MENÜ

Útjára indították - Az év magyar mezõgépe - díjat

Oldalszám: 97
2014.01.17.

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Mezõgépipari Szakosztálya és a VM Mezõgazdasági Gépkísérleti Intézet (VM MGI) közös szervezésében a 31. AGROmahEXPO és a 3. AgrárgépShow keretein belül tartotta meg „A hazai mezõgépgyártás jövõje” elnevezésû szakmai konferenciát.

 

A szabad részvételt biztosító rendezvényen elsõsorban a hazai gépgyártók képviselõi, az ágazatban érintett szakemberek és sajtó munkatársai tették tiszteletüket. A konferencia szakmai programjában külön szerep jutott „Az év magyar mezõgépe 2013.” innovációs díj átadásának. A díjat hagyományteremtõ céllal hívta életre a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Mezõgépipari Szakosztálya és a Magyar Mezõgazdaság Kft. a hazai mezõgépipar termékfejlesztési eredményeinek szakmai és erkölcsi elismerésére. Döntésük alapján a díjat évi egy alkalommal mindig a legrangosabb hazai mezõgazdasági kiállításon adják át. Jelen esetben egy hattagú, a szakmai berkekbõl ismert bíráló bizottság szemlélte meg a kiállításon résztvevõ 28 hazai mezõgépgyártó újdonságait. A meghatározott kritériumokat figyelembe véve elõször mintegy tíz, végül három, a Farmgép Kft. Gem-Trak 4200 szántóföldi permetezõje, a Linamar Nyrt. Oros Cornado 16 634 kukoricacsõ-törõ adaptere és a Kühne Zrt. KRT-6 kompakt tárcsája maradt fenn a rostán. Ezek közül a zsûri döntése alapján az utóbbit találták leginkább elismerésre méltónak. A díjat Süli Csaba, a Kühne Mezõgazdasági Gépgyár Zrt. vezérigazgatója vette át.

 

 


Süli Csaba (középen) veszi át a díjat Kiss Pétertõl,

a GTE Mg. Szo. elnökétõl (jobbról)

 

A konferencia programját Dr. Kiss Péter üdvözlõ szavait követõen Lõrincz László, a Mezõgépgyártók Országos Szövetségének elnöke kezdte meg elõadásával, aki ismertette a hazai mezõgépgyártás helyzetét és eredményeit. Érdekes elõadás hangzott el a magyarországi mezõgépgyártás világban betöltött helyérõl, amelyet Dr. Hajdú József, az OBEKK mûszaki igazgatója prezentált, majd a résztvevõk Dr. Fenyvesi László (VM MGI) fõigazgató közremûködésének köszönhetõen képet kaptak a hazai mezõgépipar hosszú távú fejlesztési koncepciójáról. Süli Csaba a Kühne Zrt. fejlesztési stratégiájáról és az új gyártmányokról, míg Csanádi Tamás fejlesztési igazgató a Claas Hungária Kft. Fejlesztési Központjának a Claas mezõgép-fejlesztési hálózatában betöltött szerepérõl tájékoztatta az érdeklõdõket.

 -sm-