MENÜ

A napraforgó gyomirtásának aktualitásai

Oldalszám: 77
Hornyák Attila 2014.01.14.

Hazánkban a napraforgó a legfontosabb olajos növényünk. Az elmúlt években folyamatosan növekvõ vetésterület mellett 550–600 ezer hektár volt a vetett terület nagysága.

 

 

A napraforgó sikeres gyomirtásában az elsõ és legfontosabb lépés a vetésforgó tervezése, a tábla kiválasztása. A vegyszeres gyomirtás a kultúrnövényben elsõsorban a magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen irányul, mivel az évelõ gyomnövények ellen az elõveteményben, vagy annak tarlóján kell védekezni, mivel ott eredményes, továbbá ott a legolcsóbb! A napraforgó vegyszeres gyomirtása nagy körültekintést igénylõ feladat, mivel a napraforgó esetében már a vetõmagválasztásnál eldõl a gyomirtási technológiánk.A gyomirtási technológia megválasztásánál tisztában kell lennünk az engedélyezett növényvédelmi technológiákkal, gyomirtó szerekkel, továbbá a technológiák nyújtotta gyomirtási hatékonyságokkal, mivel vannak olyan gyomnövények, amelyek ellen a legnagyobb odafigyelés mellett sem tudunk tökéletes gyomirtó hatást elérni (ilyen például a parlagfû). A technológia kialakításánál a legfontosabb, hogy a lehetõ legnagyobb biztonságra törekedjünk, ami ebben az esetben is a gyommentes, alacsony gyomborítottság megteremtése, mégpedig úgy, hogy a napraforgó állományunkban ne okozzunk a gyomirtó szerekkel fitotoxikus tüneteket.

 AZ ALKALMAZHATÓ VEGYSZERES GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIÁKA hagyományos napraforgó vetõmagot vetett termelõknek a vetés utáni–kelés elõtti (preemergens) technológia nyújt lehetõséget, mivel ezen termelõk csak korlátozottan tudnak védekezni a kikelt napraforgó állományban (tehát posztemergensen) a kétszikû gyomnövények ellen.A vetés utáni–kelés elõtti (preemergens) technológiák megkövetelik az aprómorzsás, szármaradványoktól mentes magágykészítést, mivel csak így érhetõ el, hogy a gyomirtó szerek egyenletesen kerüljenek kijuttatásra, illetve ne kötõdjenek a hatóanyagok a szármaradványokra, mivel ezek a gyomirtás hatékonyságát csökkentik. Ezek után fontos az idõben (kezelés után két héten belül), és megfelelõ mennyiségben (10–15 mm, de a nehezebben oldódó hatóanyagok esetében a 25 mm) érkezõ csapadék. Ha ezek a feltételek megvalósulnak, akkor bízhatunk abban, hogy az elvetett napraforgó gyommentesen fog kelni, növekedni. Ha ezen alapvetõ kritériumok valamelyike csorbát szenved, akkor sajnos nem csak a napraforgónk fog kelni, hanem a gyomnövények is csírázásnak fognak indulni, és konkurenciát fognak jelenti a kultúrnövényünknek, amit meg kell szüntetni, mert ellenkezõ esetben a gyomnövények fognak uralkodni a táblában.Ebben nyújt lehetõséget a vegyszeres állománykezelés: a hagyományos fajtákat termesztõ gazdáknak a kétszikû gyomnövények ellen posztemergensen korlátozottabbak a lehetõségeik, mint a herbicidellenálló napraforgók esetében, mivel igen kevés az engedélyezett készítmény! Az egyszikû gyomnövények elleni védekezésben nincsen különbség a hagyományos és a herbicidellenálló napraforgók között!Megfelelõ géppark meglétekor, illetve tökéletesen elvégzett talajmunkát és vetést feltételezve, megemlíthetõ, a sorközmûvelõ kultivátorozás technológiája is, de ez a lehetõség csak kiegészítése lehet a vegyszeres gyomirtási technológiának, így csak erre alapozni nem lehet.

 A HERBICIDELLENÁLLÓ NAPRAFORGÓHIBRIDEK GYOMIRTÁSAAz elmúlt években jelentõs újítás volt a napraforgó termesztésében a herbicidellenálló napraforgóhibridek megjelenése, térhódítása! Ezen hibridek nemesítés útján váltak ellenállóvá az adott gyomirtó szer hatóanyagára, így nem genetikailag módosított (nem GMO-k!) napraforgókról van szó! Ezen hibridek lehetõvé tették a sikeresebb posztemergens kezelést a kétszikû gyomnövények ellen!Természetesen ezen herbicidellenálló napraforgóhibridek esetében is szükséges a preemergens, tehát a vetés után, kelés elõtti gyomirtási technológiák alkalmazása!Az imidazolinon-ellenálló hibridnél az imazamox hatóanyag használható posztemergensen. Itt több vetõmagnemesítõ-háznak van imidazolinon-ellenálló napraforgóhibridje, így a lehetõ legoptimálisabbat tudja minden termelõ kiválasztani a saját adottságait figyelembe véve. A tribenuron-metil-toleráns napraforgóhibridnél a tribenuron-metil használható posztemergensen. Ennél a technológiánál egy kézben van a napraforgóhibrid és az alkalmazható herbicid is!Természetesen a fent említett herbicidellenálló napraforgóhibridek csak a saját hatóanyagukra ellenállóak, így csak az azzal való posztemergens kezelést viselik el fitotoxikus tünet nélkül, továbbá ezen technológiák sem tudnak gyommentes napraforgó állományokat biztosítani, ha nem megfelelõ volt a napraforgó számára a táblakiválasztás (magas egyedszámban fordulnak elõ a területen évelõ gyomnövények, és/vagy parlagfû).A hagyományos napraforgónövények egyik hatóanyagot sem viselik el, így egy véletlenszerû permetezés következtében minden nem ellenálló napraforgó el fog pusztulni!Továbbá tudni kell azt is, hogy a következõ években megjelenõ árvakelés is az adott hatóanyagra ellenálló lesz (de a hatóanyagcsoportba tartozó más hatóanyagok esetében is egy csökkent gyomirtási hatékonyságot lehet megfigyelni), így ennek ismeretében kell megtervezni majd a következõ évek gyomirtási technológiáit is.

 A NAPRAFORGÓ ÁLLOMÁNYKEZELÉSE GRAMINICIDEKKEL AZ EGYSZIKÛ GYOMOK ELLENA napraforgó állománykezelésében az egyszikû gyomnövények elleni védekezési technológia teljes egészében megoldott, és a végrehajtásban nincsen különbség a hagyományos és a herbicidtoleráns hibridek között. Megfelelõen hatékonyak akkor tudunk lenni, ha a kezelés idõpontjában kellõ nagyságú levélfelülettel rendelkeznek az egyszikû gyomnövények.A kijuttatási dózisokat minden esetben a jelenlévõ gyomnövények ismeretében kell meghatározni, mivel az engedélyezett dózisok minimuma az egyéves gyomnövényekre vonatkozik, az évelõ egyszikû gyomnövények ellen az engedélyezett maximális dózist kell alkalmazni a megfelelõ hatékonyság érdekében!Összefoglalva elmondható, hogy a napraforgónál is rendelkezésére áll a teljes termesztési technológia, egyedül a kétszikû gyomnövényekkel erõsen fertõzött területeken van és lehetnek problémák a gyomirtás hatékonyságával! A nem hagyományos technológiák alkalmazása során rengeteg tapasztalattal gazdagodtak a termelõk, így a termelõk hibájából egyre kevesebb az okozott fitotoxikus tünet.

 Hornyák Attila, herbológus

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Balassagyarmat