MENÜ

A SZAKTANÁCSADÓ VÁLASZOL

Oldalszám: 13
2013.07.15.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Ha egy cég csődeljárás alá kerül, úgy a cég részére hitelezők meddig jelenthetik be követeléseiket?

Csődeljárásnál a hitelezők a követeléseiket az eljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.

 

A jelenlegi szabályok szerint mekkora méretű állami földrészleteket adhat bérbe az NFA nyilvános pályáztatás nélkül?

Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével köthető szerződés olyan NFA-s földrészletre, amely nem haladja meg a három hektárt, és nem szomszédos más Nemzeti Földalapba tartozó földrészlettel.

Az olyan földrészleteket kell szomszédosnak tekinteni, amelyek – a település közigazgatási határától függetlenül – egymással közvetlenül határosak, vagy azokat egymástól önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el.

Továbbá olyan NFA-s területre is köthető szerződés pályáztatás vagy árverés nélkül, mely közérdekű célok miatt kerül kisajátításra, vagy az ügylet nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításához szükséges.

 

Mekkora összegű támogatást fizet idén az MVH szerkezetátalakítási jogosultságonként a Kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program keretében?

A programban résztvevő termelők a jóváhagyott kérődző szerkezetátalakítási jogosultságaik alapján kapják a támogatást, mely összegek 2013-ban az alábbiak szerint alakulnak:

- anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság: 171,83 euró,

- hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság: 75,61 euró,

- szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság: 60,14 euró,

- anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság: 11,17 euró,

- anyajuh kiegészítő többletjogosultság: 6,87 euró.

- Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre, az átváltási árfolyam 284,89 Ft/euró.

 

Mely hivatal adja ki a légi-mezőgazdasági engedélyt?

Mezőgazdasági repülést csak az végezhet, aki légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedéllyel rendelkezik. A légi-mezőgazdasági engedélyt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) öt évre adja ki, és az engedély érvényességét kérelemre, újabb öt évre meghosszabbítja. A légi-mezőgazdasági engedéllyel rendelkezők ötévenként növényvédelmi szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.

 

 13_1 SZAKTANACSADO VALASZOL

 

 

Anyatehéntartás támogatásánál mennyi ideig tart a kötelező birtokon tartás a kérelmezett állatok esetén?

A támogatásra az a termelő jogosult, aki/amely – többek közt – a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adását követő naptól kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja.

 

Az újonnan kijelölt nitrátérzékeny területeken mikortól kell megfelelni a nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás külön előírásainak?

Hazánkban jelentősen bővül a nitrátérzékeny minősítésű MePAR blokkok köre.

Az újonnan kijelölt területek 2013. szeptember 1. napjától számítanak nitrátérzékenynek, de esetükben csak 2014. szeptember 1. napjától kell megfelelni a nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás külön előírásainak (elsősorban szigorúbb trágyakijuttatási és -tárolási feltételek, valamint kötelező évenkénti adatszolgáltatás).

A 2013. szeptember 1-jei hatállyal kijelölt nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatároló és -feldolgozó műtárgyai kialakításának határideje:

- az állattartó telepek hígtrágyatárolóira legkésőbb 2014. december 31.,

- az állattartó telepek istállótrágya-tárolóira legkésőbb 2015. december 22. napja.

 

Legkésőbb meddig kell megvalósítani a jelenlegi, 2013-as LEADER-pályázatok nyertes projektjeit?

A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be.

 

Milyen kultúraként veszik figyelembe a vetésszerkezetben azt a területet, amelyre vis maior kérelem keretében pihentetett hasznosítást adtak meg?

A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben vis maior kérelem keretében pihentetett hasznosítást adtak meg, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.

 

Mikortól büntethetik a hivatalok a parlagfű elleni védekezés elmaradását?

A vonatkozó jogszabály értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Július 1. napjától már ellenőrizhetik a földhivatalok, a jegyzők és a kormányhivatalok a kül- és belterületek parlagfűvel való fertőzöttségét. Ahol láthatóan nem végezték el a védekezést, ott kényszerkaszálást rendelhetnek el, emellett bírságot kell fizetni, mely a gyomosodás mértékétől és a terület nagyságától függően 15 ezertől akár több millió forintig is terjedhet!

 

Milyen feliratokat kell elhelyezni egy növényvédő szeres raktár ajtajára?

A raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és „Idegeneknek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni.

 

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a szaktanacsadas@euroeco.hu e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!

Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!

 

13_2 SZAKTANACSADO VALASZOL