MENÜ

Az UMG MICRO növényspecifikus starter mûtrágyák bizonyítanak

Oldalszám: 69
2014.01.20.

Az UMG MICRO termékcsalád piacra lépését többéves fejlesztési munka elõzte meg, aminek fontos munkafázisa volt bizonyítani azt, hogy a mûtrágyacsalád tagjai igazolják-e a tervezett hatékonyságot, valamint, hogy a formázásuk megfelel-e a gyakorlatban elõforduló gépi kijuttató eszközökön történõ kiszórásra.

 

 

A Fertilia Kft. fennállásának 22 éve során mindig nagy figyelmet fordított kifejlesztett termékeinek agrokémiai hatásvizsgálatára, így a kísérletek komoly kutatási háttérrel rendelkezõ független intézetekben folynak.A termékkör kialakításának szempontja kétirányú volt:- a négy fõbb szántóföldi növénykultúra mikro- és mezoelem érzékenységét alapul véve kifejleszteni a termékcsalád kultúraspecifikus tagjait: UMG MICRO ZeaStartot, UMG MICRO HeliaStartot, UMG MICRO BrassicaStartot és az UMG MICRO TriticaStartot;- megalkotni az extra magas foszfortartalmú, kiváló ár-érték arányú UMG MICRO StarterMaxot.Az alábbiakban bemutatott eredmények jól szemléltetik a tavaszi vetésû növényeken, a kukoricán, és a napraforgón az UMG MICRO kezdeti jó indító és termésnövelõ hatását.Kukoricaparcellákon két helyen állítottunk be méréseket, az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetben, Martonvásáron és a Károly Róbert Fõiskola Fleischmann Rudolf Kutatóintézet kompolti telephelyén. A két helyszín talajadottságokban és a 2012-es évben csapadékviszonyokban is igen eltérõ, amit a terméseredmények is érzékeltetnek. De mindkét területen mérhetõ termésnövelõ hatása volt a vetéssel egymenetû UMG MICRO mikrogranulátummal történõ startertrágyázásnak.

 

 


 

 


 

A napraforgó kísérletek is kedvezõ képet mutattak a tenyészidõszak közepén, s a terméseredményekben sem csalatkozhattunk
A gyökértömeg nagyságok igazolták a végsõ eredményeket, a kontrollhoz viszonyított 17%-os növekedés volt mérhetõ, ami 14% plusztermést jelentett

A Fleischmann Rudolf Kutatóintézetben megvizsgáltuk, hogy miként viselkedik a napraforgó a számára kedvezõ magnézium- és bórtartalmú UMG MICRO HeliaStarttal és a kukoricára kifejlesztett UMG MICRO ZeaStarttal szemben.A kapott termésátlagszámok igazolták a növényspecifikus készítmények helytállóságát. Az UMG MICRO HeliaStart kezelés 22%-os, az UMG MICRO ZeaStart 14%-os hozamnövekedést eredményezett.

 

 


 

 A kísérleti eredmények számai alapján elmondható, hogy a készítményeink starter hatása jelentõs, a termesztett növények kezdeti intenzív fejlõdése megalapozza a végsõ terméseredményeket.Ezzel a mûtrágyázási technológiával lehet a legintenzívebb módon a csíranövény közvetlen környezetébe a jól oldódó tápelemeket odajuttatni, célzottan a gyökérképzõdést segítõ arányban.

 Nagy Margit

fejlesztési vezetõ

Fertilia Kft.