MENÜ

MUNKAGÉPEK ÉS PÓTKOCSIK GUMIABRONCSAI

Oldalszám:
Antos Gábor 2014.01.17.

 

 

A mezõgazdasági munkagépek, pótkocsik és vontatmányok széles skálájú gumiabroncs-választékát együttesen implement abroncsoknak nevezzük. Ezeknek igen sok feltételt kell kielégítenie az üzemeltetés terén. Alapvetõen a teherbírást (terhelhetõséget), a talajon vagy az útfelületen való tapadást, a talaj-, illetve a gyepkímélést, nem utolsó sorban pedig az öntisztuló képességet kell kiemelni. Fontosabb használati értékek biztonsági szempontból a menetstabilitás (egyenesfutási és kanyarodási viselkedés), a menetbiztonság (fékút, kerékpánton maradás), a kormányozhatóság és a tartósság. Gazdaságossági szempontból ki kell emelni a futásteljesítményt (élettartam), a kis gördülési ellenállást (kevesebb üzemanyag-fogyasztás), a sérülékenységet és a felújíthatóságot. A kényelmi követelmények sorában a menetzaj (zajkeltõ hatás), rugózási tulajdonságok (kisebb dinamikus erõhatások) és a nyugodt futás (kiegyensúlyozottság, körkörösség), nem utolsó sorban pedig a szerelhetõség áll elõtérben.

Mint minden gumiabroncsnak, a mezõgazdasági munkagép abroncsoknak is négy fõ összetevõjét különböztetjük meg, ezek a gumi, a vegyi anyagok, a szövet és a fém. Mindegyik egy-egy speciális funkciót lát el, és együttesen adják a gumiabroncs tulajdonságát. A gumi alkotja a futófelületet és az oldalfalakat. Anyaga több összetevõbõl áll, legnagyobbrészt természetes és szintetikus kaucsukot, jelentõs mennyiségû kormot és szilikátot, olajat, olajszármazékokat, ként és egyéb kiegészítõket tartalmaz. Belülrõl a szilárdságát (a teherviselõ képességet) a vázszerkezet adja, amelyet gumírozott kordszövetrétegek alkotnak, körbefutó szövet- vagy acélbetétekkel. Az abroncs merev vázát pedig a nagy szakítószilárdságú, gumibevonatú acélszálakból álló peremek adják, ezek szorítják az abroncsot a keréktárcsához (felnihez).

A forgalomban lévõ gyártmányok jelentõs része még diagonál vázszerkezetû, de az ismertebb cégek készítenek már radiál vázszerkezettel is – elsõsorban a nagyobb méretekben – implement abroncsokat. A radiál abroncs elõnyei a diagonál abronccsal szemben a következõk:

- futófelülete (futója) merev, ezért jobban érintkezik a talajjal még kanyarodás közben is. Kedvezõbb az úttartása, kisebb a fékútja is,

- a merev futó miatt a mintázata nem torzul a talaj-, illetve az útfelülettel való érintkezéskor, kisebb a csúszás, csökken a kopás, nõ az élettartama (futóteljesítménye),

- a nagyobb felfekvõ felület miatt kisebb a talajra kifejtett felületi nyomás, ezáltal kisebb a tömörítõ hatása,

- lágy oldalfala felveszi a sugárirányú deformációkat, így kevésbé melegszik, és a kisebb deformációs munka miatt kisebb a gördülési ellenállása, jobb a rugózási tulajdonsága is,

- a merev futó következtében kanyarodásnál nagyobb oldalerõ ébred, jobb a kormányozhatósága és az iránytartása.

Az implement gumiabroncsok fõbb méretei és méretjelölésük alapvetõen megegyeznek a traktorabroncsokéval. A legfontosabb geometriai méreteit, az ajánlott keréktárcsákat, valamint a különbözõ belsõ levegõnyomásokhoz és haladási sebességekhez tartozó terhelhetõség adatait a gyártók katalógusai tartalmazzák.

A mezõgazdasági erõ- és munkagépek járószerkezeteinek, fõleg a gumiabroncsos kerekeknek a szántóföldi munkavégzés során a talajra gyakorolt elkerülhetetlen káros hatása a felszíni- és az altalaj tömörítése.

A taposási kár különösen a nedves talajban okoz komolyabb szerkezeti változást. A gumiabroncsok talajnyomását alapvetõen a belsõ levegõnyomás határozza meg, ha ez – figyelembe véve az abroncs terhelhetõségét – csökkenthetõ, a tömörítõ hatása enyhíthetõ. A fizikai törvényszerûségek alapján a közepes felszíni talajnyomás (pf) megközelítõleg azonos a gumiabroncs belsõ levegõnyomásával (pb). Hozzávetõleges kiszámítására esetünkben a pf=1,2.pb összefüggés használható. Agrotechnikai szempontból elõnyösnek minõsíthetõ a 0,5–0,8 bar belsõ levegõnyomás alkalmazása. Szilárd burkolatú úton, nagyobb sebesség esetén elsõsorban közlekedésbiztonsági szempontból általában 3,0–6,0 bar szükséges. A gyakorlatban nagyon kevesen csökkentik mind a traktoroknál, mind a munkagépeknél, pótkocsiknál a belsõ levegõnyomást, ha szilárd burkolatú útról rátérnek a földekre, és viszont. Emiatt jelentõs szántóföldjeinken a talajtömörödés elõidézése, amit tovább ront, hogy elmaradt a rendszeres altalajlazítás. A nagy össztömegû pótkocsik, tartálykocsik, szerves- és mûtrágyaszórók esetében a talajvédelemre tekintettel a körülményeknek megfelelõ helyes belsõ levegõnyomások alkalmazására egyre nagyobb figyelmet érdemes fordítani. Fõleg a munkagép gumiabroncsok belsõ levegõnyomásának vezetõfülkébõl történõ menet közbeni változtatására fejlesztették ki a központi levegõnyomás-szabályzókat, amelyek segítségével a mindenkori optimális belsõ nyomás az üzemeltetõ traktor levegõrendszerébõl beállítható, ellenõrizhetõ.

A nagy súlyú, nagyméretû munkagépekhez, vontatmányokhoz egyre nagyobb méretû gumiabroncsok szükségesek, amelyek kielégítik a talajkímélési, a teherhordozási, a stabilitási, a közúti közlekedési és a könnyebb vontatási igényeket. Erre a célra megfelelõ korszerû, nagyméretû, alacsony profilú implement gumiabroncsok fõbb mûszaki és agrotechnikai jellemzõi a következõk:

- nagy teherviselõ képesség,

- kis gördülési ellenállás,

- jó tapadás szilárd burkolatú úton,

- sekély keréknyom,

- stabil iránytartás lejtõs területen is,

- jó öntisztuló képesség,

- hosszú élettartam,

- költséghatékonyság.

Ezeknek a kritériumoknak megfelelõ gumiabroncsokat napjainkban elsõsorban a Michelin, az Alliance, a Trelleborg és a Vredestein cégek gyártanak nagy számban különféle mintázattal, diagonál és radiál kivitelben. Megemlíthetõ még a Nokian, a Continental és a Mitas is. A különbözõ márkák tulajdonságait szántóföldi és közúti vontatási, illetve tartósüzemi vizsgálatokban lehet összemérni. Különbözõ szélességû, alacsony profilú, nagy átmérõjû diagonál és radiál implement gumiabroncsok tesztelése során megállapították, hogy a keskenyebb abroncsnak a radiál szerkezet és az alacsonyabb belsõ levegõnyomás következtében viszonylag nagy a teljes felfekvési felülete, de különösen a bordák felfekvése, így kevésbé deformálja a talajfelszínt. A kisebb besüllyedés (a sekélyebb keréknyom) miatt kisebb a gördülési ellenállása, ezáltal kevesebb a vonóerõ-szükséglete is a diagonál szerkezetûekhez viszonyítva.

Egy tartósüzemi vizsgálatban az Alliance 750/45 R 26,5 I-380, a Vredestein 700/50 R 26,5 Flotation Pro és a Trelleborg 680/55 R 26,5 Twin-Radial méretû és profilú abroncsokat hasonlítottak össze szántóföldön. A 27 t össztömegû, háromtengelyes szervestrágya-szórókra felszerelt tesztabroncsok tartósüzemi megfigyelése 950–1400 üzemórát tett ki. A szántóföldi és a közúti használat aránya 50–50% körül alakult. Ennek során a Vredestein abroncs futófelület-kopása 12%, az Alliance abroncsé 28%, míg a Trelleborgé 35% volt. Mérték az üzemanyag-fogyasztást és vizsgálták az abroncsok öntisztuló képességét is. Az 500 üzemórás megfigyelés alatt a Vredestein abronccsal szerelt kocsival egy 260 LE-s traktor több üzemanyagot használt fel, mint a Trelleborg abroncsos változat. Egyébként más mérések is bizonyították az üzemanyag-megtakarítás lehetõségét a helyes belsõ levegõnyomás alkalmazásával. Egy elsõ tengelyen 600/65 R34, hátsó tengelyen 710/70 R42 méretû traktorabroncsokkal rendelkezõ 310 LE-s traktor és egy 21 t össztömegû, 600/55 R26,5 méretû implement abroncsokkal szerelt tandemkerekes pótkocsi gépkapcsolás közúti és nedves talajon történt vizsgálata során mért eredményei azt mutatták, hogy a pótkocsiabroncsok alacsonyabb belsõ nyomással (4,0 helyett 2,0 bar) közúton 17%-kal több, míg a szántóföldön 36%-kal kevesebb gázolajat fogyasztottak.

 

 


 

Korszerû radiál-szerkezetû munkagépabroncsok

 

 

 

Az új fejlesztésû implement gumiabroncsok erõsített, rugalmas vázszerkezetüknél, nagy légterüknél és különleges mintázatuknál fogva a hagyományos abroncsokhoz képest viszonylag kisebb belsõ levegõnyomással üzemelhetnek a szántóföldön, így sekélyebb nyomot hagynak, ezáltal kisebb a gördülési ellenállásuk, de a talajtömörítõ hatásuk is. Kiváló az öntisztulásuk, jobb a terepjáró képességük, közúton pedig nagyobb (60–80 km/h) sebességgel használhatók, és alacsonyabb a zajkeltõ hatásuk.

A különbözõ mezõgazdasági munkagépekhez, pótkocsikhoz és speciális vontatmányokhoz a gumiabroncs kiválasztása a fentiekbõl adódóan kompromisszumot jelent a talajnyomás, az üzemeltetési biztonság, a komfort és a vontatási teljesítményigény között. A nagy összsúlyú vontatmányokhoz nagy külsõ átmérõjû abroncsokat érdemes használni a könnyebb vontatás és a nagyobb felfekvõ felület elérése miatt. Kerülni kell azonban a magas oldalfalú abroncsokat a nagyobb haladási sebességnél jelentkezõ oldalirányú kilengés csökkentése érdekében. Az alacsony profilú, széles gumiabroncsok pedig a nagyobb teherviselést teszik lehetõvé. Számos más feltételt is figyelembe kell még venni a hatékony üzemeltetéshez. A nagyméretû traktor- és kombájnabroncsok mellett érdemes egyre nagyobb figyelmet fordítani a korszerû munkagép és pótkocsi gumiabroncsokra is. Az ismert gyártók palettáján minden igényre van megoldás, amelyek közül a legmegfelelõbb megvásárlásához érdemes szakemberhez fordulni.

 

Antos Gábor