MENÜ

Partnerség a magyar agrárjövõért: Agrya-Syngenta együttmûködési megállapodás született az AGROmashEXPO-n

Oldalszám: 98-99
2014.01.14.

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) az ágazat legsikeresebb hazai kiállításán kötött partneri szerzõdést a Syngentával. Az ünnepélyes aláírást követõen sajtóbeszélgetés keretében a partnerség részeként megvalósuló programokról, és a résztvevõk elkötelezettségérõl volt szó.

 

 

Az AGRYA közvetítésével a múlt évtõl az agrár-generációváltás ügyéhez kapcsolódóan széles körû partnerség jött létre állami szervezetek, üzleti szereplõk és a szakmai szervezet között. Ez a partnerség bõvült ki januárban egy újabb üzleti partnerrel.

 

 


 

 

 Czigány Tibor, a Syngenta ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozta, hogy hazánk olyan mezõgazdasági ország, amely igen jó potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy magas színvonalon termeljünk. A rendszerváltó generáció lassan átadja a stafétabotot a következõ nemzedéknek – ez a folyamat már elindult, és a következõ 5–10 évben le is zajlik. Ahhoz, hogy az új generáció a kor mezõgazdasági kihívásainak megfeleljen, szüksége van jó agrárstratégiára, finanszírozásra, tõkére és természetesen szaktudásra.A Syngenta, mint a világ vezetõ növényvédõszer-gyártója pontosan ismeri a szaktudás növénytermesztéssel és a farmmenedzsmenttel összefüggõ részét – s mivel a világ szinte minden országában jelen vannak, tudják, hogy mit, és hol termelnek professzionális módon. Magyarországon mintegy hatvan munkatársuk dolgozik vidéken, látogatja a több mint hatezer termelõt, akikkel napi kapcsolatban vannak. A cégre jellemzõ magas szintû tudást a kollégákon keresztül át tudják adni az új generációknak, így segítve õket abban, hogy megismerhessék, miként kell a világban boldogulni, és hogyan kell profi módon termelni.Kesjár Kamilla, az Agrya társelnöke bemutatta a vendégek sorában ülõ tagjaikat, jellemzõen családi gazdálkodók leszármazottjait, akik életcélszerûen szeretnének a magyar mezõgazdaságban dolgozni. Õk joggal lehetnek büszkék arra, hogy a magyar mezõgazdaságban egészséges magyar élelmiszert állítanak elõ, és olyan innovatív gondolkodásmóddal rendelkeznek, amin keresztül piacot tudnak maguknak szerezni.

 

A versenyszféra szereplõi között minden üzletág képviselteti magát – kertészek, szántóföldi gazdálkodók, állattenyésztõk. Mindegyike számára fontos annak ismerete, hogy a kutatás-fejlesztés, és a 21. századi kihívásai magasra tették a lécet, és azt át kell tudni ugrani. Ezért is fontos, hogy a partnereik sorában ott van már a Syngenta is, aki kellõ motivációval indul el a fiatal tagok felé.A most megkötött szerzõdés – mint ahogy a többi is – tökéletesen jól példázza azt, hogy egy érdekképviseleti szervezet, mint piaci szereplõ együtt tud dolgozni azokkal, akikkel közös a motivációjuk. A magyar mezõgazdaságnak a szó legjobb értelmében virágoznia kell – igenis lehet közösen, akár a politikai vonalakkal is egybeszõve példaértékû gazdaságot létrehozni! Közös cél kell legyen, hogy akik ma még középiskolások, vagy egyetemisták, õk is tudjanak majd a magyar mezõgazdaságban dolgozni, és az Agryához csatlakozni. Ezért vannak a Fiatal Gazda Klubjaik az egyetemeken, a börzéik, és rendszeresen tartanak konferenciákat, amelyeken közösen jelennek meg együttmûködõ partnereikkel.V. Németh Zsolt államtitkár kiemelte hozzászólásában, hogy a VM számára egyértelmû, hogy eredményes agrár-vidékfejlesztési politikát csak a partnereikkel együtt képesek megvalósítani, végrehajtani és folytatni. Így fontos számukra a civil szektor, az agráriumban, a vidékfejlesztésben mûködõ érdekképviseleti szervezetek és egyesületek véleménye, a velük való formális és informális együttmûködés, de legalább ennyire fontosak az agrárgazdaság visszajelzései is.A fiatal gazdákkal való viszonyukat az európai uniós alapdokumentumok és az abban rejlõ elvárások mellett alapvetõen a nemzeti vidékstratégia határozza meg. A professzionális, egészséges és szermaradványmentes termelésen túl a fiatal gazdákhoz köthetõk azok a távlati társadalmi célok is, amelyeket egyébként az agrártermelés révén el kell érni. Az innovatív termelés elengedhetetlen az újszerû megoldásokhoz, amelyhez azonban másfajta viszony szükséges – a szövetkezéstõl való idegenkedés ebben a generációban talán már nem jelenik meg.Magyarországon a gazdák mindössze 6–7%-a negyven év alatti. Oda kell figyelni rájuk, a tevékenységükre – támogatást kaphatnak majd a fiatal gazdák a beruházásaikhoz kapcsolódóan is, a vélhetõleg 45%-os intenzitás az õ esetükben 20%-kal bõvülhet. De lesz egy az évi termeléshez kapcsolódó támogatás is, amely az általuk elnyerhetõ támogatási jogosultságokat 25%-kal megnövelheti. A tagállamok élhetnek tematikus alprogram-indítási lehetõséggel, Magyarország is fog ehhez csatlakozni, illetve élni vele: ez egyrészt a rövid élelmiszerláncokra vonatkozik, másrészt a fiatal gazdákra. A miniszter elõtt van az a belsõ jogszabály, amely létrehozza a mechanizmust illetve a munkacsoportot a program megalkotására.Dr. Laczka Éva elnökhelyettes a KSH-ban végzett munkáról szólva elmondta, hogy feladatuk az adatok gyûjtése és az információk szolgáltatása a döntéshozóknak – elsõsorban a szakminisztériumnak, az agráriummal foglalkozóknak, és természetesen a fiatal gazdáknak. Az elmúlt évben kissé kevesebb figyelem vetült a fiatal gazdákra, de nagyon fontos feladat annak feltárása, amit a közel 80 ezer gazdaságról megtudtak. Az Agryával kötött együttmûködési szerzõdésük célja, hogy rendelkezésre bocsássanak minden olyan adatot, amely segíti a szövetség munkáját, a döntéselõkészítések és javaslatok kidolgozását.Annyi már látszik, hogy minden tekintetben jobbak az ágazat mutatói az átlagosnál: a szakirányú felsõfokú végzettség a fiatal gazdák esetében általában jobb, és nagyobb méretû gazdaságot mûködtetnek, mint az átlag. Az együttmûködési megállapodásban a KSH vállalta, hogy minden adatot közrebocsát, amelyre a szövetségnek szüksége van.A nagyobb tömegû adatot a hivatal megjelenteti egyrészt papíralapú formában, de rendkívül sok adat van ma már az elektronikus adatbázisokban, amelyek ingyenesen elérhetõek a KSH honlapján, illetve az ún. Kutatószobában, az egyedi gazdaságokra vonatkozó adatokat elemezni lehet. Reményeik szerint abban is segíteni tudnak, hogy népszerûsítsék és ismertebbé tegyék a fiatal gazdák ügyét. A nemzetközi statisztikai szféra 2013-at a statisztika évének nyilvánította, amely keretében nemzetközi akciókat szerveznek annak érdekében, hogy az adatok felhasználása még hatékonyabb legyen.

 

Harsányi Zsolt, az Axiál ügyvezetõ-tulajdonosa szerint tudomásul kell vennünk, hogy be kell vonni a fiatalokat az agráriumba, és az ágazat minden szereplõjének tennie kell ez ügyben! A MEGFOSZ decemberben egyhangúlag megszavazta, hogy 16 iskolából 700 gyerek kijuthasson az AGROmashEXPO kiállításra, és erre másfél millió forintot elkülönítettek. A nagyszámú érdeklõdés és a jelentkezés nyomán azonban 2 millió forintra volt szükség, és valamennyi tag beleegyezett a keret megemelésébe. Ez azért jelentõs momentum, mert a világon mindenütt „harcot” hirdettek annak érdekében, hogy becsábítsák a fiatalokat a mezõgazdasági gépészetbe. Mindenhol nagy probléma, hogy a kötöttségek miatt nem akarnak a mezõgazdaságban dolgozni a fiatalok. Inkább olyan munkahelyet keresnek, ahol a fix munkaidõ letelte után már szabadnak érezhetik magukat.Az Axiál igyekszik megmutatni a városi közönségnek is, hogy mire képesek a mai technikák, és hogy nem a kaszálásról és kapálásról szól egy mezõgazdaságban dolgozó élete. A legkorszerûbb permetezõgépek például képesek éjszaka is dolgozni – ezekhez viszont kell az az ember, aki ezekbe a gépekbe beleül és tudja azt kezelni. A nagyszámú most meghívott fiatal jelentheti a potenciális kezelõit ezeknek a gépeknek, s remélhetõleg az idei 700 vásárlátogató közül sokan felfedezik a perspektívát ebben a szakmában. Az Axiál az Agryával való együttmûködésében látja annak a lehetõségét, hogy mezõgazdasági országként megfelelõ számú és képzett generáció nevelésében tudnak együttmûködni.Szabó István igazgató, (OTP Bank) a fiatal gazdák finanszírozási lehetõségeit ismertette, hangsúlyozva, hogy a világ mai döntései az elkövetkezõ évtizedeket is meghatározzák. A pénzügyi világban egy formálódó bankunióról lehet hallani, s ha az EU tevékenységeit nézzük, akkor a 2014–2020-as költségvetéssel kapcsolatos terv, és az ahhoz kapcsolódó közös agrárpolitika jelentõsen befolyásolja majd a következõ évek támogatási rendszerét, illetve az ahhoz kapcsolódó finanszírozást. A magyar helyzetet jellemzõ három kardinális téma (termõföldrõl szóló törvény, integráció, illetve üzemszabályozás) olyan befolyásoló tényezõk, amelyek a mezõgazdaság, illetve a kis- és közepes birtokok erõsítését szolgálják, azaz éppen a fiatalabb gazdák térnyerését segítik elõ.Az OTP két évvel ezelõtt kezdett aktívan foglalkozni az agrárium finanszírozásával, egy külön divíziót létrehozva. Mára sikerült elérniük, hogy a piac meghatározó szereplõjévé váltak és hitelállományuk dinamikusan növekszik. A generációváltás fontosságát és szükségességét vizsgálva két komparatív hátrány fogalmazható meg: tõke- és forráshiány tekintetében lényegesen hátrányosabb helyzetben vagyunk az unió legtöbb országához képest, és az elöregedés kérdése is a banki kockázati szempontokat figyelembe véve finanszírozási oldalról problémát jelenthet az elkövetkezõ idõszakban. A mezõgazdaság szakembereire lehet, és kell is számítani. A konferenciák és információs börzék tavaly nyolc alkalommal nyújtottak lehetõséget arra, hogy a fiatal gazdáknak szóló pénzügyi termékeiket is megismertethették.Daoda Zoltán, az AGRO.bio szakmai igazgatója elmondta, hogy cégük harmadikként állt be az Agrya partnerei sorába, amely döntéshez a Vidék Kaland Program adta az ötletet. Õk maguk az elmúlt évben léptek ki termékeikkel a lakossági piacra, és fontosnak tartják, hogy a program keretén belül vidékre eljutó városlakók, akik megismerkednek az ottani élettel, a városban is megismerhessék azokat az újszerû biológiai technológiákat, amelyet immáron 13. éve próbálnak itthon és külföldön forgalmazni. Nagyon sok fejlesztésük van, és a fiatalok a legfogékonyabbak erre. Sok évrõl évre megoldandó feladat adódik a termõföld minõségének védelme érdekében. A talaj vízmegtartó képességét biológiai úton is lehet igen komolyan javítani, s ez kiegészítheti az aszály-, illetve öntözési stratégiát.Az elmúlt év során igen jó tapasztalataik voltak az Agryával az információs börzéken – idén pedig nagyon készülnek a Vesd bele magad programra, amelyen több mint 300 iskola apró konyhakertjében tudják majd megmutatni a gyerekeknek a vegyszermentes talajmûvelést. Az egyetemi klubokban pedig sikeres elõadásokat tartottak – az újszerû lehetõségek és termékek már az oktatás szintjén is igen érdekesek lehetnek a tanulóknak.Dr. Gyuricza Csaba dékán kiemelte, hogy a SZIE Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kara Magyarország legnagyobb felsõoktatási kara, egyúttal a legfiatalabb egyetemi vezetéssel bír. A dékán maga is nagyon fontosnak tartja a generációváltást, s ennek bizonyítéka, hogy hivatalba lépése második napján elsõként az Agryával kötöttek együttmûködési megállapodást egy tartalmas összefogás érdekében. Miközben forrong, és átalakulóban van a felsõoktatás, az elmúlt évek változásai is mélyen érintették az agrár-felsõoktatást, s arra késztették az intézményeket, hogy átalakítsák a gyakorlati és az elméleti képzés arányát.Az Agryával való együttmûködés fontos eleme a Vidék Kaland Programhoz való kapcsolódás, melynek keretében az egyetemisták azokkal a fiatal gazdálkodókkal találkoznak példaként, akiktõl szívesen fogadják el a szakmai fogásokat és jó tanácsokat, amelyeket majd a végzésük után fognak tudni használni. Az egyetemen az országban egyedülállóként létrehívtak egy szakmai tanácsadó testületet a karon, amelybe azokat a szakembereket, vállalkozói partnereiket hívták be, akik a munkaerõpiac oldaláról tudják az igényeiket és elképzeléseiket megfogalmazni. A visszajelzés rendkívül fontos, hiszen az egyetem a munkaerõpiacra képezi a fiatalokat.

 

Dr. Mikula Lajos, az AGRYA ügyvezetõ elnöke kijelentette, hogy a szervezetük egy megújulásra képes új típusú mezõgazdasági érdekképviseleti közösség. Egy év alatt megtalálták azokat a partnereiket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint õk, s akikkel hosszabb távon tudnak a magyar mezõgazdaság jövõjérõl elmélkedni. Az Agrya sokat dolgozik azon, hogy a mezõgazdaságot a társadalom egésze felé forduló kommunikációval képviselje – ez leginkább a gazdák dolga, hiszen õk tudják leghitelesebben megmutatni saját magukat.A szövetség élen jár abban, hogy valós képet mutasson arról, mi egy gazdálkodó munkája, és hogy ez milyen életformát, illetve perspektívát jelent. Programjaik közül a Vidék Kaland Európa-szerte elismertté vált, s a közelmúltban az EB a legjobb kommunikációs programnak ítélte. Az Agrya legfontosabb célja, hogy egészséges szakmai együttmûködõ közösség jöjjön létre az agráriumon belül az õket jellemzõ bizalom–hitelesség–szakmaiság jegyében.

-Keresztes-