MENÜ

Éled a határ - Hogyan készüljünk a szezon kezdetére?

Oldalszám: 101
Koszorus Gábor 2014.01.14.

A tavasz közeledtével minden gazdálkodó egyre gyakrabban pillant rá gépeire a telepen. Körmünkre ég lassan a téli hónapok alatt elmaradt javítások, apróbb karbantartások. Rövid cikkünkkel pár szemmel látható problémára keresünk hasznos és használható megoldásokat.

 

 

A magyar mezõgazdaságban, csakúgy, mint máshol, nagy mennyiségû hajtott munkagép található. Ezen munkagépek átlagéletkora esetenként magas, és általában a meghajtásukra használt kardántengelyek is hasonló korúak. Ezek a kardántengelyek a használat során szerkezetileg gyakran megsérülnek. A sérüléseket a kialakulásuk szempontjából három csoportba sorolhatjuk:

 

A TERMÉSZETES KOPÁS OKOZTA SÉRÜLÉSEK

- A kardánkeresztek kopása (tengelyirányú mozgás érezhetõ a kardánkeresztnél).

- A csúszóprofilok kopása (kardánfelek profiljai radiális irányban mozognak egymáshoz képest).

- A csatlakozóvillák belsõ felületén kialakított bordák kopása.

- A mûanyag védõburkolat elöregedés miatti törése.

- A nyomatékhatárolók biztonsági elemeinek kopása (dörzstárcsa kopása).

- A szabadonfutó hajtásátvivõ elemeinek kopása.

 

A KÜLSÕ BEHATÁSOK OKOZTA SÉRÜLÉSEK

A TÚLTERHELÉSBÕL ADÓDÓ SÉRÜLÉSEK:- A kardánkereszt törése.

- A csúszóprofilok elcsavarodása.

- A csatlakozóvillák belsõ felületén kialakított bordák elcsavarodása.

- A csatlakozóvillák törése.

- A nyomatékhatároló biztonsági elemeinek gyors kopása (a nyomatékhatároló külsõ felülete is „megéghet”, elszínezõdhet).

- A szabadonfutó hajtásátvivõ elemeinek törése, vagy gyors kopása.

AZ EGYÉB KÜLSÕ HATÁS OKOZTA SÉRÜLÉSEK:- A kardántengely csúszóprofiljainak elhajlása.

- A védõburkolatok törése.

- A biztonsági berendezések mûködésének mechanikus akadályozása (a nyomatékhatároló lehegesztése).

 

A KARBANTARTÁS HIÁNYÁBÓL ADÓDÓ SÉRÜLÉSEK

- A kardánkeresztek túlhevülésébõl származó sérülések (a porvédõ hiánya, tûgörgõk sérülése).

- A csúszóprofilok berágódása, túlzott kopása.

- A szabadonfutó hajtásátvivõ elemeinek túlzott kopása, letapadása.

- A védõburkolat csapágyazásának sérülése, extrém esetben megolvadása.

A hajtott munkagépek sérült kardántengellyel való üzemeltetése balesetveszélyes! Ha a kardántengelyekrõl a védõburkolatok részben vagy teljesen hiányoznak, ez súlyos, esetenként halálos munkahelyi balesetet okozhatnak. A felügyeleti szervek munkatársai évrõl évre mind több mezõgazdasági vállalkozásnál végeznek ellenõrzéseket, és a kardántengelyek munkabiztonsági elemeinek (védõburkolatok) meglétét fokozottan ellenõrzik.

 

 


A kardántengely felújítása (fotó: Axiál Kft.)

 

Ma már létezik professzionális kardántengely szervizhálózat az országban, mely vállalja a részükre eljuttatott, bármely gyártmányú kardántengelyek javítását, felújítását. Fontos megjegyeznünk, hogy a különbözõ kardántengelyek esetében nem csak a hiányzó burkolatok pótlása kivitelezhetõ. A tengelyek felújítása is viszonylag gyorsan megoldható a különbözõ alkatrészek cseréjével, hiszen a leginkább elterjedt típusokhoz a fõbb alkotóelemek nagy része megtalálható a hazai szervizekben.

A szakszerû javítás minõségére garancia az ott dolgozó szakemberek magas szintû szakmai hozzáértése, folyamatos képzése valamint a szervizmûhely speciális felszereltsége.

Bizonyíthatóan az ilyen állapotfelmérésen alapuló javítások kivétel nélkül minden esetben árelõnyt, megtakarítást biztosítanak, nem beszélve az élettartam növelésérõl, illetve a biztonságos üzemelésrõl.

A téma mindig aktuális, de a tavaszi szezon elõtt kifejezetten az. Most még van idõ, hogy átnézessük a hajtóelemeket, és gazdaságosan javíttassunk. Most még van lehetõségünk felkészülni, hiszen a gépek még állnak, a javítási idõ még nem okoz kiesést.

 

NA ÉS MI A HELYZET A HIDRAULIKUS ELEMEKKEL?

Kaphatunk hasonlóan jó szolgáltatást a piacon, elérhetõ árszintekkel? A válasz: igen! Ebben az esetben is, ha nem indokolt, nem kell az újat választanunk. Sõt, találhatunk az országban olyan alkatrészre és üzemeltetési háttértámogatásra szakosodott céget, aki egy kézbõl bármelyik igényekre tud megoldást kínálni.

A kérdésre, hogy melyek a leggyakoribb problémák, amelyek a hó alól elõkerülnek, az alábbiakban igyekszünk válaszokat adni.

Legelõször a hidraulika munkahengerek azok, melyeket az idõ vasfoga rágni kezd. Szivárgások és mechanikai sérülések egyaránt elõfordulnak üzemeltetési oldalon. A tapasztalat az, hogy a tavaszi szezonban jelentõs az igény az ilyen jellegû javíttatásokra. Itt jegyezném meg, hogy ezek nem csak munkagépeink esetében fontosak, hanem pótkocsik tekintetében is.

A javítások módja széles körû lehet:

- egyszerû tömítéscsere,

- csatlakozórészek cseréje (golyós szem, villa),

- munkahenger szár cseréje,

- külsõ köpeny csere vagy javítás.

A megoldás módja mindig az igények, a terhelési viszonyok, az alkalmazási hely és a hidraulika henger állapotának függvénye. Ezért szinte minden egyes ilyen javítás egyedi ügylet, különbözõ áron. Éppen ezért ilyenkor mindenképpen érdemes ajánlatot kérni a javításra. Így pontos választ kaphatunk, hogy az adott problémát milyen módon, és milyen árszinten tudják megoldani. Ezek után könnyebb eldönteni, hogy szükség van-e az újra, vagy maradhat a javított régi.

És ha már a hidraulika hengereink rendben vannak, vessünk egy pillantást a tömlõkre is.

A tömlõk szintén javíthatóak, egyes részeik cserélhetõek, toldhatóak. Persze ez itt is az állapot függvényei, de végsõ esetben még mindig ott az azonnali gyártás lehetõsége, mely gyors, rugalmas, és árban is elfogadható megoldás a hazai piacon. A tömlõk védelmérõl sokan elfelejtenek gondoskodni, pedig egy tömlõvédõ spirál az adott alkalmazáskor megvédi a tömlõnket az idõ elõtti megkopástól.

A csatlakozópontokat se hagyjuk figyelmen kívül. A szezon indítása elõtt ellenõrizzük ezek tömítettségét, szükség esetén gondoskodjunk a cserékrõl, és lássuk el ezen elemeket a méretre kialakított porvédõkkel, melyek meggátolják a szennyezõdések rendszerbe való bekerülését.

Még egy fontos mozzanat, melyre kiemelten fordítsunk figyelmet. Amennyiben a rendszerben lévõ olajat cseréljük, minden esetben gondoskodjunk a rendszer (tartály) tisztításáról, de a szûrõk cseréjérõl feltétlenül.

 

Koszorus Gábor