MENÜ

A kedvező terméskilátások a terményárak további csökkenését is eredményezhetik

Oldalszám: 30-31
Varga Edina 2013.07.15.

Megjelentek az első számításba vehető előrejelzések a 2013/2014. gazdasági évi gabona- és olajnövény-termelésre vonatkozóan. Az északi féltekén a tavaszi vetések világszerte késéssel indultak, az őszi vetésű növényekkel kapcsolatosan egyelőre nagyon kedvezőek a hírek. Világszinten 40 millió tonnával több búzatermésre számítanak, és rekordot dönthet a múlt évinél 107 millió tonnával nagyobbra becsült kukoricatermés. Biztatóak a kilátások a világ főbb napraforgótermő térségeiben, és a repcénél is rekordtermést prognosztizálnak.

Gyengébb lehet a búzakereskedelem a nemzetközi piacon

Rekordközeli termésre számítanak az elemzők a 2013/2014. gazdasági év búzatermését illetően: a termelés az előrejelzések alapján 696 millió tonna körül várható (+40,3 millió tonna), a nyitókészlet azonban messze elmarad (-20 millió tonna) a korábbi évek 200 millió tonna körüli állományától. A nagy termés ellenére egyelőre nem számítanak élénkebb kereskedelemre a nemzetközi piacon, pedig az USA kivételével valamennyi exportőrnél több termés várható. A világ legnagyobb búzaexportőrének számító USA 56,6 millió tonna kenyérgabona termelése csaknem 5 millió tonnával kevesebb lehet az előző évinél. A legjelentősebb importőr térségben, az észak-afrikai országokban legalább 3,2 millió tonnával több búzát takaríthatnak be 2013-ban, vélhetően ez is magyarázza a kereskedelem gyengülését. Globális szinten elsősorban a takarmánycélú felhasználás növekedését és a készletek feltöltődését várják, amely a várakozásokkal ellentétben továbbra sem éri el a két évvel korábbi szintet. Így a terménypiaci árak az elkövetkezendő gazdasági évben is feszesek maradhatnak.

A világ legnagyobb búzatermelőjénél, az Európai Unióban a legfrissebb előrejelzések a búzatermést 137,4 millió tonnára (+5,4 millió tonna) teszik. A kelet-európai országokban ­– különösképp az Egyesült Királyságban – kezdetben a túlzott tavaszi csapadék, és az átlagnál hidegebb tavasz késleltette a növények fejlődését. Délebbre viszont a szokatlanul magas hőmérséklet és szárazság sújtott, elsősorban Olaszországban és Bulgáriában. Több termésre számítanak viszont az előző évihez képest Németországban, Spanyolországban és Dániában, illetve Romániában.

Az exportőrök rangsorában következő Ausztrália termését 24,5 millió tonnára (+2,5 millió tonna) prognosztizálják, kivitele azonban 3,5 millió tonnával kevesebb lehet a múlt évinél. Magyarország búzaexport piacaira szállító versenytársak, azaz a volt szovjet utódállamok terméskilátásai is kedvezően alakulnak. Oroszországban 54 millió tonna termést (+16,3 millió tonna) jeleznek a 2013/2014. gazdasági évre, ebből akár 17 millió tonna kenyérgabona is a külpiacokra kerülhet. Ukrajna búzatermését 19,5 millió tonnára (+3,7 millió tonna) becsülik, amiből 8 millió tonnát az exportpiacaira vihet.

Kedvező hírek érkeznek Kanada búzatermését illetően is: a vetési munkálatokat 10 százalékkal nagyobb területen végeztek, és a gyengébbnek vélt hozamok mellett is 29 millió tonna búzatermést (+1,8 millió tonna) várnak az elemzők. Igen biztatóak a terméskilátások Argentínában, a déli félteke búzatermesztő országában, ahol közel 13 millió tonna (+18%) termést várnak.

 

Ötmillió tonna körül várják a búzatermést Magyarországon

Kezdetét vette az aratás Magyarországon. A NÉBIH adatai szerint 2013. június 24-én az őszi árpát 23 százalékban takarították be, az országos termésátlag 4,6 tonna/hektár volt, bár Baranya, Tolna és Fejér megyében az összesített hozamátlag az 5,3 tonna/hektár értéket is megközelítette. A cikkírás időpontjában a búza betakarítása csak egy megyében kezdődött meg, a végleges termésbecslések igen jó termést ígérnek. Az előrejelzés szerint a búza betakarítható területe 1,092 millió hektár körül lehet, amelyről a múlt évihez viszonyítva 28,1 százalékkal több, azaz 5,03 millió tonna kenyérgabona kerülhet a magtárakba. A 4,6 tonna/hektár országos átlaghozam a 2012. évi eredményt 23 százalékkal felülmúlja, a területnövekedés pedig megközelíti a 4 százalékot. Tolnában és Baranyában 5 tonna feletti hektárhozamot becsülnek, de Hajdúban és Fehér megyében is meglehet a 4,8 tonna/hektár termésátlag. Komoly problémát jelent az e-útdíj bevezetése, mivel az útdíj fizetése alól mentesítő jogszabály még nem született meg, ugyanakkor a díjfizetési kötelezettség 2013. július 1-jén hatályba lépett. Számítások szerint a szemes termények fuvarozása akár 1000 forint feletti többletköltséget is eredményezhet tonnánként a fuvarozók számára.

 

Több térségben is rekord kukoricatermést várnak

Egyelőre biztatóak az első terményprognózisok a kukoricát illetően is. Kevésbé a vetésterületek növekedésének, mind inkább az USA, Kína, az EU-27 és Ukrajna terméskilátásainak köszönhetően becsüli többre a termést az USA mezőgazdasági minisztériuma, így 967,6 millió tonna kukorica (+107 millió tonna) kerülhet a raktárakba. Ha hihetünk az előrejelzésnek az USA-ban rekordértékű, 355 millió tonna kukorica (+82 millió tonna) várható, Kínában 212 millió tonna (+6,4 millió tonna), az EU-27-ben 63,9 millió tonna (+7,2 millió tonna), míg Ukrajnában 26 millió tonna (+5 millió tonna) terményt takaríthatnak be a 2013. év során. Egyelőre úgy tűnik, hogy a déli féltekén, Brazíliában 5 millió tonnával kevesebb lehet a kukorica, 72 millió tonnára becsülik a dél-amerikai ország kibocsátását. Az első és a másodvetésű kukorica termőterülete 300 ezer hektárral marad el a tavalyi rekordtól, a hozamok (4,65 tonna/hektár) pedig 5 százalékkal kisebbek lehetnek.

Rekord születhet Ukrajnában: 4,7 millió hektár termőterületről az 5,5 tonna/hektár hozam mellett 26 millió tonnára becsülik kedvező időjárás esetén a betakarítható kukorica mennyiségét. Ezen igen korai előrejelzések szerint a volt szovjet utódállam kukoricaexportja meghaladhatja akár a 16,5 millió tonnát is a 2013/2014. gazdasági évben. Rekordra számítanak a 9,5 millió tonna körüli terméssel Oroszországban is, ahol az intenzíven fejlődő baromfiágazat takarmányigényének, illetve a glutén- és az izoglükóz-előállítás növekedésének köszönhetően a kukorica termőterületének folyamatos növekedése figyelhető meg. Jelenleg a termőterület 2,2 millió hektárra tehető, az átlagos hozamot pedig a becslések 4,4 tonna/hektárra jelzik.

Az EU-ban a kukorica termőterülete a múlt évinél 3%-kal kisebbnek bizonyul, vagyis 9,12 millió hektárról várható az ősz folyamán a termény betakarítása. A tavalyinál magasabb hozamokat feltételezve, a termést az USDA legfrissebb jelentése 63,9 millió tonnára jelzi. A betakarítástól még igen messze járva a főbb kukoricatermő országok közül több termést remélnek Franciaországban, Olaszországban, Romániában és Magyarországon. Egyelőre Lengyelország kilátásai bizonyulnak csak gyengébbnek a 2012. évinél. Magyarországon május végéig 1 231 083 hektáron végeztek a kukorica, 79 812 hektáron a silókukorica vetésével. Hibrid kukorica-vetőmagot az előirányzott tervezetnél 4 ezer hektárral nagyobb területen vetettek, így a felmérések szerint összesen 29 581 hektáron tervezték a vetőmag előállítását. A nemzetközi adatok 8 millió tonna körüli termést prognosztizálnak hazánkban.

 

Csökkent a repce iránti vetési kedv Kanadában

Igaz, hogy rekordot dönthet a 63,5 millió tonnára (+1 millió tonna) becsült globális repcemagtermés, mégis Kanadában ­– a világ legjelentősebb repceexportőrénél –­ a canola vetésterülete az utóbbi kilenc évben most először mutat csökkenést. A termelési kedv lanyhulása a tavalyi termésveszteséggel magyarázható, amit a növény gyakori önmaga utáni vetéséből fakadó betegségek és rovarkártételek okoztak. Ezért az idén a gazdák várhatóan alacsonyabb ráfordítási igényű növények – búza, árpa – termesztésére váltottak. A 7,85 millió hektár termőterületről az átlagosnál nagyobb, a tavalyit 22%-kal meghaladó (1,9 tonna/hektár) hozamok mellett takaríthatják be a repcét a gazdák az új szezonban. Az Európai Unióban 19,7 millió tonna (+300 ezer tonna) repcemagtermést jeleznek a becslések: kedvezőek a kilátások Németországban, Lengyelországban, Romániában és a Cseh Köztársaságban. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban 1,9 millió tonnára (-700 ezer tonna), Franciaországban 4,9 millió tonnára (-600 ezer tonna) mérsékelték az idén várható kibocsátást. Ausztráliában –­ az EU-27-ek legfontosabb repceexportőrénél ­– 3,3 millió tonna repcemagot takaríthatnak be a 2013/2014. gazdasági évben, a vetésterület 25 százalékos csökkenése miatt 600 ezer tonnával kevesebbet a múlt évinél. Ukrajnában 400 ezer hektárral nagyobb területen vetettek repcét, a betakarítható terület elérte az 1 millió hektárt. A termést 2 millió tonnára becsülik, amely rekordot dönthet és további növekedést eredményezhet az export során. Egyelőre az exportkilátásokról nem érkeztek hírek, de az ausztrál és az ukrán kivitel éveken át tartó folyamatos erősödése veszélyt jelenthet a hazai repcemagexportnak.

 

A magyarországi repcetermés elmarad az ötéves átlagtól

A NÉBIH 2013. június 18-i végleges termésbecslése alapján az őszi káposztarepce betakarítható területe Magyarországon 190 718 hektár körül várható, amelyről 479 528 tonna termény betakarítását becsülik. A termőterület az előző évit 14 százalékkal haladja meg, azonban 20 százalékkal elmarad a 2008–2012 évek átlagától. A közel 480 ezer tonna repcetermés is kecsegtetőbbnek bizonyul a múlt évi 400 ezer tonnánál, viszont 12 százalékkal kevesebb termést jelent az előző ötéves időszak átlagához viszonyítva. Ígéretesek a hozamok, a 2,514 tonna/hektár átlagtermés szinte 10 százalékkal meghaladja a 2008–2012 időszak hozamátlagát. A legjobb terméshozamokat a dunántúli régióban várják: a Tolna megyei átlag várhatóan meghaladja a 3,27 tonna/hektárt, de 2,8 tonna/hektár körüli eredményekre számítanak Baranyában, Fejér és Vas megyében.

 

Rekord napraforgótermés Ukrajnában

A napraforgómag globális termését az Oil World 38,9 millió tonnára (+3 millió tonna) jelzi a 2013/2014. gazdasági évre. Az északi féltekén jó ütemben haladt a növény vetése és a fejlődése is zavartalan volt, így átlagon felüli hozamokra számítanak. Ukrajnában – a világ elsőszámú napraforgómag-termelőjénél – rekordnagyságú, 9,4 millió tonna termést (+600 ezer tonna) prognosztizálnak a szakértők az 5,2 millió hektár termőterületről. Oroszországban a napraforgó vetésterülete 200 ezer hektárral haladta meg a múlt évit, ugyanis a termelők a tavaszi búza helyett szívesebben vetettek kukoricát és napraforgót. A szakértők egyelőre 8,6 millió tonna (+600 ezer) termést várnak. Jelentős termésnövekedésre számítanak az Európai Unióban is, így idén ősszel akár 8 millió tonna (+1,2 millió tonna) napraforgómag is kerülhet a raktárakba. A déli félteke exportőrének, Argentínának a kibocsátása a tavalyi évihez hasonlóan 3,3 millió tonna körül várható. Megjelentek a napraforgóolaj előállítására vonatkozó első előrejelzések is. Ha hihetünk a számoknak, az olajgyártás csaknem 1 millió tonnával emelkedhet, így globális szinten 800 ezer tonnával több napraforgóolaj is kerülhet a nemzetközi piacra.

 

 31 TERMES ELOREJELZES

 

Varga Edina

Agrárgazdasági Kutató Intézet