MENÜ

Egyre népszerűbb a Limagrain tejfakasztó hibridje

Oldalszám: 91
2013.06.11.

A XX. Alföldi Állattenyésztési Napok Magyar Növénytermesztésért Pályázatának II. díját az LG 34.90 tejfakasztó hibridkukorica érdemelte ki. A Limagrain évek óta nemesít és vizsgál újabb és újabb magas rostemészthetőségű kukoricahibrideket LG Animal Nutrition ismertető jelöléssel. Az európai és hazánk szűkebb szomszédságában tapasztalt gyakorlat azt mutatja, hogy ilyen speciális silókukorica-hibridek használata tejelő tehenenként akár napi 1–1,5 liter többlet tejtermelést eredményez (egyéb kukoricahibridekkel összehasonlítva). Azonban hangsúlyozni kell, hogy a kiváló minőséget biztosító összetevők csak akkor érhetők el, ha mind a szántóföldi termesztés folyamatában illetve a szilázskészítés során is okszerűen járunk el.

Az LG 34.90 hibridkukoricák kiváló beltartalmi mutatókkal rendelkező, a minőségi takarmányozás alapjait megteremtő, kitűnő zöldtermésű silókukorica. A teljes növény emészthetősége kiváló, így nagy energiatartalmú, kiválóan hasznosuló szilázs készítését teszi lehetővé, így ezen értékmérő alapján kapta meg az „LGAN” megkülönböztető jelzést.

Az LG 34.90 silóhibridet már három éve vizsgálják, és megállapítható, hogy a rostemészthetősége a nemesítőmunka hatására kedvezőbb lett, anélkül, hogy a szárszilárdsága romlott volna. Szántóföldi kísérlet a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszéke és a herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet bevonásával a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. két, egyenként 10 hektáros területén zajlott. A vizsgálatok során két hibridet hasonlítottak össze egy általánosan használt, 580 FAO számú silókukorica-hibridet és a jobb rostemészthetőségre nemesített LG 34.90, 480 FAO számú hibridet. A betakarítás során célként tűzték ki, hogy a két hibrid szárazanyag-tartalma 2–3% eltérésen belül maradjon, és egyik se haladja meg a 36%-ot.

Összességében megállapítható, hogy az azonos laktációs stádiumban lévő 24 tehénpár összehasonlításakor, 2 hónap kísérleti periódus alatt a speciális, jobb rostemészthetőségre nemesített speciális silókukoricahibrid, az LG 34.90 szerepelt jobban.

 

Ugyanis ennél a kísérletnél az LG 34.90 hibridből készült kukoricaszilázst tartalmazó TMR-t fogyasztó állatok 0,6 kg/nap/tehén értékkel több tejet termeltek, mint a kontroll szilázst fogyasztó tehenek úgy, hogy a két kukoricahibrid azonos termőhelyi adottság mellett és klimatikus viszonyok között volt, hasonló szárazanyag-tartalommal került betakarításra, azonos technikával tartósították és azonos mennyiségben etették.

A még 2011-ben elkezdett kísérletet tovább folytatták. A 2012–2013-as, legfrissebb vizsgálati eredményeikre még büszkébb lehet az LG csapata, hiszen a tavalyi 0,6 kg/nap/tehén többlet tejhozamot jóval felülmúló eredményt kaptak: 1,09 kg/nap/tehén értékkel több tejet termeltek azon tehenek, amelyek az LG 34.90 LGAN speciális nemesítésű silókukoricahibridből készült szilázzsal táplálkoztak. Ezen etetési kísérletben, mely szintén a Ménesbirtok Zrt. tehenészetében zajlott, a magasabb napi tejhozam mellett bizonyítottan nőtt a tejzsír- és tejfehérjehozam is.

A nagyüzemi tejelő szarvasmarhákon végzett kísérletek mellett a Limagrain laboratóriumi körülmények között végzett tudományos kísérletekkel is akarta bizonyítani a jobb rostemészthetőséget. Ezért 2012. évi őszi betakarítású, két különböző termőhelyről származó mintákon a herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben Neutrális Detergens Rost és Savdetergens rost bendőbeli lebonthatósági vizsgálatokat végzett felnőtt kérődzőkön (ürükön). Ezen vizsgálatok is bizonyították, hogy az LG 34.90 hibridkukorica NDF és ADF bendőbeli lebonthatósága lényegesen (NDF: 2–8%! illetve ADF: 2–3%) jobb, mint a versenytárs hibridek azonos paraméterei.

A vizsgálatokban mindkét termőhelyen azonos körülmények között betakarított más vetőmagvállalat kontrollhibridjei szerepeltek (Magyarország vezető silókukorica-hibridjei).

A Limagrain így újabb bizonyítékkal szolgált és érthetőbbé tette, hogy az LG 34.90 által nagyüzemi kísérletekben elért, akár 1,09 liter/tehén/nap többletet elérő hozam mögött ténylegesen a jobb rostemészthetőség áll. Így még inkább kézzelfoghatóvá válik, hogy a Limagrain LGAN silókukoricák többlet tejhozamot (illetve tejzsírt és tejfehérjét is) és így többletárbevételt, -profitot eredményeznek.

Ezen kiváló eredményeknek is köszönhetően az LG 34.90 a Limagrain legnagyobb mennyiségben értékesített silókukorica-hibridjévé vált az elmúlt két évben. A teljes hazai LGAN-kínálat az LG 34.90 (FAO 480) mellett tartalmazza a hosszabb tenyészidejű Shannon (FAO 520) és a Janett (FAO 570) hibrideket is.

-an-