MENÜ

Goal duplo - 3 mázsa plusztermés

Oldalszám: 54
2014.01.20.

Napjainkban a napraforgó termõterületének nagy részén a herbicidtoleráns hibrideket termesztik. Piaci részesedésük eléri a 60–70%-ot. Ezeken a területeken olyan gyomirtó szereket használhatunk, amelyek hatékonysága több gyomnövény ellen jobb, mint a hagyományos (preemergens) készítményeké. Az elmúlt évek szélsõséges idõjárása azonban rámutatott arra, hogy az állománykezeléseknek is vannak hiányosságai. Melyek ezek?

 

 

A posztemergens kezelések optimális ideje a gyomok 2–4 leveles állapota. A fejlettebb gyomnövények ellen a hatékonyság csökken. Gyakori eset, hogy a területen elõforduló gyomok eltérõ fejlettségûek, pl. a fehér libatop gyakran 2 és 10 leveles állapotban is jelen van. Száraz idõben a levelek viaszrétege úgy megvastagszik, hogy azt a gyomirtó szerek hatóanyagai csak kis hatékonysággal tudják átjárni. Ez szintén csökkenti a posztemergens kezelések hatékonyságát.A fenti okok miatt az állománykezelés idõzítése nagyon fontos, csapadékos idõben azonban ez gyakran nehezen valósítható meg. Például egy több napos esõ miatt nem tudunk a területre permetezõgéppel rámenni. Ez a néhány napos késés a felülkezelések hatékonyságának csökkenését okozza.Az állománykezelésnél használt gyomirtók nem rendelkeznek tartamhatással, ezért a permetezést követõen hulló csapadék hatására a gyomok újból kelnek. Ennek következtében az állomány „begyomosodik”. A gyomok vizet és tápanyagot vonnak el a kultúrnövénytõl, ami termésveszteséget okoz. A napraforgó betakarításáig ráadásul magot hoznak, és a talaj gyommagkészletét növelik, ami a következõ évek gyomirtási költségét növeli meg.

 Hogyan tudjuk a fenti kockázatokat/veszteségeket a minimális szintre csökkenteni?A megoldás: alapkezelés Goal duplo™-val!A készítmény hatóanyaga száraz idõjárásban is hatékony, mivel a talaj felszínén vízoldhatatlan filmréteget képez, amivel érintkezve a kelõ gyomok elpusztulnak. Ha a terület elegendõ mennyiségû csapadékot kap, és a gyomok gyorsan és egyöntetûen kelnek, akkor az alapkezelés teljesen megoldhatja a kétszikû gyomok problémáját.Ha a Goal duplo mellé valamilyen egyszikûirtó partnert is adunk, akkor – gyomviszonyoktól függõen – nincs szükség a felülkezelésre. A termékek hosszú tartamhatása miatt nincs kései gyomosodás (utókelés), ezért nincs termésveszteség sem.

 


 

A jobb oldali terület csak állománykezelést, a bal oldali terület

ezenfelül Goal duplo alapkezelést is kapott.

Az alapkezelést kapott terület a betakarítás után is tiszta maradt

(Sülysáp, 2012)

 A herbicidtoleráns napraforgóban alkalmazott Goal duplo alapkezelés – még teljesen száraz idõjárásban is – akadályozza a gyomok kelését, aminek eredményeképpen nagyságrendileg kevesebb gyom kel ki. Ugyanakkor a kikelõ gyomok fejlõdését is gátolja, így azok kisebbek, fejletlenebbek, mint a kezeletlen területen. Így az állománykezelést optimálisabb idõben és nagyobb hatékonysággal tudjuk elvégezni.A Goal duplo tökéletesen kiegészíti a posztemergens kezelések hatását, mivel kiválóan dolgozik azon gyomok ellen, amelyeknél a posztemergens felülkezelés kevésbé hatékony. Ilyenek pl. a libatop fajok, a parlagfû, a selyemmályva, a vadkender és a varjúmák. A Goal duplo alkalmazásával csökken a gyomnyomás és nõ a termésátlag. Ennek mértéke mérések szerint elérheti a 300 kg/ha-t is.

 

 


 

 

A napraforgó jelenlegi felvásárlási ára indokolttá teszi a minél hatékonyabb gyomirtás elvégzését, hogy megelõzzük a gyomosodás okozta termésveszteséget. A Goal duplo alapkezelés ebben segít, hiszen alkalmazása a herbicidtoleráns hibridekben is költséghatékony és megtérülõ befektetés.™ a Dow Chemical Company vagy a Dow leányvállalatának márkaneve

 Papp Zoltán

06-30/249-8074