MENÜ

A szaktanácsadó válaszol - augusztus

Oldalszám: 13
2013.08.09.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Milyen szankcióval sújtja az MVH azt az AKG-s termelőt, aki nem vesz részt vonatkozó kötelező képzésen?

Az Agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) támogatási időszaka alatt két alkalommal is kötelező AKG-s képzésen részt venni. Az első képzési időszak a támogatási időszak első és második gazdálkodási évét, a második képzési időszak a támogatási időszak harmadik, negyedik és ötödik gazdálkodási évét foglalja magában. Mindkét képzési időszakban egy-egy képzésen kellett/kell részt venni. Az első időszak már véget ért, de a második esetében még továbbra is van lehetőség ezen kötelezettség teljesítésére.

 Ha a támogatásra jogosult a támogatási időszak alatt agrár-környezetgazdálkodási képzésen

- az első képzési időszakban nem vett részt, nem jogosult a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára;

- a második képzési időszakban nem vesz részt, nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-ára.

 

Forgalomba hozható-e Magyarországon az Amflora burgonyából előállított takarmány?

Az Amflora burgonya Magyarország területén történő forgalomba hozatala és felhasználása tilos. Az Amflora burgonyából előállított takarmány Magyarország területén forgalomba nem hozható és fel nem használható. Tilos az Amflora burgonyát véletlenszerűen vagy technikailag elkerülhetetlen módon tartalmazó élelmiszer és takarmány forgalomba hozatala és felhasználása.

 

Mely életkorú termelők kaphatnak fiatal mezőgazdasági termelői minősítést?

A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Irányító Hatósága (IH) külön kérelemre állapítja meg. A minőség megszerzéséhez szükséges életkori feltétel, hogy a termelő a kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be.

Külön kérelmezés nélkül fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül azon gazdálkodó, aki a korábbi (2007-es, 2009-es, 2012-es) „EMVA – Fiatal induló gazdák támogatása” jogcímek esetében támogatási kérelmet nyújtott be, és azt az MVH jóváhagyta (nyertes pályázók), vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozással utasította el a kérelmet.

 

13_1 SZAKTANACSADO VALASZOL szalmabala
 

Vasút közeli aratásnál legalább mekkora távolságot kell tartani a határban összerakott szalmakazal és a vasúti vágány között?

A vasúti vágányoktól és a vasútállomástól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – legalább 100 métert.

 

Ha egy termelő a telepítési engedélye alapján elvégezte a borszőlő-telepítést, úgy hova és milyen határidővel kell bejelentést tennie a művelet végrehajtásáról?

A művelet elvégzésének tényét a művelet végrehajtását követően 15 napon belül írásban be kell jelenteni a hegybíró részére.

 

Vonatkozik-e útdíjfizetési kötelezettség a díjköteles útszakaszokon mezőgazdasági vontatóra?

A díjfizetést csak a tehergépjárművekre (tehergépkocsi) vezették be. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági vontatóból, valamint a lassú járműből és általuk vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény nem tartozik az útdíjfizetési kötelezettség alá, mivel nem minősülnek tehergépjárműnek. Ha azonban tehergépjárművel (azaz pl. teherautóval, kamionnal stb.) szállítanak terményt, ami nem mezőgazdasági vontató vagy lassú jármű, akkor a díjmentességhez szükség van az illetékes jegyzőnél hatósági bizonyítványt igényelni, ami alapján díjmentes viszonylati jegyet lehet váltani az érintett útszakaszra.

A díjmentesség az alábbi termények betakarítására, szállítására vonatkozik: zöldségek, dinnye, gabonafélék, olajos magvak.

 

Mikortól lép teljes egészében hatályba az új földtörvény?

Az új földtörvény szabályai még nem léptek hatályba, azok fokozatosan – 2013. december 15. és 2014. május 1. napja között – lépnek érvénybe. Tehát jövő év május 1-jén lesz teljes egészében alkalmazandó.

 

Mekkora összegű éves díjat kell befizetnie a kamara felé annak a termelőnek, akinek előző évi nettó árbevétele 70 millió forint volt?

A kamara alapszabályában a tagok számára az alábbi tagdíjfizetési sávok kerültek megállapításra:

 

13_2 SZAKTANACSADO VALASZOL
  

A 2013. évre vonatkozó tagdíjat a 2012. évi nettó árbevétel alapján kell megállapítani. Például, ha egy termelőnek a 2012. évi nettó árbevétele 70 millió forint volt, akkor a 2013. évre vonatkozó tagdíja 50 000 forint, mivel a 6. tagdíjfizetési osztályba tartozik. A tagdíjat legkésőbb 2013. augusztus 31. napjáig kell megfizetni a kamara részére.

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!

Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!

 

13_2 SZAKTANACSADO VALASZOL