MENÜ

ESZKÖZÖK A HELYSPECIFIKUS TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSHOZ

Oldalszám: 65
Nagy Bence 2014.01.14.

A helyspecifikus tápanyag-utánpótlás gyakorlati eszközei a GPS alapú mezõgazdasági megoldások. A kínálatban egyre több, és egyre szélesebb tudásszintû skálán mozgó eszköz jelenik meg. A kínálat már adott, de a választás egyre nehezebb. Fontos, hogy olyan eszközt találjunk, ami nem csak a pénztárcánknak, hanem az elvégezendõ feladatnak is tökéletesen megfelel.

 

 

 

ALAP SORVEZETÕKVálasszunk alap sorvezetõk közül is olyat, mely GPS alapú korrekció vételére alkalmas, megfelelõ méretû (legalább 10 cm átmérõjû) antennával rendelkezik. Ez a méretû antenna már tiszta, zajmentes vételt tesz lehetõvé, így a mérés és a GPS pontossága eléri majd a 15–20 centiméteres csatlakozási pontosságot. A GPS vevõknél sok esetben feltüntetett Hz (Hertz) érték a pontosság szempontjából nem lényeges. Ezzel az értékkel azt lehet kifejezni, hogy egy másodperc alatt hányszor határozza meg a GPS a koordinátákat. Hiába mérjük meg ugyanolyan hibahatások mellett a GPS pozícióját gyakrabban, az eredmény nem lesz pontosabb. Hasznos funkciók egy sorvezetõben: munkaszélesség beállítása, területmérés (már megmûvelt terület, tábla teljes területe), munkavégzési napló készítése, LED-sorral irányított sorvezetés, többfajta lefedési mintákkal rendelkezzen, táblahatárok és mûvelési irányok elmenthetõk legyenek. Mûtrágyaszórásnál sorvezetõ használatával 4–5%, míg permetezésnél 2–3% megtakarítás érhetõ el.

 


 

 

 

TOVÁBBFEJLESZTHETÕ SORVEZETÕK ÉS FUNKCIÓIKA komolyabb sorvezetõk az alap sorvezetõk összes tulajdonságát tartalmazzák, de ezek mellett szoftveresen vagy konkrét fizikai termékekkel is továbbfejleszthetõ profi eszközök. Három hasznos funkciót és terméket emelnék ki.

 

TERV SZERINTI KIJUTTATÁSI FUNKCIÓSzoftveresen választható opció a terv szerinti kijuttatás funkciója (VRA feloldó kód). A feloldó kód ára általában csak a töredéke egy sorvezetõ árának. A kód megvásárlásával, és általában egyetlen soros kábellel összekötve a sorvezetõt és a munkagépet, már alkalmas rendszert kapunk a terv szerint mûtrágya-, permetezõszer- vagy akár a vetõmag-kijuttatáshoz is. A funkció nagy elõnye, hogy a szaktanácsadók által készített tervek egyenesen betölthetõk a mobil adathordozóról a kezelõfelületbe. Így kiküszöbölhetjük a félreértéseket és kezelõi hibákat a dózisok tekintetében. Mostanában egyre divatosabb az a megoldás is, ahol már lehetõségünk van az irodai szoftverbõl elküldeni (pont úgy, mintha e-mailt küldenénk) a sorvezetõbe az elõre elkészített tervet, tehát akár már a helyszínre sem kell menni egy kijuttatási terv betöltéséhez.

 


 

 

NDVI-SZENZOROKAz NDVI- (Normalized Difference Vegetation Index, azaz Vegetációs Index) értéket sokféle eszközzel meghatározhatjuk. Vannak mûholdra telepített változatok, vagy repülõre szerelt gépek, illetve traktorra-munkagépre szerelt megoldások. Minden rendszernek megvannak az elõnyei és természetesen a hátrányai is egyaránt. De összességében elmondható, hogy bármely módszerrel is készül egy NDVI-térkép, az eredmények alapjaiban véve megegyeznek (csak a részletgazdagságukban vannak különbségek). Ezeket a térképeket elsõsorban a nitrogén fejtrágyázás alkalmával tudjuk hatékonyan felhasználni, mivel az NDVI-érték nagyon szoros összefüggésben van a biomassza mennyiségével és klorofiltartalmával. NDVI-szenzort használva objektív képet kapunk növényállományunkról. Segítségével képesek vagyunk a növényeink pillanatnyi állapotának megfelelõ nitrogén mûtrágya mennyiségének meghatározására. Az így meghatározott mennyiséget vagy azonnal kijuttatjuk, vagy kijuttatási tervet készíthetünk belõle, késõbb pedig betöltjük a mûtrágyaszórást végzõ gép kezelõfelületébe. Az eszköz hasznosságát és felhasználhatóságát mutatja, hogy eddig mindenhol, ahol csak kipróbálták az eszközt, ott az elsõ tapasztalatok alapján egybõl annak állandó használata mellett döntöttek.

 


 

 

ISOBUS-KOMPATIBILITÁSAz ISOBUS a XXI. század mezõgazdasági találmánya, hogy szabványosítsák a kommunikációt a munkagép és a kezelõfelület között.Ez a szabvány lehetõvé teszi, hogy bármilyen márkájú munkagépet bármilyen márkájú kezelõfelülettel használhassunk. Az egyetlen szépséghiba, hogy az ISOBUS-kommunikációnak két szintje van. Az elsõ lépcsõt virtuális terminálnak nevezik, sok esetben csak a „VT” rövidítéssel találkozhatunk. Az ISOBUS-os kommunikációval rendelkezõ traktorok a legtöbb esetben csak eddig a szintig jutnak el. Ez a szint leginkább csak a munkagép funkcióinak megjelenítésére, és manuális használatára korlátozódik. A „VT” funkcionalitás automatikus beavatkozásra nem alkalmas, így ebben az esetben a helyspecifikus kijuttatás megvalósítására sem képes. A második szint az úgynevezett „Task Controll”, rövidítve „TC” szint. Ezt a szintet elérõ kezelõfelületek és munkagépek már képesek az automatikus beavatkozásra is. Például terv szerinti kijuttatás vezérlésre vagy automatikus szakaszolásra. Fontos, hogy az ISOBUS-kompatibilitás hallatán a dolgok mélyére ássunk, és megnézzük, hogy mely funkció érhetõ el vele részletesen. Vannak már a piacon olyan sorvezetõk, kezelõfelületek és munkagépek, melyek alkalmasak a „Task Controll” megvalósítására, de a valóban mûködõ munkagép-kezelõfelület párosítások darabszámát illetõen van még hova fejlõdni, ha eltérõ gyártótól származik ez a két eszköz.

 Nagy Bence

Agromatic Automatizálási Kft.