MENÜ

Az õszi káposztarepce tavaszi gyomirtására

Oldalszám: 75
Hornyák Attila 2014.01.17.

2013 tavasza az eddigi tapasztalatok, ismeretek birtokában vélhetõen jobb lesz, mint az elõzõ két-három év tavasza. Az õsz megfelelõ volt a repce számára, a hiányzó csapadék nagy részét pótolta a természet, és a téli csapadék mennyiségére sem lehet panasz. Ami egy kissé aggodalomra adhat okot, hogy a tél a cikk írásakor a hidegebb arcát mutatja, és a hó, a havas esõ, ónos esõ, az esõ felváltva hullik a területekre.

 

 

 

 

 

Felkészülés az õszi káposztarepce tavaszi vegyszeres gyomirtására2013 tavaszán elõreláthatóan homogén repcetáblákat lehet majd találni a szántóterületeken, mivel az õsz során a repce fejlõdése optimálisnak volt mondható.Az elõzõ évek szárazságait követõen az idei évben számítani kell arra, hogy a nedves talajokból a tavasz érkezésével több olyan gyommag is ki fog csírázni, amelyek az elõzõ két év száraz idõjárása miatt nem keltek ki. Ennek tudatában még inkább fontos lesz a gyomnövények felismerése, a fontossági sorrend felállítása, annak érdekében, hogy a gyomirtások tervezése, a gyomirtószer-választás optimális legyen.Ehhez a munkához a csírázó, kelõ gyomnövényeket fel kell tudni ismerni (tyúkhúr, pásztortáska, árvacsalán-félék, veronika-félék, ragadós galaj, nagy széltippan, pipacs, árvácska-félék, pipitér-félék, sebforrasztó zsombor, parlagi ecsetpázsit, ebszikfû, repcsényretek, libatop-félék, disznóparéj-félék, parlagfû, tarackbúza, mezei acat, apró szulák), mégpedig a korai fenológiai stádiumban, tehát csírázást-kelést követõen, szik-2 leveles fenológiában.Ki kell tudni választani az engedélyezett gyomirtó szerek közül a számunkra megfelelõ készítményt. A kiválasztáshoz segítséget nyújt a készítmény engedélyokirata (www.nebih.gov.hu). A kiválasztott készítményt az engedélyezett módon kell kijuttatni. Fontos betartani a gyomnövények fenológiájára vonatkozó elõírásokat is, mivel a készítmények akkor tudnak hatékonyak lenni, ha optimális idõpontban kerülnek kijuttatásra.

 

Tavasszal posztemergensen felhasználható gyomirtó szer hatóanyagok (referenciakészítmények) ismertetése

 A kétszikû gyomnövények ellen engedélyezett herbicidek: A klopiralid hatóanyagú (Cliophar 300 SL, Lontrel 300) készítményeket a repce virágbimbóinak megjelenéséig lehet felhasználni. Kiváló a hatékonyság a kezeléskor négyleveles székfû-félék, pipitér fajok, parlagfû, keserûfüvek, árvakelésû napraforgó és a tõlevélrózsás állapotban lévõ mezei acat ellen. A készítmények nem ajánlhatóak abban az esetben, ha a kétszikû gyomok közül jelen van(nak) a keresztes virágúak családjába tartozó gyomnövények, a ragadós galaj, a veronika-félék, a libaparéj-félék, mivel ezen hatóanyag a fent felsorolt gyomnövények ellen nem nyújt megfelelõ védelmet.A klopiralid + pikloram hatóanyagokat tartalmazó gyomirtó szer (Galera) gyomspektrumában bõvülés tapasztalható, mivel ez a készítmény már bevethetõ a galaj ellen, továbbá közepesen hatékony a libaparéj-félék ellen. A kijuttatás végsõ idõpontja a repce virágbimbóinak megjelenése.A klopiralid + pikloram + aminopiralid hatóanyagokat tartalmazó készítmény (Ikarus) a legszélesebb gyomirtó spektrummal rendelkezik. A repcében megjelenõ kétszikû gyomnövények szinte mindegyikét megfelelõ hatékonysággal irtja. A kijuttatást a repce szárba indulásáig lehet végrehajtani.

 

A magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen használható készítmény: A metazaklór + dimetenamid-P hatóanyagokat tartalmazó Springbok herbicid. Ezen készítményt tavasszal is bevethetjük a gyomnövények ellen, mivel nem csak õszi kijuttatásra van engedélyokirata, hanem tavaszi kijuttatásra is, a magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen. A kijuttatást a repce 6–8 leveles fenológiájáig lehet végrehajtani, a kétszikûek – zömmel szik – 2–4 leveles, az egyszikûek 1–3 leveles fejlettségénél.

Az engedélyezett szelektív egyszikûirtó hatóanyagok (referenciakészítmények)A tavaszi posztemergens gyomirtásokban a magról kelõ és az évelõ egyszikû gyomnövények ellen is tudunk védekezni, mégpedig a szelektív egyszikûirtók alkalmazásával. Általánosságban elmondható, hogy a kijuttatni kívánt dózist minden esetben külön meg kell határozni, mivel a gyomok fejlettsége és az életforma befolyással van a dózisra! Az engedélyezett legalacsonyabb dózis a 2–4 leveles magról kelõ gyomnövényekre vonatkozik. Ha ennél fejlettebbek az egyszikû gyomnövények, sõt évelõ gyomnövények ellen is próbálunk védekezni, akkor az engedélyezett legmagasabb dózist szükséges alkalmazni! Fontos azt is tudni, hogy jelenleg a legtöbb szelektív egyszikûirtó készítmény csak önmagában juttatható ki, tehát semmi esetre sem szabad kombinációban, vagy egyéb más kémiai növényvédõ szerrel egy menetben kijuttatni (a kivételekrõl az engedélyokiratban, illetve a termék címkéjén lehet olvasni)! Fontos, hogy a megfelelõ gyomirtó hatás érdekében az egyszikû gyomnövények a kezeléskor 10–20 cm magasak legyenek, mivel ebben a fenológiában van akkora a növényfelület az egyszikû gyomnövényeken, hogy a kijuttatott hatóanyag megfelelõ mennyiségben tud a gyomnövényekre jutni! Az engedélyezett hatóanyagok, referenciakészítmények nevei: propaquizafop (Agil 100 EC, Paladin), cikloxidim (Focus Ultra), fluazifop-P-butil (Fusilade Forte), quizalofop-P-tefuril (Pantera 40 EC), kletodim (Select Super), quizalofop-P-etil (Leopard 5 EC, Targa Super).Összefoglalva elmondható, hogy a tavaszi gyomirtásokhoz szükséges hatóanyagok, készítmények rendelkezésre állnak, így az alacsony gyomborítottság biztosítható. A felhasználók a tavasz során hozott megfelelõ döntéseik után bizakodva várhatják a betakarítást, majd okkal reménykedhetnek a nyereséges évben.

 Hornyák Attila, herbológus

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága