MENÜ

A szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2013.06.23.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Meddig tart a Tejágazati állatjóléti támogatás teljes támogatási időszaka?

A tejágazati állatjóléti támogatásnál gazdálkodási év alatt a tárgyév május 1-jén kezdődő és az azt követő év április 30-ig tartó időszakot kell érteni. A teljes támogatási időszak 2011. május 1-jétől 2016. április 30-ig tart.

 

Milyen kötelezettségvállalások ellentételezésére vehető igénybe baromfi állatjóléti támogatás?

Baromfitenyésztés esetén, amennyiben az állomány tartása során

- a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása,

- mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítása,

- kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása,

- állati fehérjementes takarmány felhasználása, vagy

- a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása történik, úgy az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére támogatás vehető igénybe.

A támogatási kérelem a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

 

Mi az élelmiszerlánc-felügyeleti díj megfizetésének határideje?

A díjat két egyenlő részletben kell befizetni, az elsőt július 31., a másodikat a következő év január 31. napjáig.

Az összegeket a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell átutalással megfizetni ezer forintra kerekítve.

A díj megfizetését megelőzően, az éves bevallást évente május 31-ig kell beküldeni a NÉBIH elektronikus felületén.

 

Meddig kell fenntartani az EMVA-s pályázat útján létrehozott agrár-erdészeti rendszert?

A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani. A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az Egységes kérelem részeként kell benyújtani. Támogatási kérelem jelenleg is adható be agrár-erdészeti rendszerek létrehozására, 2013. június 30. napjáig. Ugyanezen napig lehet támogatást igényelni mezőgazdasági területek erdősítéséhez is.

 

Meddig adhatja be legkésőbb első kifizetési kérelmét egy ÁTK 4 pályázaton nyertes gazdálkodó, ha a támogatási határozatát 2012. december 21-én vette át?

Meghosszabbították a kifizetési kérelmek aktuális beadási határidejét. 2013-ban kifizetési kérelmet február 1.–június 30. (eredetileg május 31-ig), valamint augusztus 1.–december 31. között lehet benyújtani.

Tehát egy hónappal hosszabb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a nyertes pályázók teljesíthessék azon kötelezettségüket, miszerint a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül kötelesek kifizetési kérelmet beküldeni.

A hat hónapos határidő a kifizetési kérelmi időszak meghosszabbítása ellenére sem léphető túl, vagyis, ha egy pályázó 2012. december 21. napján vette át a támogatási határozatát, úgy esetében legkésőbb 2013. június 21. napjáig kell beadni az első kifizetési kérelmet!

 

 13_1 szaktanacsado valaszol erdo

 

 

Részt kell-e vennie a jogcímmel kapcsolatos kötelező képzésen annak, aki Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatást kap?

Igen. Támogatást az az erdőgazdálkodó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat kézhezvételét követő 10 hónapon belül részt vesz a Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy a 2012-2013. években egy alkalommal már részt vett ilyen tanfolyamon.

 

A Kérődző szerkezetátalakítási programban meddig van lehetőség a választott kötelezettség módosítására?

A választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév (jelen esetben 2013) vonatkozásában a tárgyévet követő év (jelen esetben 2014) március 15. napjáig van lehetőség.

 

AKG-s zöldugar esetében az adott évben mikortól kaszálható le a terület, illetve mikortól lehet a zöldugart feltörni?

Legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett kaszálást vagy szárzúzást évente június 15. napját követően lehet végezni. A zöldugart csak július 30. napja után lehet feltörni, a növényi részek talajba forgatásával.

 

Ha egy termelő egyik tábláján kunhalom található, igényelhet-e a kunhalom területére is támogatást?

A kunhalmok szigetszerű területek, kulturális értékük mellett hasznos és védett fajok számára jelentenek életlehetőséget. Területük a mezőgazdasági táblák részét képezi, így az Egységes kérelem keretében igényelhető rájuk támogatás (nem kell kivenni a táblából).

A környező kultúrá(k)tól függetlenül csak gyepesítéshez kapcsolódó talajmunka végezhető rajtuk. Területükön be kell tartani a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait (gyommentes állapotot kell biztosítani, meg kell akadályozni a fás szárú növények terjedését; tilos az égetés, túllegeltetés, gépi taposás stb.).           

 

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! 

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést! 

Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!