MENÜ

Cél a több termés indukálta több jövedelem - XIX. DuPont növényvédelmi konferencia

Oldalszám: 34-35
2014.01.20.

A DuPont világcég mezõgazdasági termékeket gyártó üzletága többek között a növényvédõ szerek széles skáláját kínálja a termelõk számára mind a szántóföldi, mind pedig a szõlõ-, zöldség- és gyümölcskultúrákban. A tavalyi évben összesen 1,9 milliárd dollárt fordított a cég kutatás-fejlesztésre, ennek az összegnek mintegy 61%-át a növényvédõ szer és vetõmag kutatásokba invesztálták.

 

Január elsõ felében – immár tizenkilencedik alkalommal – az ország hét városában, Debrecenben, Pécsett, Gyöngyösön, Siófokon, Kecskeméten, Gyõrben és Orosházán került megrendezésre a mintegy ezerötszáz érdeklõdõt megmozgató hagyományos, évindító növényvédelmi konferenciasorozatuk.

 

A Principal® családA 2012-es évben rekordszintre emelkedett a hazai kukorica vetésterület, a DuPont is rekordot döntött, a két év alatt mintegy 60%-os emelkedést könyvelhetett el a kukorica gyomirtó szer eladásában. Az öttagú Principal® család szerepe e szép eredmény elérésében vitathatatlan volt.A család alapterméke a Principal®, mely a rimszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagok kombinációjának köszönhetõen kiválóan hat a magról kelõ és évelõ egyszikû gyomnövények ellen, mint pl. a kakaslábfû, köles, fenyércirok.A család tagjait mindössze a kétszikû gyomok elleni hatékonyságuk különbözteti meg egymástól, az egyszikû gyomok elpusztítását az összes csomagban a teljes dózisban megtalálható Principal® végzi.

 A Principal® Gold csomag olyan területre ajánlott, ahol az egyszikû gyomnövények mellett olyan magról kelõ kétszikû fajokkal találkozunk, mint pl. a parlagfû, a csattanó maszlag, a fehér libatop, vagy a keserûfû fajok. A csomag a Principal® mellett a Successor T* (petoxamid + terbutilazin) herbicidet tartalmazza, ennek köszönhetõen tartamhatással is rendelkezik. A kijuttatás ideje a kukorica 4–5 leveles állapota.A Principal® Plus egy dikambával „felturbózott” Principal®, így az egyszikûeken túl magról kelõ és évelõ kétszikûek ellen is alkalmazható. A készítmény javasolt felhasználási ideje gyomosodástól függõen a kukorica 3-7 leveles állapota.

 


 

A Principal® Plus kezelés látványos hatása, Kõröstarcsa, 2012. május 31.

 

 

 A Principal® Plus Gold csomagban öt hatóanyag ereje egyesül a kukorica tökéletes posztemergens gyommentesítése érdekében. A 10 hektár kezelésére összeállított kereskedelmi gyomirtó szer csomagban a Principal® Plus normál dózisa hektáronként 1 liter Successor T*-vel került kiegészítésre. Ez a teljes hatásspektrumú technológia lehetõvé teszi a nehezen irtható (pl. mezei acat, csattanó maszlag), vagy már túlfejlett gyomok elleni védekezést is.

 

 


 

14 napos Principal® Plus Gold kezelés tünete, Merenye, 2012. június 14.

 

 Az Arigo™ Pack a Principal® mellett a mezotrion hatóanyagot tartalmazza. Ez egy olyan megoldás, amely jó gyomirtó hatást és rugalmas kijuttatási idõszakot nyújt a kukorica gyomirtásában, hatékonyabb a fûféle és az általános magról kelõ kétszikû gyomnövények ellen, egyszerû, egymenetes gyomirtást téve lehetõvé. A 4 hektáros csomagokba szerelt kombinációt olyan helyekre javasolja a gyártó, ahol az egyszikû gyomfajokon túl a magról kelõ kétszikûek jellemzõek. Olyan fajok ellen is biztos hatásra számíthatunk, mint a selyemmályva, szerbtövisek, csattanó maszlag, árvakelésû napraforgó. Elsõsorban a kora-, közép posztemergens idõszakra célszerû idõzíteni a kezelést, a kukorica 2–5 leveles állapotában.Az a gazdálkodó, aki a Principal® Gold, a Principal® Plus, a Principal® Plus Gold és az Arigo™ Pack gyomirtó szerekre vonatkozó vásárlási igényét legkésõbb 2013. március 8-ig jelzi kereskedõjénél, a listaárból jelentõs kedvezményt kap!

 

A kukorica kártevõkrõlNem lehet szó nélkül elmenni a kukorica kártevõk 2012. évi nagymértékû kártétele mellett.Dr. Keszthelyi Sándor elõadásából kiderült, hogy a gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly – felülmúlva a korábbi évek tapasztalatait – 2012-ben tömegesen rajzott, amely egyértelmûen a klímahatással hozható összefüggésbe. A gyapottok bagolylepke lárvafejlõdésének idõszaka 2012-ben egybeesett a kukorica csõérési idõszakával, ezzel magyarázhatóak a drasztikus kártételek. Intenzív kukoricában a kialakult kártétel mértéke és súlyossága egyértelmûen indokolttá tette a védekezést akár csemege, akár vetõmag-elõállító kukoricaállományban. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy ezek a védekezések csak idõzítetten, a rajzáscsúcsot megelõzõ egy héttel elvégezve voltak hatásosak. Extenzív kukoricában is a kárképek indokolttá tették volna a védekezési elemek beiktatását, azonban Magyarországon ez nem elterjedt technológia még. Egyedül az amerikai kukoricabogár elleni védekezéstõl várható a lepkekártevõk egyidejû irtása is, viszont az elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy a károsítók rajzáscsúcsa csak kivételes helyzetekben esik egybe, ezért a védekezés hatásossága megkérdõjelezhetõ.A 2012-es évi jelentõs mértékû kukoricamoly kártételek az országban több helyen is felülmúlták a 40–50%-os állomány-fertõzöttségi szintet. Ekkora mértékû kár estén a DuPont szakembere által felvázolt táblázat szerint a termésveszteség mértéke már 15% felett volt. E kártétel és az ebbõl adódó termésveszteség, illetve jövedelemkiesés kiküszöbölésére a DuPont a Steward®30 DF nevû készítményét ajánlja kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke elleni védekezésre, melyet a lepkék rajzását alapul véve a tojásrakás idején és a fiatal lárvák megjelenésekor célszerû kijuttatni. A táblázatra visszatérve, a fent említett 15%-os termésveszteséget, ha összevetjük a Steward® 30DF szer- és kijuttatás költségével, 33 500 Ft többletjövedelmet tudunk realizálni.

 

 


 

Kukorica moly fertõzés tünete, Jászkarajenõ, 2012.június 20.

 

 Acanto® Plus napraforgóban: …nemcsak a nevében plusz2012-ben a napraforgó vetésterülete 61 700 hektár volt, e területrõl 2 t/ha átlagtermést takarítottak be a gazdák. Az összterület mindössze 40–50%-án végeztek gombaölõszeres kezelést, ez az arány igen kevés ahhoz képest, hogy a gombaölõszeres kezelés köztudottan nagyon jó befektetésnek bizonyul.Ezt támasztja alá a cég 16 évre visszanyúló kísérletsorozata is, mely azt hivatott vizsgálni, hogy egy egyszeres gombaölõszeres kezelés mennyi plusztermést, ezáltal mennyi többletbevételt eredményezhet. Az eredmény megdöbbentõ, hiszen még száraz évben is terméstöbbletet eredményezett a gombaölõ szer használata, a terményárak mozgásának figyelembe vételével, mintegy 30 000 Ft-os többletjövedelmet realizáltak hektáronként a 16 év átlagában.Az Acanto® Plus nevû készítményük lehetõvé teszi, hogy a fungicides védekezést még intenzívebb termesztéstechnológiával lehessen ötvözni.E nagy hatékonyságú, 2 hatóanyagot tartalmazó, eltérõ hatásmechanizmusú, szisztémikus gombaölõ szer preventív (megelõzõ) és kuratív (gyógyító) hatással rendelkezik számos gombabetegség ellen.

 

 


 

 

 A pikoxistrobin hatóanyag különleges módon fejti ki gombaölõ hatását a már meglévõ és új hajtásokon is. Nincs másik ilyen strobilurin molekula az alábbi tulajdonságok kombinációjával: szisztemikus és transzlamináris mozgás a növényben, a levegõben történõ újraeloszlás, valamint diffúzió az epidermisz viaszrétegében. Ezen tulajdonságoknak a kombinációja ad egyenletes és egységes védelmet a kezelt növénynek, amely védelem hosszú ideig fennmarad, a korai intenzív növekedési szakaszban is. A ciprokonazol hatóanyag a gombasejt ergoszterol bioszintézisét gátolja. Hatására a gombák sejtmembránjának fontos összetevõje – az ergoszterol – hiányában a kórokozó elpusztul.A két hatóanyag összhangja eredményezi a hosszan tartó gyógyító és megelõzõ hatást a kórokozók ellen. Az Acanto® Plus-t fertõzésveszély fennállása esetén preventív jelleggel, legkésõbb az elsõ tünetek megjelenésekor célszerû kijuttatni.A kiértékelt terméseredményekbõl láthattuk, hogy egy kezeletlen területhez képest e száraz évjáratban is 1 t/ha terméstöbbletet eredményezett a gombaölõ szer használata. Itt igazolódik be az az állítás, miszerint az Acanto® Plus a kedvezõ élettani mellékhatásának köszönhetõen, nemcsak a nevében plusz!

 Wirtuoz™Kalászos gabonából a piac a nagy volument és a homogén minõséget keresi, ezért a termelõnek arra kell törekednie, hogy olyan eszközöket alkalmazzon, melyek a termés minõségét és mennyiségét egyaránt képes biztosítani.A fungicid felhasználás mértéke tükrözi, hogy a fuzáriózis a legfontosabbnak tartott betegség kalászosban. Számos európai vizsgálat igazolja, hogy a fungicidhasználat termésreakciója jelentõs, mértéke 0,5–2,5 tonna között változik.2013-ban debütál gabonában a DuPont frissen engedélyt kapott gombaölõ szere, a Wirtuoz™ 52EC, mely egyedi összetételének köszönhetõen igazoltan képes a minõség és a hozam növelésére azáltal, hogy megvédi termésünket a gombabetegségek okozta veszteségektõl.

 

 


 

 A preventív és kuratív hatással rendelkezõ készítmény három eltérõ hatásmechanizmusú hatóanyag tudását hordozza magában. A tebukonazol a gombasejt ergoszterol szintézisét, a prokloráz a gombasejt mitokondriális membránrendszerét károsítja, a proquinazid a gombaspórák csírázását gátolja, valamint aktiválja a kultúrnövény fertõzéssel szembeni védekezõrendszerét. A készítmény akkor a leghatékonyabb, ha a betegségek kialakulását megelõzõen, vagy a fertõzés korai stádiumában kerül kijuttatásra. A három hatóanyag egyesülõ hatásának köszönhetõen a gabonafélék valamennyi számottevõ gombabetegsége ellen kiválóan hat, ezek közül mégis kiemelendõ a fuzáriózis és a vörösrozsda.

 -ga-™ az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve

* A Successor T a Staehler márkaneve