MENÜ

Aktuális támogatások júliusban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.07.15.

Az aratási időszak végéhez közeledve a gazdálkodók július 15. után elkezdhetik a 2013 első félévében felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylését. Július hónap végéig még igényelhető a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás postai úton.

Az MVH 105/2013. (VI. 24.) számú közlemény

A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándék bejelentéséről és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványról.

Részleges visszavonásra mind a négy célprogram esetén lehetőség nyílik. A részleges visszavonás nem kizárólag a teljes célprogram vonatkozásában lehetséges, hanem az adott célprogramban vállalt tevékenységek bármelyike külön visszavonható. A részleges visszavonási kérelem in vitro megőrzés, és ex situ megőrzés célprogramok esetében a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozatban foglalt genetikai anyag és állatok legfeljebb 25%-ára, tenyésztésszervezés, valamint tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogramok esetén a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozatban foglalt támogatási igény legfeljebb 25%-ára nyújtható be.

Részleges visszavonásra a támogatási időszak első gazdálkodási évében nincs lehetőség.

A 2-3-4-5. gazdálkodási évre vonatkozóan a bejelentési határidők az alábbiak: a 2. gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. december 31-ig; a 3. gazdálkodási év vonatkozásában: 2014. december 31-ig; a 4. gazdálkodási év vonatkozásában: 2015. december 31-ig; a 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2016. december 31-ig.

A részleges visszavonási kérelmet a jelen közleményben rendszeresített D5108-01 számú nyomtatványon az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához (1385 Budapest, 62. Pf. 867), postai úton, egy példányban kell benyújtani.

 

A MVH 101/2013. (VI. 21.)számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2013. július 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon az illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton, egy példányban.

Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2013. január 31. után emelkedett jogerőre, a 2013. április 1. és 30. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2013. július 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon az illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton, egy példányban.

 

Az MVH 95/2013. (VI. 11.) számú közleménye

Az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről.

A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2013. július 2–2013. július 31.

A támogatási rendelet alapján a szerkezet-átalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységekre nyújtható támogatás: erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás; tarvágást követő szerkezetátalakítás: fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel, fainjektálással vagy tuskókenéssel, állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.

 

Az MVH 94/2013. (VI. 11) számú közleménye

Az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről.

A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2013. július 2–2013. július 31.

A támogatási rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás: agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserje fajok visszaszorítása célprogram; szálaló erdőgazdálkodás célprogram; erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram; őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram. Speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport: mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram; véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram; erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram; véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram; közjóléti célú erdők fenntartása célprogram; erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram; természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

Nem vehető igénybe támogatás azon erdőrészletre: amely a Magyar Állam többségi tulajdonában van; ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi.

 

A kifizetések igénylése

A támogatásra jogosult ügyfelek évente kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani elektronikusan, az egységes kérelem részeként.

 

Az MVH 88/2013 (V. 30.) számú közleménye

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről.

 

A támogatás igénybevételének speciális feltételei

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható: háziasított szarvasmarhaféle; nőivarú; a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap; húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely meghatározott fajtakóddal legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig – bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásba);  olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés céljából nevelnek borjakat; a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van; tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.

 

A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem nyomtatványa 2 dokumentumból áll. K13600/K13601 Főlap: K13600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával rendelkező termelők részére, Főlap – vagy K13601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkező termelők részére, Főlap. K 13602 Betétlap. A K13602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi szükséges az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez. A K13602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K13600/K13601 Főlap és a K13602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül!

A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton. A támogatási kérelmet 2013. június 1. és 2013. július 31. között lehet benyújtani. A 2013. július 31. után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, a késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan vis maior kérelem elfogadására ekkor már nincs lehetőség.

 

A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások beszerzése

A tenyésztésben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentességéről igazolást kell benyújtani a kérelemmel együtt.

A betegségmentességet a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos a K13600/K13601 Főlapon a megfelelő rovatok kitöltésével igazolja. Amennyiben háromnál több olyan tenyészettel rendelkezik, amelyekben kérelmezett állatokat tart, vagy tenyészetei eltérő állatorvosokhoz tartoznak, akkor a kérelemhez K13605 Állatorvosi igazolás pótlapot kell csatolni. Az MVH csak a K13600/K13601 Főlapon, illetve a K13605 Pótlapon szereplő állatorvosi igazolást fogadja el!

 

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nebih.gov.hu, www.agrarkamara.hu