyakorisággal kell lábfürösztést végezni a tejtermelő szarvasmarháknál a Tejágazati állatjóléti támogatás igénybevétele esetén?

A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen tartott nőivarú tejtermelő szarvasmarháknak csülökápolást biztosítani, amelynek legalább félévente körmölést és negyedévente lábfürösztést kell magába foglalnia. A csülökápolás megtörténtét a telepi munkanaplóban vezetni kell!

 

Mi a következménye annak, ha valaki elmulasztja az agrárkár-enyhítési hozzájárulás befizetési kötelezettségét?

A fizetési kötelezettségét elmulasztó, illetve határidőn (szeptember 15.) túl fizető termelő a 2013. évi károk tekintetében kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult, ugyanakkor a meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A kötelező agrárkár-enyhítési hozzájárulás időbeni befizetése mellett a kárenyhítő juttatás igénybevétele szempontjából ugyancsak fontos, hogy a káreseményt a gazdálkodó határidőben bejelentse. A bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által rendszeresített nyomtatványon, a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül.

A fent említett káresemény-bejelentés nem azonos az MVH Egységes kérelem elektronikus felületén elérhető vis maior bejelentéssel, valamint a kettő egymást nem helyettesítheti!

 

Mely AKG-s célprogramok esetén kötelező legalább egyszer középmély lazítást végezni a jogcím 5 éve alatt?

Ezen Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) célprogramok a következők:

Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram, Vízerózió elleni célprogram, Szélerózió elleni célprogram. Továbbá a Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramban – a célprogram 5 éve alatt – legfeljebb egyszer végezhető középmély- vagy mélylazítás (de nem kötelező).

 

Mekkora a támogatás felső határa a bemutató üzemi programokhoz nyújtandó támogatások esetén?

A támogatás felső határa: egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 €, de legfeljebb 25 000 Ft, egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 €, de legfeljebb 625 000 Ft, egy bemutató üzem részére 2015. január 31-ig összesen 52 929 €, de legfeljebb 15 000 000 Ft.

A bemutató üzemi programokhoz támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél Bemutató Üzemi címmel, és a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által jóváhagyott projekttervvel rendelkezik. A támogatási kérelem beadásának időszaka: 2013. szeptember 1.–2014. június 30.

 

A legutóbbi szabálymódosítás szerint mely esetben hirdethető ki több nyertes is az NFA-s pályázatokon?

Az NFA állami földbérleti pályázatainál új szabályként bevezetésre került, hogy ha egy pályáztatási eljárás tárgyát olyan földrészlet képezi (akár egy, akár több táblából álló pályázati birtoktest), mely területnagysága eléri a 100 hektárt, akkor egy pályázatra több nyertes pályázót is kihirdethet az NFA.

 

13_2 SZAKTANACSADO VALASZOL EURO OKO LOGO